Kustein 609 moh.

Toppen Kustein består av et lite berg og burde ha hett Kuberget. Men navnet kan også skyldes at toppen er grensestein mellom Løvenskiold og Ringeriksbøndene. Det er risset inn en L i berget, den står ikke for Løvenskiold, men Leuch som var eiere for mange år siden og som senere ble Løvenskiold. Disse grensesteinene med innrisset L finnes flere steder rundt Marka og grensesteinene lå ofte på de høyeste toppene. Kustein er i dag grensestein også for Landskapsvernområde som du kan ta del i hvis du fortsetter blåstien nordover mot Løvlia. Her vil du oppleve fredet område i typisk Krokskogterreng med åpne furumoer og myrdrag. God tur !

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Sep 2008

Høstfarger på Kustein

Av Tom Stensaker

Det er trolsk på Kustein med den gamle tørre kronglefurua og med de gule bjørketrærne ble det et flott høstmotiv. Gjennom skogen ser vi nordøstover mot Oppkuven. Litt lenger nedenfor toppen fra blåstien er det panoramautsikt mot Nordre Heggelivann og plassen Heggeliseter etter at det ble hugget her for et par år siden.

28 Sep 2008

Mot Gyrihaugen fra Kustein

Av Tom Stensaker

Flotte høstfarger fra Kustein med utsikt mot Gyrihaugen og nordvestover. I klart vær kan vi se både Gaustatoppen, Blefjell, Norefjell og Vikerfjell ca 100-180 km unna. Sent på høsten og tidlig på sommeren når den første og siste snøen dekker fjellene er det flottest på Kustein. Bildet Soria Moria av Kittelsen kunne godt vært herfra.

28 Sep 2008

Søndre Heggelivann fra Kustein

Av Tom Stensaker

Fra Kustein er det flott utsikt mot Søndre Heggelivann. Kustein er en flott utsiktstopp som er enkel å bestige fra Nordre Heggelidammen. Det er blåmerket sti nesten til toppen og selv om den er bratt er det verdt slitet. Følg blåmerket sti fra dammen helt til toppen og følg deretter sti til venstre ca 100 meter til Kusteinen. God tur !