Vesle Sandungen

Vi ser utover Vesle Sandungen fra Sandbekkveien der løypa fra Sandbekkmana følger en gammel vei nedover som vi like godt kaller Sandbekkveien. Vi tar bildet rett ovenfor Sandbekkhytta og ser mot Sandungskollen (610 moh) og Askehøgda (604 moh).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

06 Mar 2008

Silkeføre og prima spor

Av Kjersti von Krogh |

Fra Løvlia mot Nibbitjern setter Skiforeningen lekre spor i dag etter et par cm påfyll med nysnø i går.

06 Mar 2008

Sandungskroktjern

Av Tom Stensaker

Sandungskroktjern ligger ved hovedløypa mellom Kikut og Sandungen og nettopp her er det vakreste partiet langs denne løypa. Løypa går langs vannet i svært naturskjønne områder.

06 Mar 2008

Kikuttoppen

Av Tom Stensaker

Vi er på veien fra Kikut til Kroktjern der løypa Kikut-Sandungen er lagt om og følger nå veien helt opp til Kroktjern. Løypa er av den grunn blitt 1,5 km lenger, men lettere for maskinen å ta seg frem. Før gikk den fra Puttedalskrysset og bratt opp til Sandungskroktjern og i en av disse bakkene hadde maskinen problemer med å ta seg frem. Denne drømmedagen ser vi Kikuttoppen 612 moh i det fjerne.