• darkblurbg
  Svømmebassenget i Nydalen

  I Nydalen er det anlagt et svømmebasseng tilknyttet Akerselva, men adskilt fra denne. Som bilde nr. 31600 viser, er det sommerstid et yrende badeliv der. Nå, med flomstor elv, er det en stor strømvirvel i bassenget, og bading er livsfarlig. Bildet markerer også slutten på oppholdsværet denne dage...

  Lillomarka og Gjelleråsen, 28.10.2020 16:43 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ved Myraløkka

  Ved Myraløkka er det et flatere parti, og elva roer seg ned en stund. Her er den omkranset av gamle og noe forkrøplede trær. På motsatt side av elva (østsiden) er bygningene til Myrens Mekaniske Verksted synlige. Det ble etablert som en smie i 1848, og produserte etter hvert avansert maskineri ti...

  Nordmarka syd, 28.10.2020 16:18 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Glads mølle ved Nedre Vøyenfallene

  Den store gule trebygningen på bildet er kalt Glads mølle eller Nedre Papirmølle. Den er fra 1736, og er den eldste bevarte fabrikkbygningen langs Akerselva. Her ble det produsert skrivepapir og protokollpapir (klutepapir). Bygningen er fredet, men fortsatt i bruk som trykkeri.

  Lillomarka og Gjelleråsen, 28.10.2020 16:09 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Øvre Foss sett fra Aamodt bro

  I januar 2014 var Christiania Seildugsfabrik kunstferdig dekorert av spruten fra Øvre Foss, se bilde nr. 21151. Med dagens flomvannføring var det interessant å se hvordan bygningen var berørt av fossetåka. Dette bildet antyder at veggen ville vært dekket av et solid islag helt opp på taket om det...

  Nordmarka syd, 28.10.2020 15:52 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nedre Vøyenfallene i flom

  Fossetåka drev over gangveien på østsiden av elva og var en utfordring for fotografen grunnet vanndråper på objektivet. Bilde nr. 21150 fra januar 2014 viser fossen i mer beskjeden, men større enn vanlig vintervannføring. Det var en uvanlig kald periode da, og gangveien var islagt.

  Nordmarka syd, 28.10.2020 15:44 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kverna i Nedre Vøyenfallene 2020

  Kverna i Nedre Vøyenfallene holder seg fortsatt oppreist. I forhold til bilde nr. 21149 fra januar 2014 ser den nå noe mer medtatt ut. Med denne dagens vannføring blåser det en ganske kraftig vind med vanndråper her, se bladverket og spor på bildet etter dråper på frontlinsa på kameraobjektivet. ...

  Nordmarka syd, 28.10.2020 15:39 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Elefanten ved Vøyen bru

  På østbredden ved Vøyen bru sitter denne elefanten og mediterer, eller suger opp vann gjennom snabelen. Den skal ifølge Oslo Bymiljøetat være et minnesmerke over Oslos første vannuttak fra før 1624. Dette er synlig ved bruenden på motsatt side av elva. Symbolikken her er ganske spenstig.

  Lillomarka og Gjelleråsen, 28.10.2020 15:27 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kornsiloene til Bjølsen Valsemølle

  Kornsiloene til Bjølsen Valsemølle ble bygget i 1939, og er typiske eksempler på såkalt industri-funkis-stil. De ble supplert med flere bygninger i 1980, og er fortsatt i bruk som Regal Mølle, en del av det svenske Cerealia. Bildet er tatt fra Jerusalem bru, og Akerselva er synlig langt der nede.

  Nordmarka syd, 28.10.2020 15:00 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Jerusalem gang- og sykkelbru

  Jerusalem bru er en gang- og sykkelvei over Akerselva fra Bjølsen Valsemølle til undergangen under Treschows gate på vestsiden. Det er en 124 meter lang S-formet skråstagbru, ferdig i august 2011. Navnet stammer fra et småbruk i området fra 1699 med samme navn. Bildet viser brua sett fra vestsiden.

  Nordmarka syd, 28.10.2020 14:58 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Starten på Bjølsenfossen

  Demningen nedenfor Treschows bru markerer starten på Bjølsenfossen, 16 meter fallhøyde, og den høyeste i Akerselva. Herfra tok Bjølsen Valsemølle, anlagt 1884, vannet til turbinene som drev mølla. Disse var i drift til 1967. Både demningene, damlukene og fossen er nå innlåst på møllas fabrikkområ...

  Nordmarka syd, 28.10.2020 14:43 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En flod i jungelen?

  Akerselva er langt fra en flod, men renner stedvis ganske rolig gjennom områder med tett vegetasjon av løvtrær. I flom gir det et inntrykk av stor elv gjennom sumpskog. Selv om løvet delvis har falt av nå, dekker skogen effektivt utsikten til blokkbebyggelsen, og man kan et øyeblikk glemme at det...

