• darkblurbg
  Nedre Vakerseter: størhuset fra 1929 og løa

  Som omtalt under bilde nr. 19714 fikk nedresetra nytt størhus i 1929 etter brannen i 1928. Begge størhusene var opprinnelig like, men på nedresetra har etter hvert endeveggene delvis blitt dekket med panel over tømmeret. Gamle bilder viser at også løa opprinnelig var i tømmer, men den ble på 1970...

  Krokskogen - Hole, 25.06.2013 19:46 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Øvre Vakerseter: størhuset fra 1929

  Vakersetra er egentlig to setre. Øvre Vakerseter var seter for gården Øvre Bure, mens skrivergården Vaker holdt til på Nedre Vakerseter. Etter at det kanskje 300 år gamle størhuset på nedresetra brant ned vinteren 1928, fikk begge setrene i 1929 nye og like størhus oppført i tømmer. På øvresetra ...

  Krokskogen - Hole, 25.06.2013 19:41 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Søndre Heggelivann med vak og kveldslys

  Kvelder med vakre farger har det vært sparsommelig med denne sommeren, men motlys med lurveskyer og en regnbyge hengende under ga en stemning som er nokså karakteristisk for sommeren slik den har vært til nå. Som bildet viser, var det bra med vak og et lite snerr på vannet lenger ute. Det bildet ...

  Krokskogen - Hole, 25.06.2013 19:17 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Søndre Heggelivann er fullt til øvre overløp

  Den våte sommeren har gitt god fyllingsgrad i vannene i Marka, og Søndre Heggelivann var denne dagen fullt til øvre overløp. Bildet viser nedre overløp, hvor det renner friskt, og det fosser også bra ut gjennom bunnluka. Steindemningen er nærmere seks meter høy og rundt 60 meter lang, og er derme...

  Krokskogen - Hole, 25.06.2013 19:15 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Søttjernet, et skogstjern med flytetorver og mose som ikke bærer

  Reidar Holtvedt i «Historier fra Krokskogen», 1953, sier det slik: «Myra rundt kjennet var ikke riktig trygg, og den var tung å vabbe. Men snart sto dype elgspor i mosen, og en kunne bare følge etter der større dyr hadde gått». Den første delen stemmer fortsatt, men noen elgspor eller spor etter ...

  Krokskogen - Hole, 25.06.2013 18:37 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Søttjerndalen: bløt myr i bunnen, stup og storsteinet ur i sidene

  I Søttjerndalen er bunnen for det meste bløt myr med små partier med flytemose hvor et feiltrinn gir benvask opp til knærne. Som dette bildet viser, er sidene ikke bedre. Her dekker mose dype hull mellom steinblokkene, og man må nærmest føle seg frem for å gå noenlunde sikkert.

  Krokskogen - Hole, 25.06.2013 18:32 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Søttjerndalen: en vill dal med store graner

  I Søttjerndalen videre mot syd er det stor granskog. Ifølge Kjentmannshåndboken 2000-02 skal flere ha et brystmål (omkrets i brysthøyde) på over 2,20 m.

  Krokskogen - Hole, 25.06.2013 18:27 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Søttjerndalen: bjørneåtestedet ved den store steinen

  I Søttjerndalen hadde jegerne på Kampen bjørneåte med bjørneskanse på en av berghyllene på vestsiden av dalen (til venstre i bildet). Det er stup i flere etasjer her, så det er valgmuligheter, men det skal fortsatt være spor der etter et liggeleie. Med bilen på Damtjern og regn i lufta ble det fo...

  Krokskogen - Hole, 25.06.2013 18:17 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ved Langsætra

  Her ved Langsætra tar den merkede stien opp til Tjuvåskampen, av fra skogsbilveien.

  Totenåsen, 25.06.2013 18:05 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Søttjerndalen med vokteren i inngangen fra nord

  Søttjerndalen er vill og trang. For at folk ikke skal forville seg inn i den, har dette fabeldyret tatt på seg å vokte inngangen fra nord. Og det er kanskje like greit, for i dalbunnen her var det ikke til å ta seg frem videre på en noenlunde sikker måte, med storsteinet ur med mose mellom steine...

