Søsterkirkene

Søsterkirkene ligger vegg i vegg med gjestgiveriet "Granavollen", to av de store kulturminnene på Hadeland.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Aug 2008

Skilt av det gamle slaget

Av Eivind Molde

Skilt av dette slaget ser man en rekke steder i Romeriksåsene. De kommer åpenbart ikke rett fra skiltfabrikken, men er like informative for det.

31 Aug 2008

Høyt hevet over bilene

Av Steinar Kjærnsrød

Den gamle kongevegen fra Lunner til Granavollen går høyt oppe i lia vest for RV4. Her er Rv4 zoomet inn fra et punkt på kongevegen i nærheten av gården "Enlien"

31 Aug 2008

Fire retninger i Råsjøkrysset

Av Eivind Molde |

Veier fra fire retninger møtes i Råsjøkrysset, som ligger ca to kilometer innenfor Bjørgeseter. Veien som går mot høyre, fører til Solobservatoriet, Pipern og Harestua. Tar vi opp bakken til venstre, er vi på vei mot bl.a. Råsjøen og Hakkim. På venstre side av fotografen går det vei til Brovoll, mens veien på høre side går ned til Bjørgeseter.