  Nordmarka syd, 28.10.2020 14:32 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  I stri strøm og friske stryk gjennom Nydalen

  Vannføringen i Akerselva har nå blitt øket til 25+ kubikkmeter i minuttet, og nærmer seg dermed femårsflom. Gjennom bebyggelsen i Nydalen er den ført mellom betongvegger med kunstige stryk. I normal vannføring pur idyll, f.eks. som vist på bilde nr. 7327, i flom frådende og vill, en fryd for øyet.

  Nordmarka syd, 28.10.2020 14:22 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Huske ved Migartjern

  Idyllisk raste- og badeplass ved Migartjern med huske til de minste og kanskje til de litt større?

  Krokskogen - Hole, 26.10.2020 13:18 - Vigdis Jynge
 • darkblurbg
  Men HLF-sesongen var ikke over

  Kuldegrader og snøfall til tross, hjortelusfluene holder stand. Minst fem eksemplarer åpenbarte seg da fotografen gikk tur på Krokskogen, inkludert et besøk ved Sloradammen, som var kjentmannspost i 1996-98.

  Krokskogen - Hole, 26.10.2020 13:14 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Mye vann i Heggelielva

  Det strømmer friskt i vassdragene nå, så også i Heggelielva, som her ved Sloradammen. Dammen var kjentmannspost i perioden 1986-1998. Minst fem hjortelusfluer hadde tilhold her denne siste mandagen i oktober.

  Krokskogen - Hole, 26.10.2020 13:03 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Bra trykk i Øverlandselva

  Etter alt regnet den siste tiden, har elver og bekker fått solid påfyll. Selv den beskjedne Øverlandselva hadde bra trykk i dag. Bildet er tatt rett nord for Nesveien på Haslum.

  Bærumsmarka, 25.10.2020 15:40 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Tildekket turvei

  Trærne har nå kvittet seg med mesteparten av bladene, og turveien langs Øverlandselva er nå tapetsert med løv i gule nyanser. Det var mildt i dag, drøyt ti grader, og forsmaken vi fikk på vinter for noen dager siden, var glemt nå. Bildet er tatt mellom Bærumsveien og Kolsåsbanen ved Haslum.

  Bærumsmarka, 25.10.2020 15:31 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Stien drukner

  Den store vannføringen i Øverlandselva har enkelte steder oversvømmet stien, som vi kan ane i vannkanten til venstre i bildet.

  Bærumsmarka, 25.10.2020 15:20 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Langs Øverlandselva under Presteveien

  En tur langs vassdragene i nærområdene er nå å anbefale. De siste dagers regn har gjort selv små bekker og elver temmelig strie. I dag ble det tur langs Øverlandselva, som her passerer under Presteveien. Det var litt mørkt under broen, så bildet ble tatt med en isoverdi på 2500.

  Bærumsmarka, 25.10.2020 15:18 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Oppklarning langs Øverlandselva

  Etter en formiddag med mye regn, klarnet det litt opp ved 15-tiden. Det ble et fint lys ved Øverlandselva, der den fosset under Presteveien.

  Bærumsmarka, 25.10.2020 15:16 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  På tur langs Øverlandselva

  I dag ble det en tur langs Øverlandselva, der det er turvei helt fra Engervannet til Øverland. Bildet er tatt der Nadderudbekken, som kommer inn fra venstre på bildet, slutter seg til Øverlandselva. Omtrent midt i bildet hoppet det litt senere en stor sjøørret. Sjøørreten kommer imidlertid ikke v...

  Bærumsmarka, 25.10.2020 15:04 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Skibro som flyter i vannet

  Tro det eller ei, men her går skiløypa mellom Nibbitjern og Løvlia. Det var uvanlig mye vann i terrenget denne lørdagen i oktober. Den gamle skibroen er råtten og ”forsterket” med noen løse planker på langs. De fløt fritt i den midlertidige innsjøen, og området var ikke passabelt denne dagen. Bil...

  Krokskogen - Hole, 25.10.2020 14:24 - Vigdis Jynge
 • darkblurbg
  Vindstille ved Tjernslitjernet

  Ikke et vindpust nede ved Tjernslitjernet i dag. Høsten har kommet langt her i området ved Sollihøgda. Bildet er tatt like ved grensepunktet mellom Hole, Lier og Bærum.

  Vestmarka, 24.10.2020 14:56 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Sti og løype skilles

  Den blåmerkede stien mellom Bråtan og Sollihøgda følger skiløypetraseen mesteparten av veien, men noen steder, slik som her et par hunder meter sørøst for Huldremyr, går stien i tørrere terreng.

  Vestmarka, 24.10.2020 14:17 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Blå sti på utsiden av gjerdet

  Ved Lindeberget er det et stikryss, der blåmerkingen viser vei i flere retninger. Stien mot Mikkelsbonn går de første meterne langs gjerdet.