  Krokskogen - Hole, 25.06.2013 17:56 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bekken fra myrene mellom Bærumskollen og Søttjernberget

  Det rant ganske friskt til å være sommer i bekkene i dette området, og det var svært vått i myrene. Ikke rart med den sommeren vi har hatt til nå, og nå strømmer påfyllet ned. Denne bekken fra myrene mellom Bærumskollen og Søttjernberget renner ned i Søndre Bærumsvika, og kunne høres lenge før de...

  Krokskogen - Hole, 25.06.2013 17:43 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Mot Hamar

  Rett nord for toppunktet på Tjuvåskampen er det utsikt mot Mjøsa og områdene rundt innsjøen. Her ser vi nordøstover mot Hamar, ca. 30 kilometer unna i luftlinje. Midt i bildet har vi Mjøsas største øy, Helgøya. Den er ca. 20 kilometer fra kamerastandpunktet. Vi ser gården Hovelsrud litt til venst...

  Totenåsen, 25.06.2013 17:37 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Utsikten undersøkes

  Etter å ha løpt opp på Tjuvåskampen, var det fint å studere utsikten her oppe på 812 moh.

  Totenåsen, 25.06.2013 17:19 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Brede bygder og blå fjell

  Det var disig og overskyet i ettermiddag, men oppe fra Tjuvåskampen kunne vi se at det fra tid til annen kom noen solgløtt over jordene på Toten. I bakgrunnen ses fjellene som ble mer og mer blå, og høyere og høyere, inntil de forsvant i skyene.

  Totenåsen, 25.06.2013 17:16 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Bærumskollen: luksusversjonen av skauleis

  Det går ingen stier til Bærumskollen, så fra stien langs Heggelivannet blir det å gå skauleis. Slik som det er et stykke opp i åslia, er det en ren fornøyelse, men først må man gjennom tett og myrlendt skog med hufs og skrenter. Det lønner seg å følge stien til terrenget flater noe ut før Nordre ...

  Krokskogen - Hole, 25.06.2013 17:13 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bærumskollen: utsikt mot sydvest

  På selve toppen av Bærumskollen er det ikke mer utsikt enn den som bilde nr. 19700 viser. Men fra de andre småkollene er det utsikt i andre retninger. På kollen på bilde nr. 19702 er det ganske bra utsikt i sektoren syd til nordvest. Her i retning syd mot en profil som ser nokså kjent ut, Hørteko...

  Krokskogen - Hole, 25.06.2013 16:53 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En kunstflyver og insektspiser

  Dette er prikken på bilde nr. 19701 (fra Bærumskollen) i full aktivitet. Den kunne stå tilsynelatende stille i lufta, for så å ta et lynhurtig raid på opptil fem meter, deretter stå stille igjen på samme sted eller et annet i nærheten. Tilsynelatende stille betyr at det ser ut som om insektet stå...

  Krokskogen - Hole, 25.06.2013 16:46 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bærumskollen: tørrfuruer og hvalrygg

  På Bærumskollen er det en rekke mer eller mindre bevokste småkoller med til dels bratte smådaler mellom. Her er en av de mer åpne. Legg merke til den lille, svarte prikken mot himmelen omtrent midt i bildet. Dette er ikke en flekk på bildebrikken, men et insektetende insekt som holdt en skikkelig...

  Krokskogen - Hole, 25.06.2013 16:39 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bærumskollen: utsikt mot Heggelivann

  Bærumskollen ligger i det sydvestre hjørnet at Heggelivann. Fra toppunktet er det temmelig fin utsikt mot vannet. I nord (venstre bildekant) skimtes Heggelia, i sydøst (nær høyre bildekant) skimtes Heggelidammen mellom greinene. Ved Mortensøya midt i bildet er en robåt med to turister i ferd med ...

