• darkblurbg
  Urselva rett ovenfor Persbråten

  I dette område svarer Ursdalen best til navnet sitt. Her er det bare steinur og trær. Elva har i årenes løp gravd seg langt ned i ura. Steingjerder, røyser og fint oppmurte forstøtningsmurer viser at den fikk både hjelp og veiledning for å finne seg et mest mulig uskadelig leie.

  Vestmarka, 07.10.2010 15:31 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En liten høstidyll langs Urselva

  Ovenfor saga går elva i ei trang renne. Stryk og fosser som denne gjør det verdt å ta avstikkere fra blåstien og ned til elveleiet.

  Vestmarka, 07.10.2010 15:23 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Urselva og blåstien kommer sammen igjen

  Et stykke ovenfor Peters Klev bøyer Urselva av mot nord og går et lite stykke i to løp. Videre går elva i en blanding av tett skog og myrpartier med litt urskogspreg. Ganske tunggått og mest for entusiastene. På bildet renner bekken fra Langåsdalen ut i elva, og elva og stien kommer sammen igjen.

  Vestmarka, 07.10.2010 14:43 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Svartvann ved utløpet til Urselva

  Utløpet fra Svartvann går nærmest gjennom en stor flytetorv, og virker ganske gjengrodd. Ingen spor av demning her, så hit nådde ikke kulturen som vokste opp langs elva. Men i godvær er det ganske idyllisk her, kanskje en liten rast i sola?

  Vestmarka, 07.10.2010 14:21 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Rast ved Storflåtan

  Virkelig varmt i sola til tross for oktober og deilig med en hvil etter en lang sykkeltur.

  Krokskogen - Hole, 07.10.2010 13:49 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Skosliteren

  Skosliteren - en fint oppmurt tømmerveg fra tiden rett før år 1900. Her gikk det hardt ut over skoningen til både to og firbente når dette stykket skulle forseres.

  Vestmarka, 07.10.2010 13:26 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Første glimt av Kastefossen

  På vei oppover Skosliteren øker elvebruset kraftig. Her er grunnen, en om lag 25 meter høy, nesten loddrett foss. Ikke navngitt på kart, men Erling Persbråten omtaler den som "Kastefossen".

  Vestmarka, 07.10.2010 13:22 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Skosliteren i løse luften

  Tørrmurene under Skosliteren er et imponerende stykke håndverk, men her har flombekker kombinert med tette stikkrenner forårsaket utrasning. Ikke gå på Skosliteren på kanten mot elva der den går på høy mur uten å ha sjekket for utrasning på forhånd!

  Vestmarka, 07.10.2010 13:11 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kastefossen

  Sett fra elvejuvet er Kastefossen et imponerende skue, og byr på dusj av både fotograf og kamera. Ganske vanskelig tilgjengelig ved stor vannføring, mulig langs nordsiden gjennom kratt og ur, og deretter vading i knedypt vann og stri strøm.

  Vestmarka, 07.10.2010 12:46 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vadestedet ved bunnen av Skosliteren

  Et stykke ovenfor fangdammen i Urselva flater dalbunnen noe ut. Her krysser blåstien elva over til sydsiden og til Skosliteren. Stritt og knedypt i dag, kan krysses tørrskodd ved sommervannføring.

  Vestmarka, 07.10.2010 12:27 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Lars Åges bru

  Noen hundre meter ovenfor Persbråten ligger Lars Åges bru, den siste sjansen til å krysse elva sånn noenlunde tørrskodd før man nærmer seg Svartvann et par km lenger oppe. Men brua har dekke av morken honved, og krever både balanseevne og o-sko med stålpigger på en våt dag som denne.

  Vestmarka, 07.10.2010 12:24 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fangdammen til vannverket

  Om lag 400 meter ovenfor saga finner vi denne fossen. Den er ikke naturlig, men er den oppmurte fangdammen til vannledningen mellom Urselva og Stovivann. På 1950-tallet truet utbyggingen av Bærum med å skape vannmangel, og det ble lagt en sommervannledning som var i bruk til 1960.

