Søndagstur ved Akerselva

I Nydalen har det skjedd mye de siste årene. Det er blitt aktivitet i de tradisjonsrike, gamle fabrikkbygningene, og mange nye bygg har kommet til. Utbyggerne har lagt vekt på at folk flest skal komme tett innpå elva, slik som her, like ved de nye boligene som bygges nå. Turveien som starter ved Vaterland, fortsetter opp gjennom Nydalen, forbi Nydalsfossen og videre opp til Maridalen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2007

Akerselva ned Nydalen

Av Eivind Molde

I Nydalen finner vi gammelt og nytt i skjønn forening - og midt gjennom bebyggelsen renner Akerselva, som i fordums tid var kilden til liv og aktivitet i fabrikkene her. Til høyre ser vi en av de gamle bygningene - til venstre ser vi litt av det nye hotellet nærmest, og nedenfor ligger nye boligblokker, som det fortsatt bygges på. Bak disse ligger BI.

05 Okt 2007

Det var en gang en seter....

Av Erik Unneberg

Øyersetra ligger mellom Benteplassen og Lomma, og ble nedlagt for lenge siden. En stor del av setervollen er nå begrodd med store grantrær, men det finnes også noen områder som fortsatt er åpne. I kanten på disse kan man finne hustufter og takstensrester.

05 Okt 2007

Benteplassen i kveldslys

Av Erik Unneberg

Etter å ha syklet østfra på mørke stier gjennom skogen fra Lomma, var det fint å komme ut til kveldslyset ved Benteplassens enger