Vigga

Ved den gamle steinbrua ved Prestkvern står denne infotavla som forteller om elva Vigga og Jarenvannet. En gang et meget bra røye- og ørretvann

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Aug 2008

Sykkel- og fotgjengerundergangen ved Prestkvern

Av Steinar Kjærnsrød

Hvis man kommer syklende fra Brandbu og skal videre til Jaren og Jarenvannet, er det fint å slippe krysning av RV4. Da bruker man denne undergangen ved Prestkvern. Den gamle steinbroa går over elva Vigga

31 Aug 2008

Røykenvik

Av Steinar Kjærnsrød

Bildet er tatt utover nordlige del av Røykenvika med Nes Brenneri, som i dag drives som resurant og museum.

31 Aug 2008

Røykenvik og Brandbukampen fra Fjordlinna

Av Steinar Kjærnsrød

Grusveien som går langsmed Randsfjorden sydover fra Røykenvik bærer navnet Fjordlinna. Her Røykenvik og Brandbukampen sett fra veien. Vi ser også litt av Ulsnestangen og båthavna. Helt til venstre, det gamle pakkhuset som nå er Oscar den 2 Cafe.