  Krokskogen - Hole, 25.06.2013 16:21 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 19 treff

#19715: Nedre Vakerseter: størhuset fra 1929 og løa

Som omtalt under bilde nr. 19714 fikk nedresetra nytt størhus i 1929 etter brannen i 1928. Begge størhusene var opprinnelig like, men på nedresetra har etter hvert endeveggene delvis blitt dekket med panel over tømmeret. Gamle bilder viser at også løa opprinnelig var i tømmer, men den ble på 1970-tallet erstattet av en panelt reisverksløe. Bilde nr. 27206 viser både gammel og ny løe, og gir historien bak den.

 • 25.06.2013 19:46 - av Odd Tore Saugerud,
 • 400 treff
2 av 19 treff

#19714: Øvre Vakerseter: størhuset fra 1929

Vakersetra er egentlig to setre. Øvre Vakerseter var seter for gården Øvre Bure, mens skrivergården Vaker holdt til på Nedre Vakerseter. Etter at det kanskje 300 år gamle størhuset på nedresetra brant ned vinteren 1928, fikk begge setrene i 1929 nye og like størhus oppført i tømmer. På øvresetra var det seterdrift helt til 1947 med den legendariske Signe Bure som budeie. Da seterdriften tok slutt, bygget hun serveringsstedet Bureheim ved Grantopp langs Gamle Ringeriksvei.

 • 25.06.2013 19:41 - av Odd Tore Saugerud,
 • 536 treff

3 av 19 treff

#19713: Søndre Heggelivann med vak og kveldslys

Kvelder med vakre farger har det vært sparsommelig med denne sommeren, men motlys med lurveskyer og en regnbyge hengende under ga en stemning som er nokså karakteristisk for sommeren slik den har vært til nå. Som bildet viser, var det bra med vak og et lite snerr på vannet lenger ute. Det bildet ikke får frem, er de tallrike småringene etter et utall av insekter og spredte regndrypp.

 • 25.06.2013 19:17 - av Odd Tore Saugerud,
 • 301 treff
4 av 19 treff

#19712: Søndre Heggelivann er fullt til øvre overløp

Den våte sommeren har gitt god fyllingsgrad i vannene i Marka, og Søndre Heggelivann var denne dagen fullt til øvre overløp. Bildet viser nedre overløp, hvor det renner friskt, og det fosser også bra ut gjennom bunnluka. Steindemningen er nærmere seks meter høy og rundt 60 meter lang, og er dermed en av Marka største steindemninger. Den ble bygget ferdig i 1861, mens de karakteristiske støttemurene er fra 1908. I 1920 ble bordkledningen på vannsiden skiftet ut med en sementkåpe, som så ble skiftet ut med en betongkledning i 1971. Årstallet 1991 risset inn i betongen viser at det da ble gjort arbeider med toppen av damkrona og øvre overløp.

 • 25.06.2013 19:15 - av Odd Tore Saugerud,
 • 331 treff

5 av 19 treff

#19710: Søttjernet, et skogstjern med flytetorver og mose som ikke bærer

Reidar Holtvedt i «Historier fra Krokskogen», 1953, sier det slik: «Myra rundt kjennet var ikke riktig trygg, og den var tung å vabbe. Men snart sto dype elgspor i mosen, og en kunne bare følge etter der større dyr hadde gått». Den første delen stemmer fortsatt, men noen elgspor eller spor etter andre dyr så jeg ikke, bare en and, og den har jo ikke problemer i terreng som dette. På vestsiden er det litt rasmark under stupene, og der var det et tråkk forbi de verst blauthølene. Og vannet var ganske stemningsfullt ved kveldstid med regn i horisonten.