  Vestmarka, 07.10.2010 12:18 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vakker oktoberdag ved Kobberhaugtjern

  Kobberhaugtjern ligger 426 moh. ved foten av Kobberhaugene. Etter flere dager med striregn var vannet i dag så breddfullt at det rant over sine bredder, og vi måtte streve for å komme over på blåstien mot Kobberhaugene.

  Nordmarka syd, 07.10.2010 12:14 - Kjersti von Krogh
 • darkblurbg
  Liene ned fra Kobberhaugene har fått vasket seg

  Regnværet de siste dagene har frisknet godt opp, og vinden har fått løvet til å forgylle bakkene nedover bratthenget mot Kobberhaugtjern.

  Nordmarka syd, 07.10.2010 11:59 - Kjersti von Krogh
 • darkblurbg
  Restene av flomsaga i Urselva

  Litt ovenfor Lars Åges bru står denne rustne mekaniske innretningen. Erling Persbråten kunne fortelle at dette er restene av flomsaga som ble bygget i 1943, og var i bruk til 1948. Under krigen var det mangel på det meste, og saga ble bygget opp med kløkt og tålmodighet av utrangerte deler av and...

  Vestmarka, 07.10.2010 11:44 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Sandbekkmana 618 moh.

  Ennå flott utsikt herfra mot Oppkuven i det fjerne. Tåkedotter henger ennå over Langlia, men taper snart for sola.

  Nordmarka nord, 07.10.2010 11:43 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Uterast på Kobberhaugen i oktober

  Etter flere dager med høstlig ruskevær, forsvant tåken og solen varmet godt på toppvarden på Kobberhaugen (526 moh.).

  Nordmarka syd, 07.10.2010 11:37 - Kjersti von Krogh
 • darkblurbg
  Putten på Sandbekkmana

  Utrolig idyllisk her oppe hvor du sjelden møter noen. Myrene er søkk våte etter alt regnet og det er godt med gummistøvler. Vi er ca 600 moh., og om ikke lenge kommer den første snøen.

  Nordmarka nord, 07.10.2010 11:24 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  På vei opp mot Høgflaka

  Etter nattens regn var det fuktig i lufta, og tåka hang over de lavtliggende områder.

  Nordmarka nord, 07.10.2010 11:14 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Låven på Persbråten

  Dette blir snart Ursdalens svar på Maridals-ruinene. Det er vel et par år siden låven begynte å rase sammen for alvor. Før det gikk forfallet sin ubønnhørlige gang, og ga opphav til stadig nye stilstudier av låven.

  Vestmarka, 07.10.2010 10:32 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Jordene med traktoregg

  Det var vått på jordene vest for Svartoråsen i dag. Men i natt må det ha vært enda våtere, for minst ti traktoregg har blitt tatt av elva og ført nedover til de ganske effektiv demmet den opp. Øvre demning var rett til venstre for den gyldne lønnen i veisvingen. Uheldigvis hadde mye plastemballas...

  Vestmarka, 07.10.2010 10:21 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fra toppen av Skuibakken

  Midtre del av Ursdalen er flat med mye dyrket mark. Vinterfôret er høst og rullet til karakteristiske traktoregg. Det hvite huset litt over midten av bildet er gården Persbråten, hvor det nå dyrkes juletrær. Den bratte øvre delen av Ursdalen bøyer inn til høyre bak Persbråten.

  Vestmarka, 07.10.2010 09:43 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt ned ovarennet i Skuibakken

  Skuibakken var ikke noe for bleikinger. Hoppet sees rett foran veien og bak sikkerhetslemmen nederst på stillaset. Unnarennet er helt usynlig, bare sletta godt etter overgangen er synlig. Men utsikten er upåklagelig med Eineåsen og Kolsås-toppene i og over tåka.

  Vestmarka, 07.10.2010 09:41 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  På vei fra Jonsetangen

  12 timer tidligere var det sterk vind og øsende regn. Nå skinner sola, og det er flott å sykle innover langs Øyangen.

  Krokskogen - Hole, 07.10.2010 09:41 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Skuibakken

  En tur i Ursdalen bør starte med Skuibakken. Bygget 1928, kjent for sitt stupbratte unnarenn. To World Cup-renn har blitt arrangert her. Bakkerekord 122 m fra det siste rennet som ble arrangert (1996). Nedlagt og forsøkt revet i 2002, nå fredet som kulturminne.

