Nord for Kjærmosetjern

Scooterprepp i Østmarka i dag

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

06 Jan 2008

Kan det bli bedre ?

Av Tom Stensaker

Vi er i løypa mellom Tverrsjøen og Katnosa, en av de flotteste traséene i Marka. Her er store myrdrag med kronglefuruer og åpent lende.

06 Jan 2008

Flotte scooterløyper

Av Tom Stensaker

Vi er i løypa mellom Tverrsjøen og Katnosa, en av de flotteste traséene i Marka.

06 Jan 2008

Holoa seter

Av Tom Stensaker

Vi er i løypa mellom Tverrsjøen og Katnosa en av de flottester traseene i Marka. Og passerer Holoa seter, en svær setervoll med flere bygninger. Det var flere gårder som setret her før i tiden.