Litt av den gamle hyttebebyggelsen ved Skjerva

Hyttene ved Skjerva minner om kolonihagehytter, små og enkle men funksjonelle. De ble opprinnelig satt opp av folk som jobbet i tilknytning til det gamle sagbruket.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Jul 2008

Den gamle hyttegrenda ved Skjerva

Av Steinar Kjærnsrød

Grenda ved Skjerva har en gammel historie knyttet til sagbruk, og den kan man lese om på infotavla som er satt opp i veikrysset. Den gamle hyttebebyggelsen ses til høyre på bildet

29 Jul 2008

Skjervetråkket

Av Steinar Kjærnsrød

Skjervetråkket er navnet på vegkrysset ved Skjerva, der det går veg nordover langs Våja opp mot Sagvollen og til Sjosætra og Ullvildsdalen

29 Jul 2008

Grøa

Av Steinar Kjærnsrød

Vannet Grøa ligger idyllisk til langs Oppdalslinna, men er drikkevann for Lunner, så bading, fiske og telting er forbudt