Nedre Finnerudseter

Finnerudseter var seter for flere Ringeriksgårder og er Krokskogseter akkurat på grensen til Nordmarka. Nedre Finnerudseter eies av Løvenskiold og her står det gamle seterhuset intakt, men alle uthusene er falt ned.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

22 Jan 2008

Krokskogen ønsker oss velkommen

Av Tom Stensaker

Katnosa er Nordmarksplass, men Finnerudsetra er Krokskogseter og skillet mellom Nordmarka og Krokskogen går akkurat her sør i Spålen, trur eg. Masse diskusjoner om akkurat det, men for oss er hele Spålen Krokskogen og når vi har gått gjennom den tette "urskogen" mellom Katnosa og Finnerudseter er det en ny verden vi møter her ved Spålsbu sør i Spålen, nemlig Asbjørnsens eventyrverden.

22 Jan 2008

"Close to" Spålsbu

Av Tom Stensaker

Vi zoomer inn Spålsbu som ligger der som en perle og ønsker oss velkommen til "Spålstrollets" residens, men når ikke "trollet" er hjemme setter vi oss i solveggen og nyter "villmarken" her sør i Spålen en helt vanlig tirsdag i januar.

22 Jan 2008

Spålsbu sør i Spålen

Av Tom Stensaker

Spålsbu ligger vakkert til i sørenden av Spålen og er en idyll av de sjeldne. På en hverdag er det lite folk her og det er godt å sitte i tømmerveggen og føle det gode liv her langt inne i ødemarka.