Nordre Krokskogen sett fra luften

Det var klarvær i dag, og oppe fra flyet var det flott oversikt over Marka og bygdene rundt. Den nærmeste store innsjøen er Steinsfjorden, og man ser Sundvollen helt til venstre i bildet. Lenger nord (oppe til venstre i bildet) har vi Randsfjorden. Ser man godt etter, finner man også Øyangen, som synes delt i to av åsen i sør. Damtjern og litt av Storflåtan (helt til høyre i bildet) er også synlige. Landemerket Gyrihaugen reiser seg litt til høyre for midten.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

15 Feb 2008

Innflyvning mot Krokskogens vestside

Av Erik Unneberg |

Krokskogen tok seg bra ut fra vest fra luften i dag. Vi ser Holsfjorden i forgrunnen, og finner også E16 som går parallelt. Det største vannet oppe til høyre i bildet er Plassevannet, der Toresplassen ligger i nordenden. Det største vannet i øvre del av bildet er Auretjern, der Linjeløypen mellom Sollihøgda og Sørsetra passerer på vestsiden.

17 Feb 2008

Zooming mot fjellheimen

Av Erik Unneberg

Utsikten fra Torgeseterhøgda er meget god, spesielt mot nordvest. I dag var sikten klar, og fjellheimen (Norefjell) kunne foreviges med hjelp av teleobjektiv.

15 Feb 2008

Åpent vann ved Tverrelva

Av Erik Unneberg

Lomma har stort sett gått åpen i vinter, i alle fall her ved Tverrelva. Elven bidrar til kalde og relativt stabile skiforhold på skogsbilveien på østsiden, og skiløpere har i hele vinter valfartet til By for å komme seg inn hit.