  Vestmarka, 07.10.2010 09:26 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ursdalen: god avling i 2010, men høstflom

  Jorda i den flatere delen av Ursdalen er god, og gir vinterfôr til dyrene på Persbråtan gård. I år 2010 var man ikke plaget med tørke slik som i 2018, og halmballene var mange. Da bildet ble tatt, var det egentlig for vått, for høstflommen hadde tatt med seg flere baller fra jordene og dratt i ut...

  Vestmarka, 07.10.2010 09:21 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ursdalen: jordbruk og natur

  Her brer Ursdalen seg ut syd for tårnet på Skuibakken. Jordbruksarealet dominerer bildet, gammel innsjøbunn som er forholdsvis slett og næringsrik, omgitt av bratte åser. I øst (venstre side av bildet) Svartoråsen, så følger Ramsåsen med skyhatt, og i vest Risfjellet. Urselvas løp med kantvegetas...

  Vestmarka, 07.10.2010 08:42 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 27 treff

#12581: Urselva rett ovenfor Persbråten

I dette område svarer Ursdalen best til navnet sitt. Her er det bare steinur og trær. Elva har i årenes løp gravd seg langt ned i ura. Steingjerder, røyser og fint oppmurte forstøtningsmurer viser at den fikk både hjelp og veiledning for å finne seg et mest mulig uskadelig leie.

 • 07.10.2010 15:31 - av Odd Tore Saugerud,
 • 292 treff
2 av 27 treff

#12585: En liten høstidyll langs Urselva

Ovenfor saga går elva i ei trang renne. Stryk og fosser som denne gjør det verdt å ta avstikkere fra blåstien og ned til elveleiet.

 • 07.10.2010 15:23 - av Odd Tore Saugerud,
 • 288 treff

3 av 27 treff

#12593: Urselva og blåstien kommer sammen igjen

Et stykke ovenfor Peters Klev bøyer Urselva av mot nord og går et lite stykke i to løp. Videre går elva i en blanding av tett skog og myrpartier med litt urskogspreg. Ganske tunggått og mest for entusiastene. På bildet renner bekken fra Langåsdalen ut i elva, og elva og stien kommer sammen igjen.

 • 07.10.2010 14:43 - av Odd Tore Saugerud,
 • 282 treff
4 av 27 treff

#12594: Svartvann ved utløpet til Urselva

Utløpet fra Svartvann går nærmest gjennom en stor flytetorv, og virker ganske gjengrodd. Ingen spor av demning her, så hit nådde ikke kulturen som vokste opp langs elva. Men i godvær er det ganske idyllisk her, kanskje en liten rast i sola?

 • 07.10.2010 14:21 - av Odd Tore Saugerud,
 • 214 treff

5 av 27 treff

#12569: Rast ved Storflåtan

Virkelig varmt i sola til tross for oktober og deilig med en hvil etter en lang sykkeltur.

 • 07.10.2010 13:49 - av Torgeir Stenstad,
 • 289 treff
6 av 27 treff

#12588: Skosliteren

Skosliteren - en fint oppmurt tømmerveg fra tiden rett før år 1900. Her gikk det hardt ut over skoningen til både to og firbente når dette stykket skulle forseres.

 • 07.10.2010 13:26 - av Odd Tore Saugerud,
 • 458 treff

7 av 27 treff

#12589: Første glimt av Kastefossen

På vei oppover Skosliteren øker elvebruset kraftig. Her er grunnen, en om lag 25 meter høy, nesten loddrett foss. Ikke navngitt på kart, men Erling Persbråten omtaler den som "Kastefossen".

 • 07.10.2010 13:22 - av Odd Tore Saugerud,
 • 258 treff
8 av 27 treff

#12591: Skosliteren i løse luften

Tørrmurene under Skosliteren er et imponerende stykke håndverk, men her har flombekker kombinert med tette stikkrenner forårsaket utrasning. Ikke gå på Skosliteren på kanten mot elva der den går på høy mur uten å ha sjekket for utrasning på forhånd!