  Vestmarka, 24.10.2020 13:34 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Hørtekollen innhyllet i tåke

  Fra Lindeberget kunne vi i dag så vidt skimte Holsfjorden, med Lier og Finnemarka i bakgrunnen. Tåken lå så lavt at toppen av Hørtekollen ikke kunne ses.

  Vestmarka, 24.10.2020 13:30 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Hvitt ved Svesvika

  Det var hvitt, som seg hør og bør i en skiløypetrasé, ved Svesvika denne nest siste onsdagen i oktober. For en drøy måned siden var det bare så vidt høstfarger å se (bilde nr. 35321). Kjentmannsposten blir forhåpentligvis hengende gjennom de neste tre vintrene.

  Nordmarka nord, 21.10.2020 13:20 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Gårsdagens moro forsvinner

  Snøen smelter på Nedre Flagvei, og snart er sporene fra sesongens første skitur i Marka bare et minne. Men fint var det!

  Krokskogen - Hole, 21.10.2020 10:02 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Sesongens første skitur

  Stikkord er entusiastføre og steinski, men fint å få seg en tur på ski likevel. Turen gikk bl.a. på Nedre Flagvei på Krokskogen.

  Krokskogen - Hole, 20.10.2020 16:46 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  De første skispor på Ringkollen

  Det er alltid moro å lufte skiene når snøen daler ned en høstdag, selv om de første turene bærer preg av entusiastføre og å gni ski mot snø.

  Krokskogen - Hole, 20.10.2020 15:04 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Vinteren kom til Lygna

  I høyereliggende strøk var det fint og hvitt langt utover tirsdagen, selv om nedbøren gikk over i regn. På Lygna kunne fotografen ha fått seg en skitur på entusiastføre, men skiene fikk hvile.

  Hadelandsåsene, 20.10.2020 13:42 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Førstemann!

  Om man skulle møte noen på ski i dag, var det ikke overraskende at Morten Løchen var mannen. Han kunne tipse om skuter-pakking Tryvann-Nordmarkskapellet. Bymiljøetaten ville nok ikke være noe dårligere enn Skiforeningen på Brovoll.

  Nordmarka syd, 20.10.2020 13:20 - Jørgen Øverbye
 • darkblurbg
  Kortvarig besøk av vinter

  Det første snøfallet gjorde landskapet ved Tyrifjorden hvitt, men regnet som fulgte, drev vinteren tilbake. Bildet er tatt fra Sundøya.

  Krokskogen - Hole, 20.10.2020 13:10 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Høst eller vinter?

  Det første snøfallet kom mens det fortsatt var høstfarger på trærne på Sundøya.

  Krokskogen - Hole, 20.10.2020 13:09 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Kjekt med traktor

  Traktoren gjorde en god jobb med å brøyte parkeringsplassen på Jaklefoss i dag, men mye av snøen kommer nok til å regne bort snart.

  Krokskogen - Hole, 20.10.2020 12:45 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Skiglede på Ringkollen

  Det kom noen centimeter snø på Ringkollen, og noen kjente sin besøkelsestid og oppsøkte skiføret, som ikke holdt så lenge i regnværet som kom etter hvert.

  Krokskogen - Hole, 20.10.2020 12:21 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Først ute

  De ivrigste kom seg raskt ut i Marka for å prøve skiene etter sesongens første snøfall. Her er Gro Synstelien på årest første skitur på Ringkollen.

  Krokskogen - Hole, 20.10.2020 12:05 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Nå kan du teste skiene på Brovoll

  Det er muligheter for å teste skiene for de mest ivrige på dagens føre ut fra Brovoll. Pakket løype med matte rundt tunellen, en snaut 3 km lang løype. Grusski anbefales, da underlaget er tynt. Det kommer fort til å legge på seg 10 cm nysnø utover dagen.

  Romeriksåsene - Nannestad, 20.10.2020 09:16 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  To centimeter snø på Krokholveien!

  ... men det blir neppe skiføre ut av det, for nå regner det.

  Østmarka, 20.10.2020 08:55 - Jon Jakobsen
 • darkblurbg
  Pakking av årets første snø

  Det varer ikke mange timer, men akkurat nå er det pakket løype fra Solli parkering og inn til Myggheim.

  Vestmarka, 20.10.2020 08:35 - Simon J. Johansson
 • darkblurbg
  Høstløv på stiene

  Flere steder står løvtrærne litt ribbet for blader, etter at høsten har krevd sitt den siste tiden. Stiene dekkes av løv, slik som her ved foten av Nordre Kolsås, like ved Toppenhaug. Bildet er tatt i krysset mellom to blåmerkede stier. Ingen av dem er foreløpig med på kartet til Skiforeningens t...

  Bærumsmarka, 18.10.2020 15:24 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Kjentmann går først i ura rett ovenfor Gygra

  Vondt å gå i grov ur, med mose som skjuler hull.

