Nok vann i Gimildammen

Det renner over i dag, og det er jo bra at det er rikelig, siden Gimildammen er drikkevannskilde for befolkningen i Holter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Sep 2008

Solid skilting ved Holtersaga

Av Eivind Molde

Ingen tvil om hvor veien går, nei! Skiltene som er spikret opp på lyktestolpen ved Holtersaga går både DNT og Skiforeningen sine standardskilt en høy gang.

28 Sep 2008

Høst langs Heggeliveien

Av Tom Stensaker

Fra Heggeliveien mellom Øvre Lysedam og Gopletjernsbakkene har vi enkelte steder muligheter for å skimte Hornet slik som i dag kledd i gult. Det er en god del varmekjære løvtrær oppover mot toppen som nå er kledd i årstidens vakreste farger. Hornet er en av de mest karakteristiske toppene i Marka og selv om den bare er 506 meter høy ruver den majestetisk sett fra Lysedammene og Heggeliveien. Kanskje aller mest fra Gamle Heggeliveien på den andre siden av dalen der det ble hugget for et par år siden og vi fikk oppleve den bratte fjellveggen på nært hold. Det er mange måter å komme seg opp på toppen, men vi synes det er mest spennende å klatre opp veststupet fra Heggeliveien, det krever litt klatreerfaring og egner seg ikke for høyderedde. God tur !

28 Sep 2008

Høst ved Nibbitjern

Av Tom Stensaker

Fra blåstien mellom Løvlia og Gagnumsetra ca 3,5 km har vi dette flotte motivet mot Nibbitjern. Her ble hugget for noen år siden og utsikten mot Nibbitjern ble mye bedre. Her er også flott utsyn østover mot Oppkuven. Det ligger et par private hytter her noe som er typisk for "Bondeskauen" på Krokskogen. Men vi er snart inne i Løvenskiolds skoger og takker Godseieren for lite private hytter og godt vedlikehold av sine skoger. Vi vandrer både her og der og elsker variert skog og i Løvenskioldskogene finner vi både urskog og moderne skogsdrift. Etter hogsten oppstår landskapet i helt ny drakt og det er nettopp dette som gjør landskapet så spennende og nyansert ved at det skjer noe nytt. Særlig om vinteren er de åpne hogstflaten et friskt åpent hull i den ellers så mørke skov.