Innflyvning mot Krokskogens vestside

Krokskogen tok seg bra ut fra vest fra luften i dag. Vi ser Holsfjorden i forgrunnen, og finner også E16 som går parallelt. Det største vannet oppe til høyre i bildet er Plassevannet, der Toresplassen ligger i nordenden. Det største vannet i øvre del av bildet er Auretjern, der Linjeløypen mellom Sollihøgda og Sørsetra passerer på vestsiden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

17 Feb 2008

Zooming mot fjellheimen

Av Erik Unneberg

Utsikten fra Torgeseterhøgda er meget god, spesielt mot nordvest. I dag var sikten klar, og fjellheimen (Norefjell) kunne foreviges med hjelp av teleobjektiv.

15 Feb 2008

Åpent vann ved Tverrelva

Av Erik Unneberg

Lomma har stort sett gått åpen i vinter, i alle fall her ved Tverrelva. Elven bidrar til kalde og relativt stabile skiforhold på skogsbilveien på østsiden, og skiløpere har i hele vinter valfartet til By for å komme seg inn hit.

17 Feb 2008

Flotte løyper over Torgeseterhøgda

Av Erik Unneberg

Det går ingen merket skiløype til Torgesetra, men stedet ligger ikke langt unna løypen over Torgeseterhøgda.