  Krokskogen - Hole, 18.10.2020 15:21 - Gro O. Synstelien
 • darkblurbg
  Utsikt nordvestover fra Lille Kolsås

  Lille Kolsås ligger nordvest for Søndre Kolsås, og når 291 moh. Det er mindre trafikk av turfolk her enn til de to høyeste Kolsås-toppene. Utsikten er noe hemmet av trær som står på kanten av stupene på vest- og sørsiden, men noen steder har man god oversikt over den vestre delen av Bærum, både b...

  Bærumsmarka, 18.10.2020 14:56 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  «Stien» i Tavleskardet i høstprakt

  Stien gjennom Tavleskardet er mer et bekkeløp, med glatt stein, og normalt mye mygg om sommeren, eller som i dag, delvis dekket med rim. Regner det, er det et bekkeløp, stien er ikke mye i bruk. Du havner i Dronningveien om du ikke går videre ned Nordkleiva.

  Krokskogen - Hole, 18.10.2020 14:20 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Bynær foss

  På Sagene er det kort avstand mellom den brusende fossen i Akerselva og byens boligstrøk. Denne oktoberhelgen tappet Oslo kommune ned Maridalsvannet og overliggende vann for å kunne ta i mot høstflommene, og en vannføring på 15 kubikkmeter pr. sekund gjorde fossene til et spektakulært syn.

  Nordmarka syd, 18.10.2020 13:23 - Odd Stiansen
 • darkblurbg
  Retthelltjern på sitt flotteste på høsten

  Ved Retthelltjern rastet vi ved den flotteste hytta på hele Krokskogen. Denne hytta har utsikt mot tjernet, og sol så lenge den er oppe.

  Krokskogen - Hole, 18.10.2020 13:00 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Fra Gygra og opp mot høyde 480 på kartet er det et crux

  Selve cruxet, her er det på grensa til at tauet måtte frem, men tørt og perfekte forhold her i dag for å klyve opp, men ikke mulig å klyve ned uten tau.

  Krokskogen - Hole, 18.10.2020 12:26 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Godt besøk på Kolsås-massivet

  Det var enorm utfart til Kolsås-toppene i dag. På stiene myldret det av folk, og ved de mange utsiktspunktene var det mange som tok lange pauser. Det så nesten ut som fugleberg enkelte steder, spesielt der folk kunne sitte skjermet av vinden. Likevel virket det som om sosial avstand ble praktiser...

  Bærumsmarka, 18.10.2020 12:14 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Gygra har fått besøk av Konemor

  Oppe ved Gygra. Første gang Konemor har vært her, selv om vi bor knappe 900 meter unna i luftlinje. Det er ikke den beste turen å gå, og det er mye huggorm i disse steinrøysene.

  Krokskogen - Hole, 18.10.2020 12:04 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Utsikt fra Gygra en klar høstdag

  Fra denne vinkelen ser en at Gjesvold og boligområdet som blir kalt Kroksund (Kroksund er sundet mellom Slettøya og Sundøya), er ei halvøy.

  Krokskogen - Hole, 18.10.2020 12:01 - Morten Synstelien

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#35576: Svømmebassenget i Nydalen

I Nydalen er det anlagt et svømmebasseng tilknyttet Akerselva, men adskilt fra denne. Som bilde nr. 31600 viser, er det sommerstid et yrende badeliv der. Nå, med flomstor elv, er det en stor strømvirvel i bassenget, og bading er livsfarlig. Bildet markerer også slutten på oppholdsværet denne dagen, se rød paraply.

 • 28.10.2020 16:43 - av Odd Tore Saugerud,
 • treff
2 av 50 treff

#35575: Ved Myraløkka

Ved Myraløkka er det et flatere parti, og elva roer seg ned en stund. Her er den omkranset av gamle og noe forkrøplede trær. På motsatt side av elva (østsiden) er bygningene til Myrens Mekaniske Verksted synlige. Det ble etablert som en smie i 1848, og produserte etter hvert avansert maskineri til blant annet papirindustrien. Produksjonen der opphørte i 1988.

 • 28.10.2020 16:18 - av Odd Tore Saugerud,
 • treff

3 av 50 treff

#35574: Glads mølle ved Nedre Vøyenfallene

Den store gule trebygningen på bildet er kalt Glads mølle eller Nedre Papirmølle. Den er fra 1736, og er den eldste bevarte fabrikkbygningen langs Akerselva. Her ble det produsert skrivepapir og protokollpapir (klutepapir). Bygningen er fredet, men fortsatt i bruk som trykkeri.

