• darkblurbg
  Demningen ved Bjørumssaga 2011

  Demningen er en solid steinkonstruksjon, og ser ut til å fortsatt være i god stand. Damlukene lekker, og til tross for en heller våt sommer, var vannstanden i dammen midt i august nok flere meter lavere enn da det var drift her. Men tett kratt og tett løvverk gjør det vanskelig å få skikkelig ove...

  Krokskogen - Hole, 12.08.2011 15:31 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bjørumssaga - status august 2011

  Bilde nr. 14630 gir en oversikt over Bjørumssaga 2011. Av husene etter selve saga står nå bare endeveggen mot syd sånn noenlunde oppreist. Sikringslista med smeltesikringer ser ut til å ha tålt tidens tann best. De elektriske ledningene som er synlige ser ut til å være fra begynnelsen av 50-talle...

  Krokskogen - Hole, 12.08.2011 15:25 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nygammel takstein

  Taket på våningshuset på Knappnæring var i raskt forfall, se bilde nr. 6565 fra 2006 og bilde nr. 14557 fra 2003. Men nå har det blitt aktivitet der igjen, ferske spor etter ATV og nytt takdekke av gammel takstein. De fortsatt åpne områdene er fulle av velvoksen brennesle. I år er Knappnæring kul...

  Krokskogen - Hole, 12.08.2011 13:06 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hekseringdannende sopp

  Her er soppen som dannet hekseringen på bilde nr. 14559. Den er ca. 8 cm høy, klokkeformet hatt som ung, knippevoksende. Sikkert ikke sjelden, men til nå har vi ikke funnet en art som har dette utseendet og vokser på slik mark som her. Andre mer kjente og spiselige sopper som kantarell og blek pi...

  Krokskogen - Hole, 12.08.2011 12:40 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Heksering

  Langs blåstien til Knappnæring kom vi over denne velutviklete hekseringen av sopp. Det er de underjordiske som er på ferde her: Soppmycelet, dvs. den usynlige underjordiske delen av soppen, vokser et stykke utover hvert år. Fruktlegemene, eller soppene slik vi ser dem, dannes i de ytre, yngste de...

  Krokskogen - Hole, 12.08.2011 12:37 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nedre Mastekastet – låvefundamenter

  Tilbake til dagens situasjon: Låvefundamentene er fortsatt synlige for den som vet hvor han skal lete, men tett brennesleskog gjør det lite fristende. Det var ryddet nok mark til å så ½ tønne bygg, ½ tønne havre og å sette 4 tønner poteter på jordene øst for låven (til høyre på bildet).

  Krokskogen - Hole, 12.08.2011 12:13 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nedre Mastekastet – låvebrua

  Ryddet jord gror raskt igjen. Her har også den nedbørrike og forholdsvis varme sommeren sørget for tett undervegetasjon. Det er likevel mulig å finne fundamentet til låvebrua for den som ikke skyr brennesler.

  Krokskogen - Hole, 12.08.2011 12:11 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nedre Mastekastet – våningshuset

  Ruinene etter våningshuset er fortsatt godt synlige. I år er Mastekastet kulturpost for Flaggspretten, i 2006-2008 var den kjentmannspost.

  Krokskogen - Hole, 12.08.2011 12:06 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ruiner og brennesle

  Etter en drivhussommer som dette er det ikke mye som er synlig av ruinene etter plassen Søndre Kjaglia. Her er så mye brennesle at vi har truffet folk som plukker den for å få en ekstra spiss til maten.

  Krokskogen - Hole, 12.08.2011 11:39 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hytta ved Søndre Kjaglia

  Det vokser like friskt på oversiden av veien som på nedsiden. Her er det ikke vanskelig å se at dette er en hytte som er lite brukt sommerstid.

  Krokskogen - Hole, 12.08.2011 11:38 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 10 treff

#14631: Demningen ved Bjørumssaga 2011

Demningen er en solid steinkonstruksjon, og ser ut til å fortsatt være i god stand. Damlukene lekker, og til tross for en heller våt sommer, var vannstanden i dammen midt i august nok flere meter lavere enn da det var drift her. Men tett kratt og tett løvverk gjør det vanskelig å få skikkelig oversikt over dammen.