 • 25.06.2013 18:37 - av Odd Tore Saugerud,
 • 390 treff
6 av 19 treff

#19709: Søttjerndalen: bløt myr i bunnen, stup og storsteinet ur i sidene

I Søttjerndalen er bunnen for det meste bløt myr med små partier med flytemose hvor et feiltrinn gir benvask opp til knærne. Som dette bildet viser, er sidene ikke bedre. Her dekker mose dype hull mellom steinblokkene, og man må nærmest føle seg frem for å gå noenlunde sikkert.

 • 25.06.2013 18:32 - av Odd Tore Saugerud,
 • 276 treff

7 av 19 treff

#19708: Søttjerndalen: en vill dal med store graner

I Søttjerndalen videre mot syd er det stor granskog. Ifølge Kjentmannshåndboken 2000-02 skal flere ha et brystmål (omkrets i brysthøyde) på over 2,20 m.

 • 25.06.2013 18:27 - av Odd Tore Saugerud,
 • 414 treff
8 av 19 treff

#19707: Søttjerndalen: bjørneåtestedet ved den store steinen

I Søttjerndalen hadde jegerne på Kampen bjørneåte med bjørneskanse på en av berghyllene på vestsiden av dalen (til venstre i bildet). Det er stup i flere etasjer her, så det er valgmuligheter, men det skal fortsatt være spor der etter et liggeleie. Med bilen på Damtjern og regn i lufta ble det for sent å utforske dette nærmere. Kjentmannspost 2000-02. Med denne posten var enda en kjentmannhåndbok komplett.

 • 25.06.2013 18:17 - av Odd Tore Saugerud,
 • 250 treff

9 av 19 treff

#19697: Ved Langsætra

Her ved Langsætra tar den merkede stien opp til Tjuvåskampen, av fra skogsbilveien.

 • 25.06.2013 18:05 - av Erik Unneberg,
 • 241 treff
10 av 19 treff

#19706: Søttjerndalen med vokteren i inngangen fra nord

Søttjerndalen er vill og trang. For at folk ikke skal forville seg inn i den, har dette fabeldyret tatt på seg å vokte inngangen fra nord. Og det er kanskje like greit, for i dalbunnen her var det ikke til å ta seg frem videre på en noenlunde sikker måte, med storsteinet ur med mose mellom steinene og en bekk som er penere å se på fra kanten. Men på østsiden (høyre i bildet) er det et gammelt hogstfelt som er godt fremkommelig, i alle fall til Søttjern.

 • 25.06.2013 17:56 - av Odd Tore Saugerud,
 • 270 treff

11 av 19 treff

#19705: Bekken fra myrene mellom Bærumskollen og Søttjernberget

Det rant ganske friskt til å være sommer i bekkene i dette området, og det var svært vått i myrene. Ikke rart med den sommeren vi har hatt til nå, og nå strømmer påfyllet ned. Denne bekken fra myrene mellom Bærumskollen og Søttjernberget renner ned i Søndre Bærumsvika, og kunne høres lenge før den ble synlig.

 • 25.06.2013 17:43 - av Odd Tore Saugerud,
 • 230 treff
12 av 19 treff

#19699: Mot Hamar

Rett nord for toppunktet på Tjuvåskampen er det utsikt mot Mjøsa og områdene rundt innsjøen. Her ser vi nordøstover mot Hamar, ca. 30 kilometer unna i luftlinje. Midt i bildet har vi Mjøsas største øy, Helgøya. Den er ca. 20 kilometer fra kamerastandpunktet. Vi ser gården Hovelsrud litt til venstre for midten av bildet.

 • 25.06.2013 17:37 - av Erik Unneberg,
 • 658 treff

13 av 19 treff

#19698: Utsikten undersøkes

Etter å ha løpt opp på Tjuvåskampen, var det fint å studere utsikten her oppe på 812 moh.

 • 25.06.2013 17:19 - av Erik Unneberg,
 • 241 treff
14 av 19 treff

#19711: Brede bygder og blå fjell

Det var disig og overskyet i ettermiddag, men oppe fra Tjuvåskampen kunne vi se at det fra tid til annen kom noen solgløtt over jordene på Toten. I bakgrunnen ses fjellene som ble mer og mer blå, og høyere og høyere, inntil de forsvant i skyene.