 • 28.10.2020 16:09 - av Odd Tore Saugerud,
 • treff
4 av 50 treff

#35573: Øvre Foss sett fra Aamodt bro

I januar 2014 var Christiania Seildugsfabrik kunstferdig dekorert av spruten fra Øvre Foss, se bilde nr. 21151. Med dagens flomvannføring var det interessant å se hvordan bygningen var berørt av fossetåka. Dette bildet antyder at veggen ville vært dekket av et solid islag helt opp på taket om det hadde vært like kaldt nå som da.

 • 28.10.2020 15:52 - av Odd Tore Saugerud,
 • treff

5 av 50 treff

#35572: Nedre Vøyenfallene i flom

Fossetåka drev over gangveien på østsiden av elva og var en utfordring for fotografen grunnet vanndråper på objektivet. Bilde nr. 21150 fra januar 2014 viser fossen i mer beskjeden, men større enn vanlig vintervannføring. Det var en uvanlig kald periode da, og gangveien var islagt.

 • 28.10.2020 15:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • treff
6 av 50 treff

#35571: Kverna i Nedre Vøyenfallene 2020

Kverna i Nedre Vøyenfallene holder seg fortsatt oppreist. I forhold til bilde nr. 21149 fra januar 2014 ser den nå noe mer medtatt ut. Med denne dagens vannføring blåser det en ganske kraftig vind med vanndråper her, se bladverket og spor på bildet etter dråper på frontlinsa på kameraobjektivet. I bakgrunnen Hønse-Lovisas hus, nå restaurant drevet av Anne på landet.

 • 28.10.2020 15:39 - av Odd Tore Saugerud,
 • treff

7 av 50 treff

#35570: Elefanten ved Vøyen bru

På østbredden ved Vøyen bru sitter denne elefanten og mediterer, eller suger opp vann gjennom snabelen. Den skal ifølge Oslo Bymiljøetat være et minnesmerke over Oslos første vannuttak fra før 1624. Dette er synlig ved bruenden på motsatt side av elva. Symbolikken her er ganske spenstig.

 • 28.10.2020 15:27 - av Odd Tore Saugerud,
 • treff
8 av 50 treff

#35569: Kornsiloene til Bjølsen Valsemølle

Kornsiloene til Bjølsen Valsemølle ble bygget i 1939, og er typiske eksempler på såkalt industri-funkis-stil. De ble supplert med flere bygninger i 1980, og er fortsatt i bruk som Regal Mølle, en del av det svenske Cerealia. Bildet er tatt fra Jerusalem bru, og Akerselva er synlig langt der nede.

 • 28.10.2020 15:00 - av Odd Tore Saugerud,
 • treff

9 av 50 treff

#35568: Jerusalem gang- og sykkelbru

Jerusalem bru er en gang- og sykkelvei over Akerselva fra Bjølsen Valsemølle til undergangen under Treschows gate på vestsiden. Det er en 124 meter lang S-formet skråstagbru, ferdig i august 2011. Navnet stammer fra et småbruk i området fra 1699 med samme navn. Bildet viser brua sett fra vestsiden.

 • 28.10.2020 14:58 - av Odd Tore Saugerud,
 • treff
10 av 50 treff

#35567: Starten på Bjølsenfossen

Demningen nedenfor Treschows bru markerer starten på Bjølsenfossen, 16 meter fallhøyde, og den høyeste i Akerselva. Herfra tok Bjølsen Valsemølle, anlagt 1884, vannet til turbinene som drev mølla. Disse var i drift til 1967. Både demningene, damlukene og fossen er nå innlåst på møllas fabrikkområde, og derfor utilgjengelige.

 • 28.10.2020 14:43 - av Odd Tore Saugerud,
 • treff

11 av 50 treff

#35566: En flod i jungelen?

Akerselva er langt fra en flod, men renner stedvis ganske rolig gjennom områder med tett vegetasjon av løvtrær. I flom gir det et inntrykk av stor elv gjennom sumpskog. Selv om løvet delvis har falt av nå, dekker skogen effektivt utsikten til blokkbebyggelsen, og man kan et øyeblikk glemme at dette er i Oslo by.

 • 28.10.2020 14:32 - av Odd Tore Saugerud,
 • treff
12 av 50 treff

#35565: I stri strøm og friske stryk gjennom Nydalen

Vannføringen i Akerselva har nå blitt øket til 25+ kubikkmeter i minuttet, og nærmer seg dermed femårsflom. Gjennom bebyggelsen i Nydalen er den ført mellom betongvegger med kunstige stryk. I normal vannføring pur idyll, f.eks. som vist på bilde nr. 7327, i flom frådende og vill, en fryd for øyet.

 • 28.10.2020 14:22 - av Odd Tore Saugerud,
 • treff

13 av 50 treff

#35561: Huske ved Migartjern

Idyllisk raste- og badeplass ved Migartjern med huske til de minste og kanskje til de litt større?

