Greie forhold ved Stormyrtjern...

Sol fra skyfri himmel, flotte løyper, fint føre. Og ikke minst en vakker natur. Helt greit!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

27 Jan 2008

Plassevannet og Toresplassen

Av Erik Unneberg

Toresplassløypen mellom Sollihøgda og Sørsetra har fått navnet sitt etter Toresplassen, som ligger nord for Plassevannet. Løypen går på østsiden av vannet, som kan skimtes mellom trærne langs traseen. Et bedre overblikk får man hvis man går ned på selve vannet, slik fotografen har gjort her.

27 Jan 2008

Over Lutvann på skøyter

Av Torgeir Stenstad

Både ski og skøyter mulig på Lutvann i dag.

27 Jan 2008

Mot sola over Nøklevann

Av Torgeir Stenstad

Det går mot lysere tider!