 • 12.08.2011 15:31 - av Odd Tore Saugerud,
 • 174 treff
2 av 10 treff

#14670: Bjørumssaga - status august 2011

Bilde nr. 14630 gir en oversikt over Bjørumssaga 2011. Av husene etter selve saga står nå bare endeveggen mot syd sånn noenlunde oppreist. Sikringslista med smeltesikringer ser ut til å ha tålt tidens tann best. De elektriske ledningene som er synlige ser ut til å være fra begynnelsen av 50-tallet. Det tyder på saga ble oppgradert ganske kort tid før den ble nedlagt i 1964. Nybrua på E16 kneiser over restene.

 • 12.08.2011 15:25 - av Odd Tore Saugerud,
 • 260 treff

3 av 10 treff

#14558: Nygammel takstein

Taket på våningshuset på Knappnæring var i raskt forfall, se bilde nr. 6565 fra 2006 og bilde nr. 14557 fra 2003. Men nå har det blitt aktivitet der igjen, ferske spor etter ATV og nytt takdekke av gammel takstein. De fortsatt åpne områdene er fulle av velvoksen brennesle. I år er Knappnæring kulturpost for Flaggspretten, i 2002-2004 var det kjentmannspost her.

 • 12.08.2011 13:06 - av Odd Tore Saugerud,
 • 312 treff
4 av 10 treff

#14560: Hekseringdannende sopp

Her er soppen som dannet hekseringen på bilde nr. 14559. Den er ca. 8 cm høy, klokkeformet hatt som ung, knippevoksende. Sikkert ikke sjelden, men til nå har vi ikke funnet en art som har dette utseendet og vokser på slik mark som her. Andre mer kjente og spiselige sopper som kantarell og blek piggsopp danner også hekseringer. I Østmarka kjenner vi til en ring av piggsopp med en diameter på minst 40 meter.

 • 12.08.2011 12:40 - av Odd Tore Saugerud,
 • 687 treff

5 av 10 treff

#14559: Heksering

Langs blåstien til Knappnæring kom vi over denne velutviklete hekseringen av sopp. Det er de underjordiske som er på ferde her: Soppmycelet, dvs. den usynlige underjordiske delen av soppen, vokser et stykke utover hvert år. Fruktlegemene, eller soppene slik vi ser dem, dannes i de ytre, yngste delene av mycelet. Hekseringen er derfor en slags årring, og mycelets alder kan bestemmes ut fra hekseringens diameter når radiell årsvekst er bestemt.

 • 12.08.2011 12:37 - av Odd Tore Saugerud,
 • 329 treff
6 av 10 treff

#14525: Nedre Mastekastet – låvefundamenter

Tilbake til dagens situasjon: Låvefundamentene er fortsatt synlige for den som vet hvor han skal lete, men tett brennesleskog gjør det lite fristende. Det var ryddet nok mark til å så ½ tønne bygg, ½ tønne havre og å sette 4 tønner poteter på jordene øst for låven (til høyre på bildet).

 • 12.08.2011 12:13 - av Odd Tore Saugerud,
 • 181 treff

7 av 10 treff

#14520: Nedre Mastekastet – låvebrua

Ryddet jord gror raskt igjen. Her har også den nedbørrike og forholdsvis varme sommeren sørget for tett undervegetasjon. Det er likevel mulig å finne fundamentet til låvebrua for den som ikke skyr brennesler.

 • 12.08.2011 12:11 - av Odd Tore Saugerud,
 • 268 treff
8 av 10 treff

#14519: Nedre Mastekastet – våningshuset

Ruinene etter våningshuset er fortsatt godt synlige. I år er Mastekastet kulturpost for Flaggspretten, i 2006-2008 var den kjentmannspost.

 • 12.08.2011 12:06 - av Odd Tore Saugerud,
 • 274 treff

9 av 10 treff

#14555: Ruiner og brennesle

Etter en drivhussommer som dette er det ikke mye som er synlig av ruinene etter plassen Søndre Kjaglia. Her er så mye brennesle at vi har truffet folk som plukker den for å få en ekstra spiss til maten.

 • 12.08.2011 11:39 - av Odd Tore Saugerud,
 • 230 treff
10 av 10 treff

#14556: Hytta ved Søndre Kjaglia

Det vokser like friskt på oversiden av veien som på nedsiden. Her er det ikke vanskelig å se at dette er en hytte som er lite brukt sommerstid.

 • 12.08.2011 11:38 - av Odd Tore Saugerud,
 • 303 treff