 • 07.10.2010 13:11 - av Odd Tore Saugerud,
 • 274 treff

9 av 27 treff

#12590: Kastefossen

Sett fra elvejuvet er Kastefossen et imponerende skue, og byr på dusj av både fotograf og kamera. Ganske vanskelig tilgjengelig ved stor vannføring, mulig langs nordsiden gjennom kratt og ur, og deretter vading i knedypt vann og stri strøm.

 • 07.10.2010 12:46 - av Odd Tore Saugerud,
 • 390 treff
10 av 27 treff

#12587: Vadestedet ved bunnen av Skosliteren

Et stykke ovenfor fangdammen i Urselva flater dalbunnen noe ut. Her krysser blåstien elva over til sydsiden og til Skosliteren. Stritt og knedypt i dag, kan krysses tørrskodd ved sommervannføring.

 • 07.10.2010 12:27 - av Odd Tore Saugerud,
 • 256 treff

11 av 27 treff

#12582: Lars Åges bru

Noen hundre meter ovenfor Persbråten ligger Lars Åges bru, den siste sjansen til å krysse elva sånn noenlunde tørrskodd før man nærmer seg Svartvann et par km lenger oppe. Men brua har dekke av morken honved, og krever både balanseevne og o-sko med stålpigger på en våt dag som denne.

 • 07.10.2010 12:24 - av Odd Tore Saugerud,
 • 324 treff
12 av 27 treff

#12586: Fangdammen til vannverket

Om lag 400 meter ovenfor saga finner vi denne fossen. Den er ikke naturlig, men er den oppmurte fangdammen til vannledningen mellom Urselva og Stovivann. På 1950-tallet truet utbyggingen av Bærum med å skape vannmangel, og det ble lagt en sommervannledning som var i bruk til 1960.

 • 07.10.2010 12:18 - av Odd Tore Saugerud,
 • 276 treff

13 av 27 treff

#12574: Vakker oktoberdag ved Kobberhaugtjern

Kobberhaugtjern ligger 426 moh. ved foten av Kobberhaugene. Etter flere dager med striregn var vannet i dag så breddfullt at det rant over sine bredder, og vi måtte streve for å komme over på blåstien mot Kobberhaugene.

 • 07.10.2010 12:14 - av Kjersti von Krogh,
 • 440 treff
14 av 27 treff

#12573: Liene ned fra Kobberhaugene har fått vasket seg

Regnværet de siste dagene har frisknet godt opp, og vinden har fått løvet til å forgylle bakkene nedover bratthenget mot Kobberhaugtjern.

 • 07.10.2010 11:59 - av Kjersti von Krogh,
 • 257 treff

15 av 27 treff

#12584: Restene av flomsaga i Urselva

Litt ovenfor Lars Åges bru står denne rustne mekaniske innretningen. Erling Persbråten kunne fortelle at dette er restene av flomsaga som ble bygget i 1943, og var i bruk til 1948. Under krigen var det mangel på det meste, og saga ble bygget opp med kløkt og tålmodighet av utrangerte deler av andre sager. Vannhjulet hadde en diameter på over 1,5 m og en bredde på 0,8 m.

 • 07.10.2010 11:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 294 treff
16 av 27 treff

#12570: Sandbekkmana 618 moh.

Ennå flott utsikt herfra mot Oppkuven i det fjerne. Tåkedotter henger ennå over Langlia, men taper snart for sola.

 • 07.10.2010 11:43 - av Torgeir Stenstad,
 • 309 treff

17 av 27 treff

#12572: Uterast på Kobberhaugen i oktober

Etter flere dager med høstlig ruskevær, forsvant tåken og solen varmet godt på toppvarden på Kobberhaugen (526 moh.).

 • 07.10.2010 11:37 - av Kjersti von Krogh,
 • 226 treff
18 av 27 treff

#12571: Putten på Sandbekkmana

Utrolig idyllisk her oppe hvor du sjelden møter noen. Myrene er søkk våte etter alt regnet og det er godt med gummistøvler. Vi er ca 600 moh., og om ikke lenge kommer den første snøen.

 • 07.10.2010 11:24 - av Torgeir Stenstad,
 • 301 treff

19 av 27 treff

#12583: På vei opp mot Høgflaka

Etter nattens regn var det fuktig i lufta, og tåka hang over de lavtliggende områder.

