Isfossen ved Bjørntjernet

En perle langt inne i reservatet nord for Tappenbergvann. Hvert år har fossen forskjellig form og farge. Verdt et besøk!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

15 Feb 2008

Flyfoto av søndre Krokskogen

Av Erik Unneberg |

På bildet, som er tatt fra vest, ser vi E16 nederst, der Avtjerna har en fremtredende plass på oversiden (dvs. østsiden) av veien. Ganske langt opp i bildet har vi Kjaglidalen som skjærer gjennom terrenget (fra venstre til høyre på bildet). Det hvite området oppe til høyre er gården Kjaglienga, som fikk godt med solskinn i dag. Helt til venstre på bildet ser vi litt av gården Skogen.

15 Feb 2008

Nordre Krokskogen sett fra luften

Av Erik Unneberg |

Det var klarvær i dag, og oppe fra flyet var det flott oversikt over Marka og bygdene rundt. Den nærmeste store innsjøen er Steinsfjorden, og man ser Sundvollen helt til venstre i bildet. Lenger nord (oppe til venstre i bildet) har vi Randsfjorden. Ser man godt etter, finner man også Øyangen, som synes delt i to av åsen i sør. Damtjern og litt av Storflåtan (helt til høyre i bildet) er også synlige. Landemerket Gyrihaugen reiser seg litt til høyre for midten.

15 Feb 2008

Innflyvning mot Krokskogens vestside

Av Erik Unneberg |

Krokskogen tok seg bra ut fra vest fra luften i dag. Vi ser Holsfjorden i forgrunnen, og finner også E16 som går parallelt. Det største vannet oppe til høyre i bildet er Plassevannet, der Toresplassen ligger i nordenden. Det største vannet i øvre del av bildet er Auretjern, der Linjeløypen mellom Sollihøgda og Sørsetra passerer på vestsiden.