Storflåtan Dam

Hytta ved Storflåtan Dam ligger vakkert til og bilveien fra Damtjern til Heggelia går rett forbi og deler tunet i to. Grenaderløypa går forbi Storflåtan Dam og vi kan skimte hytta når vi krysser brua nedenfor Dammen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

27 Jan 2008

Fjell mellom grantrær

Av Erik Unneberg

"Rett bortenfor" granskogen er Norefjell lett synlig fra skiløypen mellom Finneflakseter og Kleivstua, den vestligste på Krokskogen. Bildet er tatt ved Åboråsen, ca. 530 moh.

27 Jan 2008

Gaustatoppen ruver i bakgrunnen

Av Erik Unneberg

Løypen mellom Finneflakseter og Kleivstua byr på imponerende utsikt enkelte steder. Her skuer vi mot vest fra Åboråsen og ser bl.a. Gaustatoppen 10 mil unna.

29 Jan 2008

Ved Nordre Heggelivann

Av Tom Stensaker

Ved Nordre Heggelivann rett nedenfor Gagnumsetra går hovedløypa fra Skansebakken til Løvlia over vannet akkurat her. Om sommeren er det en flott leirplass her ved vannet.