Bleiken stasjon med retning Gjøvik

Til venstre skimtes Randsfjorden. Fra Bleiken st. til Åstjern er det om vinteren ca 12 km langs skiløypa. Man kan også sykle etter veien eller gå i terrenget etter blåmerket løype.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 2008

11 Okt 2008

Ny demning er støpt i enden av Åstjernet

Av Rune Resset

Snart skal vannstanden heves 1 m., torv fjernes og badeplasser anlegges. I tillegg vil det neste vår settes ut et stort antall ørret fra et settefiskanlegg på Torpa.

11 Okt 2008

Høstsol over Åstjernet

Av Rune Resset

Snart vil vannstanden økes med en meter og torva vil bli fjernet. Dette er ledd i en større oppgradering av området rundt Åstjern.