 • 26.10.2020 13:18 - av Vigdis Jynge,
 • 6 treff
14 av 50 treff

#35559: Men HLF-sesongen var ikke over

Kuldegrader og snøfall til tross, hjortelusfluene holder stand. Minst fem eksemplarer åpenbarte seg da fotografen gikk tur på Krokskogen, inkludert et besøk ved Sloradammen, som var kjentmannspost i 1996-98.

 • 26.10.2020 13:14 - av Nina Didriksen,
 • 5 treff

15 av 50 treff

#35560: Mye vann i Heggelielva

Det strømmer friskt i vassdragene nå, så også i Heggelielva, som her ved Sloradammen. Dammen var kjentmannspost i perioden 1986-1998. Minst fem hjortelusfluer hadde tilhold her denne siste mandagen i oktober.

 • 26.10.2020 13:03 - av Nina Didriksen,
 • 2 treff
16 av 50 treff

#35553: Bra trykk i Øverlandselva

Etter alt regnet den siste tiden, har elver og bekker fått solid påfyll. Selv den beskjedne Øverlandselva hadde bra trykk i dag. Bildet er tatt rett nord for Nesveien på Haslum.

 • 25.10.2020 15:40 - av Erik Unneberg,
 • 26 treff

17 av 50 treff

#35558: Tildekket turvei

Trærne har nå kvittet seg med mesteparten av bladene, og turveien langs Øverlandselva er nå tapetsert med løv i gule nyanser. Det var mildt i dag, drøyt ti grader, og forsmaken vi fikk på vinter for noen dager siden, var glemt nå. Bildet er tatt mellom Bærumsveien og Kolsåsbanen ved Haslum.

 • 25.10.2020 15:31 - av Erik Unneberg,
 • 9 treff
18 av 50 treff

#35554: Stien drukner

Den store vannføringen i Øverlandselva har enkelte steder oversvømmet stien, som vi kan ane i vannkanten til venstre i bildet.

 • 25.10.2020 15:20 - av Erik Unneberg,
 • 11 treff

19 av 50 treff

#35557: Langs Øverlandselva under Presteveien

En tur langs vassdragene i nærområdene er nå å anbefale. De siste dagers regn har gjort selv små bekker og elver temmelig strie. I dag ble det tur langs Øverlandselva, som her passerer under Presteveien. Det var litt mørkt under broen, så bildet ble tatt med en isoverdi på 2500.

 • 25.10.2020 15:18 - av Erik Unneberg,
 • 6 treff
20 av 50 treff

#35556: Oppklarning langs Øverlandselva

Etter en formiddag med mye regn, klarnet det litt opp ved 15-tiden. Det ble et fint lys ved Øverlandselva, der den fosset under Presteveien.

 • 25.10.2020 15:16 - av Erik Unneberg,
 • 3 treff

21 av 50 treff

#35555: På tur langs Øverlandselva

I dag ble det en tur langs Øverlandselva, der det er turvei helt fra Engervannet til Øverland. Bildet er tatt der Nadderudbekken, som kommer inn fra venstre på bildet, slutter seg til Øverlandselva. Omtrent midt i bildet hoppet det litt senere en stor sjøørret. Sjøørreten kommer imidlertid ikke videre oppover strykene forbi Løkeberg.

 • 25.10.2020 15:04 - av Erik Unneberg,
 • 3 treff
22 av 50 treff

#35564: Skibro som flyter i vannet

Tro det eller ei, men her går skiløypa mellom Nibbitjern og Løvlia. Det var uvanlig mye vann i terrenget denne lørdagen i oktober. Den gamle skibroen er råtten og ”forsterket” med noen løse planker på langs. De fløt fritt i den midlertidige innsjøen, og området var ikke passabelt denne dagen. Bildet er tat rett nord for løypekrysset fra løypa fra Møkkalitjern.

 • 25.10.2020 14:24 - av Vigdis Jynge,
 • 4 treff

23 av 50 treff

#35548: Vindstille ved Tjernslitjernet

Ikke et vindpust nede ved Tjernslitjernet i dag. Høsten har kommet langt her i området ved Sollihøgda. Bildet er tatt like ved grensepunktet mellom Hole, Lier og Bærum.

 • 24.10.2020 14:56 - av Erik Unneberg,
 • 13 treff
24 av 50 treff

#35552: Sti og løype skilles

Den blåmerkede stien mellom Bråtan og Sollihøgda følger skiløypetraseen mesteparten av veien, men noen steder, slik som her et par hunder meter sørøst for Huldremyr, går stien i tørrere terreng.

 • 24.10.2020 14:17 - av Erik Unneberg,
 • 5 treff

25 av 50 treff

#35551: Blå sti på utsiden av gjerdet

Ved Lindeberget er det et stikryss, der blåmerkingen viser vei i flere retninger. Stien mot Mikkelsbonn går de første meterne langs gjerdet.