 • 25.06.2013 17:16 - av Erik Unneberg,
 • 246 treff

15 av 19 treff

#19704: Bærumskollen: luksusversjonen av skauleis

Det går ingen stier til Bærumskollen, så fra stien langs Heggelivannet blir det å gå skauleis. Slik som det er et stykke opp i åslia, er det en ren fornøyelse, men først må man gjennom tett og myrlendt skog med hufs og skrenter. Det lønner seg å følge stien til terrenget flater noe ut før Nordre Bærumsvika.

 • 25.06.2013 17:13 - av Odd Tore Saugerud,
 • 237 treff
16 av 19 treff

#19703: Bærumskollen: utsikt mot sydvest

På selve toppen av Bærumskollen er det ikke mer utsikt enn den som bilde nr. 19700 viser. Men fra de andre småkollene er det utsikt i andre retninger. På kollen på bilde nr. 19702 er det ganske bra utsikt i sektoren syd til nordvest. Her i retning syd mot en profil som ser nokså kjent ut, Hørtekollen. Men jeg hadde ikke med utstyr til å peile med, så dette er ikke sikkert. Mot vest var det fjell med snøflekker, sannsynligvis Norefjell, men sol, dis og nedbør gjorde det umulig å fotografere disse, eller si sikkert hva det kunne være.

 • 25.06.2013 16:53 - av Odd Tore Saugerud,
 • 215 treff

17 av 19 treff

#19702: En kunstflyver og insektspiser

Dette er prikken på bilde nr. 19701 (fra Bærumskollen) i full aktivitet. Den kunne stå tilsynelatende stille i lufta, for så å ta et lynhurtig raid på opptil fem meter, deretter stå stille igjen på samme sted eller et annet i nærheten. Tilsynelatende stille betyr at det ser ut som om insektet står stille når man ser det med det blotte øye, sett gjennom teleobjektiv beveger det seg hele tiden så mye at det til stadighet går ut av søkerfeltet. Disse bildene hadde ikke vært mulige uten ekstra rask autofokus som dekket mesteparten av søkeren med kryssensorer. Da solen ble dekket av en sky, tok den seg en hvilepause på bakken. Selv med denne kombinasjonen av bilder som viser de mest typiske trekkene, som hårbevokst kropp, korte og bøyde antenner, store øyne og heller klumpete kropp, har det ikke lykkes med å finne ut hvilken art dette er. Søk i insektbøker og på internet tyder på at ut fra kroppsfasongen, vinger og øyne er dette er en art storklegg,men ingen av de avbildete har så friske farger som denne.

 • 25.06.2013 16:46 - av Odd Tore Saugerud,
 • 526 treff
18 av 19 treff

#19701: Bærumskollen: tørrfuruer og hvalrygg

På Bærumskollen er det en rekke mer eller mindre bevokste småkoller med til dels bratte smådaler mellom. Her er en av de mer åpne. Legg merke til den lille, svarte prikken mot himmelen omtrent midt i bildet. Dette er ikke en flekk på bildebrikken, men et insektetende insekt som holdt en skikkelig oppvisning i kunstflyvning, se bilde nr. 19702.

 • 25.06.2013 16:39 - av Odd Tore Saugerud,
 • 228 treff

19 av 19 treff

#19700: Bærumskollen: utsikt mot Heggelivann

Bærumskollen ligger i det sydvestre hjørnet at Heggelivann. Fra toppunktet er det temmelig fin utsikt mot vannet. I nord (venstre bildekant) skimtes Heggelia, i sydøst (nær høyre bildekant) skimtes Heggelidammen mellom greinene. Ved Mortensøya midt i bildet er en robåt med to turister i ferd med å gå i land og forberede overnatting, mens tangen lenger til høyre er Bråtalandet med hytte.

 • 25.06.2013 16:21 - av Odd Tore Saugerud,
 • 287 treff