Gullentjern

Det vakre Gullentjernet ligger langs skogsbilvegen mellom Skjerva og Ullvildsdalen. Gjøvik-Oslo skiløypa går over dette tjernet vinterstid

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Jul 2008

Skjellbreia v. Skjerva

Av Steinar Kjærnsrød

Vannet på nordsiden av vegen gjennom Skjerva heter Skjellbreia. Selve Skjervavannet ligger på sydsiden av brua mellom vannene. Gården Skjervenga ses i bakgrunnen og smalet mot vannet Våja likeså. Den nærmeste åsen er Marikleivhaugen.

29 Jul 2008

Litt av den gamle hyttebebyggelsen ved Skjerva

Av Steinar Kjærnsrød

Hyttene ved Skjerva minner om kolonihagehytter, små og enkle men funksjonelle. De ble opprinnelig satt opp av folk som jobbet i tilknytning til det gamle sagbruket.

29 Jul 2008

Den gamle hyttegrenda ved Skjerva

Av Steinar Kjærnsrød

Grenda ved Skjerva har en gammel historie knyttet til sagbruk, og den kan man lese om på infotavla som er satt opp i veikrysset. Den gamle hyttebebyggelsen ses til høyre på bildet