Gammel låvebru?

Ved Finntjern ligger restene av Finnvollen. To låvebruer av digre steiner. Ta en titt inn ved blåstien neste gang du går eller sykler på veien langs Finntjern, nord for Tømte. Ingen vet helt sikkert hva som har vært her, et sted står det lensmannsplass og et annet finneplass. Kjentmannspost 2008-2010.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Aug 2008

Morstadsætra

Av Amund Rasten |

Etter flere tiår hvor naturen har "tatt tilbake" den gamle setervollen på Morstadsætra øst for Harestua har Lunner almenning nå utført hogst, og ryddet fram igjen setervollen. Dessverre har de store hogstmaskinene laget store sår, men dette skal etter planen pyntes opp igjen.

01 Sep 2008

Noen blader er blitt gule...

Av Erik Unneberg

Her ved stikrysset opp til Svarttjernshøgda fra Ølja har de første bjerkebladene blitt gule. Snart er det høst på alvor i dette området.

01 Sep 2008

Tidlig september ved Finnerudsetra

Av Erik Unneberg

Det var rolig på Finnerudsetra i dag. De eneste som ga lyd fra seg, var noen kuer som beitet utenfor gjerdet. Men de ville ikke være med på bildet.