 • 24.10.2020 13:34 - av Erik Unneberg,
 • 6 treff
26 av 50 treff

#35550: Hørtekollen innhyllet i tåke

Fra Lindeberget kunne vi i dag så vidt skimte Holsfjorden, med Lier og Finnemarka i bakgrunnen. Tåken lå så lavt at toppen av Hørtekollen ikke kunne ses.

 • 24.10.2020 13:30 - av Erik Unneberg,
 • 5 treff

27 av 50 treff

#35549: Hvitt ved Svesvika

Det var hvitt, som seg hør og bør i en skiløypetrasé, ved Svesvika denne nest siste onsdagen i oktober. For en drøy måned siden var det bare så vidt høstfarger å se (bilde nr. 35321). Kjentmannsposten blir forhåpentligvis hengende gjennom de neste tre vintrene.

 • 21.10.2020 13:20 - av Nina Didriksen,
 • 7 treff
28 av 50 treff

#35540: Gårsdagens moro forsvinner

Snøen smelter på Nedre Flagvei, og snart er sporene fra sesongens første skitur i Marka bare et minne. Men fint var det!

 • 21.10.2020 10:02 - av Nina Didriksen,
 • 23 treff

29 av 50 treff

#35545: Sesongens første skitur

Stikkord er entusiastføre og steinski, men fint å få seg en tur på ski likevel. Turen gikk bl.a. på Nedre Flagvei på Krokskogen.

 • 20.10.2020 16:46 - av Nina Didriksen,
 • 10 treff
30 av 50 treff

#35539: De første skispor på Ringkollen

Det er alltid moro å lufte skiene når snøen daler ned en høstdag, selv om de første turene bærer preg av entusiastføre og å gni ski mot snø.

 • 20.10.2020 15:04 - av Nina Didriksen,
 • 20 treff

31 av 50 treff

#35537: Vinteren kom til Lygna

I høyereliggende strøk var det fint og hvitt langt utover tirsdagen, selv om nedbøren gikk over i regn. På Lygna kunne fotografen ha fått seg en skitur på entusiastføre, men skiene fikk hvile.

 • 20.10.2020 13:42 - av Nina Didriksen,
 • 25 treff
32 av 50 treff

#35538: Førstemann!

Om man skulle møte noen på ski i dag, var det ikke overraskende at Morten Løchen var mannen. Han kunne tipse om skuter-pakking Tryvann-Nordmarkskapellet. Bymiljøetaten ville nok ikke være noe dårligere enn Skiforeningen på Brovoll.

 • 20.10.2020 13:20 - av Jørgen Øverbye,
 • 14 treff

33 av 50 treff

#35543: Kortvarig besøk av vinter

Det første snøfallet gjorde landskapet ved Tyrifjorden hvitt, men regnet som fulgte, drev vinteren tilbake. Bildet er tatt fra Sundøya.

 • 20.10.2020 13:10 - av Morten Synstelien,
 • 10 treff
34 av 50 treff

#35542: Høst eller vinter?

Det første snøfallet kom mens det fortsatt var høstfarger på trærne på Sundøya.

 • 20.10.2020 13:09 - av Morten Synstelien,
 • 4 treff

35 av 50 treff

#35541: Kjekt med traktor

Traktoren gjorde en god jobb med å brøyte parkeringsplassen på Jaklefoss i dag, men mye av snøen kommer nok til å regne bort snart.

 • 20.10.2020 12:45 - av Morten Synstelien,
 • 6 treff
36 av 50 treff

#35547: Skiglede på Ringkollen

Det kom noen centimeter snø på Ringkollen, og noen kjente sin besøkelsestid og oppsøkte skiføret, som ikke holdt så lenge i regnværet som kom etter hvert.

 • 20.10.2020 12:21 - av Morten Synstelien,
 • 13 treff

37 av 50 treff

#35544: Først ute

De ivrigste kom seg raskt ut i Marka for å prøve skiene etter sesongens første snøfall. Her er Gro Synstelien på årest første skitur på Ringkollen.

 • 20.10.2020 12:05 - av Morten Synstelien,
 • 9 treff
38 av 50 treff

#35535: Nå kan du teste skiene på Brovoll

Det er muligheter for å teste skiene for de mest ivrige på dagens føre ut fra Brovoll. Pakket løype med matte rundt tunellen, en snaut 3 km lang løype. Grusski anbefales, da underlaget er tynt. Det kommer fort til å legge på seg 10 cm nysnø utover dagen.

 • 20.10.2020 09:16 - av Jarle Jensen,
 • 16 treff

39 av 50 treff

#35536: To centimeter snø på Krokholveien!

... men det blir neppe skiføre ut av det, for nå regner det.

 • 20.10.2020 08:55 - av Jon Jakobsen,
 • 6 treff
40 av 50 treff

#35534: Pakking av årets første snø

Det varer ikke mange timer, men akkurat nå er det pakket løype fra Solli parkering og inn til Myggheim.

