Bloms utsikt

Bloms utsikt ligger mellom Langtjern og Spålen syd og vi har flott utsikt ut over Spålen syd mot Spålsbu. Det var tett skog her før Løvenskiold hugget skogen her for noen år siden helt i grensen av Landskapsvernområdet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

27 Jan 2008

På kanten av stupet

Av Aina Grymyr

Utsikt fra Stuteskallen - her er det stupbratt ned. Stuteskallen ligger like ved Oterjerna og sørvest for Lysedammene. Otertjernsløypa er en flott scooterløype rundt Otertjernsåsene, som kommer ut vest for Gopletjernsåsen, her treffer man ikke mange andre skiløpere.

29 Jan 2008

Perlemorskyer

Av Tom Stensaker

Perlemorskyer over Oppkuven og vi har fått oppleve dette vakre fenomenet flere dager på rad. Dette er noe som bare skjer på denne tiden av året fordi sola må stå i en passe vinkel for å lage perlemorskyer.

29 Jan 2008

Storflåtan Dam

Av Tom Stensaker

Hytta ved Storflåtan Dam ligger vakkert til og bilveien fra Damtjern til Heggelia går rett forbi og deler tunet i to. Grenaderløypa går forbi Storflåtan Dam og vi kan skimte hytta når vi krysser brua nedenfor Dammen.