 • 07.10.2010 11:14 - av Torgeir Stenstad,
 • 293 treff
20 av 27 treff

#12580: Låven på Persbråten

Dette blir snart Ursdalens svar på Maridals-ruinene. Det er vel et par år siden låven begynte å rase sammen for alvor. Før det gikk forfallet sin ubønnhørlige gang, og ga opphav til stadig nye stilstudier av låven.

 • 07.10.2010 10:32 - av Odd Tore Saugerud,
 • 364 treff

21 av 27 treff

#12579: Jordene med traktoregg

Det var vått på jordene vest for Svartoråsen i dag. Men i natt må det ha vært enda våtere, for minst ti traktoregg har blitt tatt av elva og ført nedover til de ganske effektiv demmet den opp. Øvre demning var rett til venstre for den gyldne lønnen i veisvingen. Uheldigvis hadde mye plastemballasje løsnet og fulgt med elva nedover, ikke særlig dekorativt.

 • 07.10.2010 10:21 - av Odd Tore Saugerud,
 • 245 treff
22 av 27 treff

#12578: Fra toppen av Skuibakken

Midtre del av Ursdalen er flat med mye dyrket mark. Vinterfôret er høst og rullet til karakteristiske traktoregg. Det hvite huset litt over midten av bildet er gården Persbråten, hvor det nå dyrkes juletrær. Den bratte øvre delen av Ursdalen bøyer inn til høyre bak Persbråten.

 • 07.10.2010 09:43 - av Odd Tore Saugerud,
 • 472 treff

23 av 27 treff

#12577: Utsikt ned ovarennet i Skuibakken

Skuibakken var ikke noe for bleikinger. Hoppet sees rett foran veien og bak sikkerhetslemmen nederst på stillaset. Unnarennet er helt usynlig, bare sletta godt etter overgangen er synlig. Men utsikten er upåklagelig med Eineåsen og Kolsås-toppene i og over tåka.

 • 07.10.2010 09:41 - av Odd Tore Saugerud,
 • 593 treff
24 av 27 treff

#12568: På vei fra Jonsetangen

12 timer tidligere var det sterk vind og øsende regn. Nå skinner sola, og det er flott å sykle innover langs Øyangen.

 • 07.10.2010 09:41 - av Torgeir Stenstad,
 • 216 treff

25 av 27 treff

#12576: Skuibakken

En tur i Ursdalen bør starte med Skuibakken. Bygget 1928, kjent for sitt stupbratte unnarenn. To World Cup-renn har blitt arrangert her. Bakkerekord 122 m fra det siste rennet som ble arrangert (1996). Nedlagt og forsøkt revet i 2002, nå fredet som kulturminne.

 • 07.10.2010 09:26 - av Odd Tore Saugerud,
 • 441 treff
26 av 27 treff

#29845: Ursdalen: god avling i 2010, men høstflom

Jorda i den flatere delen av Ursdalen er god, og gir vinterfôr til dyrene på Persbråtan gård. I år 2010 var man ikke plaget med tørke slik som i 2018, og halmballene var mange. Da bildet ble tatt, var det egentlig for vått, for høstflommen hadde tatt med seg flere baller fra jordene og dratt i ut i elva, hvor de blokkerte elveløpet både ved brua ved Linbråtan og i elvesvingene ovenfor.

 • 07.10.2010 09:21 - av Odd Tore Saugerud,
 • 58 treff

27 av 27 treff

#29855: Ursdalen: jordbruk og natur

Her brer Ursdalen seg ut syd for tårnet på Skuibakken. Jordbruksarealet dominerer bildet, gammel innsjøbunn som er forholdsvis slett og næringsrik, omgitt av bratte åser. I øst (venstre side av bildet) Svartoråsen, så følger Ramsåsen med skyhatt, og i vest Risfjellet. Urselvas løp med kantvegetasjon danner en diagonal mellom jordene før det svinger av og fortsetter opp den bratte, øvre delen av Ursdalen mellom Ramsåsen og Risfjellet. Det hvite huset som skimtes ved innløpet til denne delen av dalen, er våningshuset på den opprinnelige gården Persbråtan.

 • 07.10.2010 08:42 - av Odd Tore Saugerud,
 • 96 treff