 • 20.10.2020 08:35 - av Simon J. Johansson,
 • 21 treff

41 av 50 treff

#35525: Høstløv på stiene

Flere steder står løvtrærne litt ribbet for blader, etter at høsten har krevd sitt den siste tiden. Stiene dekkes av løv, slik som her ved foten av Nordre Kolsås, like ved Toppenhaug. Bildet er tatt i krysset mellom to blåmerkede stier. Ingen av dem er foreløpig med på kartet til Skiforeningens turplanlegger, ei heller i appen iMarka.

 • 18.10.2020 15:24 - av Erik Unneberg,
 • 11 treff
42 av 50 treff

#35530: Kjentmann går først i ura rett ovenfor Gygra

Vondt å gå i grov ur, med mose som skjuler hull.

 • 18.10.2020 15:21 - av Gro O. Synstelien,
 • 3 treff

43 av 50 treff

#35526: Utsikt nordvestover fra Lille Kolsås

Lille Kolsås ligger nordvest for Søndre Kolsås, og når 291 moh. Det er mindre trafikk av turfolk her enn til de to høyeste Kolsås-toppene. Utsikten er noe hemmet av trær som står på kanten av stupene på vest- og sørsiden, men noen steder har man god oversikt over den vestre delen av Bærum, både bebyggelsen og åsene i Vestmarka. Bildet er tatt mot nordvest, og her ser vi Eineåsen til høyre. Mesteparten av bebyggelsen hører inn under Rykkinn, mens vi kan ane Skuibakken rett til høyre for det glisne (døde) treet til venstre.

 • 18.10.2020 14:56 - av Erik Unneberg,
 • 7 treff
44 av 50 treff

#35532: «Stien» i Tavleskardet i høstprakt

Stien gjennom Tavleskardet er mer et bekkeløp, med glatt stein, og normalt mye mygg om sommeren, eller som i dag, delvis dekket med rim. Regner det, er det et bekkeløp, stien er ikke mye i bruk. Du havner i Dronningveien om du ikke går videre ned Nordkleiva.

 • 18.10.2020 14:20 - av Morten Synstelien,
 • 5 treff

45 av 50 treff

#35523: Bynær foss

På Sagene er det kort avstand mellom den brusende fossen i Akerselva og byens boligstrøk. Denne oktoberhelgen tappet Oslo kommune ned Maridalsvannet og overliggende vann for å kunne ta i mot høstflommene, og en vannføring på 15 kubikkmeter pr. sekund gjorde fossene til et spektakulært syn.

 • 18.10.2020 13:23 - av Odd Stiansen,
 • 11 treff
46 av 50 treff

#35531: Retthelltjern på sitt flotteste på høsten

Ved Retthelltjern rastet vi ved den flotteste hytta på hele Krokskogen. Denne hytta har utsikt mot tjernet, og sol så lenge den er oppe.

 • 18.10.2020 13:00 - av Morten Synstelien,
 • 4 treff

47 av 50 treff

#35529: Fra Gygra og opp mot høyde 480 på kartet er det et crux

Selve cruxet, her er det på grensa til at tauet måtte frem, men tørt og perfekte forhold her i dag for å klyve opp, men ikke mulig å klyve ned uten tau.

 • 18.10.2020 12:26 - av Morten Synstelien,
 • 5 treff
48 av 50 treff

#35524: Godt besøk på Kolsås-massivet

Det var enorm utfart til Kolsås-toppene i dag. På stiene myldret det av folk, og ved de mange utsiktspunktene var det mange som tok lange pauser. Det så nesten ut som fugleberg enkelte steder, spesielt der folk kunne sitte skjermet av vinden. Likevel virket det som om sosial avstand ble praktisert, slik vi ser det her ved toppunktet på Nordre Kolsås. For øvrig var det ganske tørt i dette området, og noen steder var det litt tele i bakken, så det var lett å gå. Fotografen målte temperaturen til 5 °C i Setertjern, som ligger mellom Kolsås-toppene. Ingen bading der, men det var enkelte som prøvde fiskelykken.

 • 18.10.2020 12:14 - av Erik Unneberg,
 • 3 treff

49 av 50 treff

#35527: Gygra har fått besøk av Konemor

Oppe ved Gygra. Første gang Konemor har vært her, selv om vi bor knappe 900 meter unna i luftlinje. Det er ikke den beste turen å gå, og det er mye huggorm i disse steinrøysene.

 • 18.10.2020 12:04 - av Morten Synstelien,
 • 3 treff
50 av 50 treff

#35528: Utsikt fra Gygra en klar høstdag

Fra denne vinkelen ser en at Gjesvold og boligområdet som blir kalt Kroksund (Kroksund er sundet mellom Slettøya og Sundøya), er ei halvøy.

 • 18.10.2020 12:01 - av Morten Synstelien,
 • 4 treff