• darkblurbg
  Rester av en fløtningsdemningen syd for Vestre Otertjern

  Følger du kanalen mot syd fra Vestre Otertjern inn i skogen, finner du de to steinrøysene på bildet, en på hver side av kanalen. Slike røyser er ganske typiske for laftedammer hvor tømmeret har råtnet ned. Inne i skogen er det også en rad med stokker som er slått ned i myra/skogbunnen som en fort...

  Krokskogen - Hole, 21.08.2013 17:16 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En renne i myra og en jernbolt

  Renna mot syd fra Vestre Otertjern kunne innledningsvis lignet på et område hvor det er skåret torv, men blir raskt for dyp til dette. I renna står det også en solid jernbolt, som bekrefter at dette har med Otertjernsrenna å gjøre. Otertjernsrenna var det største tømmerrenneanlegget som ble bygge...

  Krokskogen - Hole, 21.08.2013 17:08 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vestre (Lille) Otertjern med utgravd renne i myra

  Vestre Otertjern er mye mindre enn det østre, er omgitt av vide myrer og har naturlig utløp mot nord. Mot syd heller myra oppover, og det er en tydelig utgravd renne fra vannet og sydover.

  Krokskogen - Hole, 21.08.2013 17:08 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Østre (Store) Otertjern

  Det er to Otertjern som er forbundet med en myrtarm med en liten bekk. Det østre er det største og ganske idyllisk der det ligger omkranset av myr mot Søndre Otertjernsåsens bratte vestvegg. I nordenden (venstre side av bildet) er to rødmerkete staker til skiløypa synlige. Det ganske flate partie...

  Krokskogen - Hole, 21.08.2013 16:51 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En fin rasteplass syd på Søndre Otertjernsåsen

  Søndre Otertjernsåsen har svært bratte sider med stuprekker mot vest og øst. Åsryggen mot syd er også bratt, men grei å ta seg både opp og ned. Et stykke nedenfor toppen er det et slettere parti med rester etter bål og bra utsikt mot Otertjernene. Hit går det også en tydelig og god sti til skaret...

  Krokskogen - Hole, 21.08.2013 16:16 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Søndre Otertjernsåsen (531 moh.) med furua

  På den Søndre Otertjernsåsen er det først og fremst den forblåste tørrfurua med grener bare mot sydvest som fanger oppmerksomheten. I tillegg er det to bolter, den ene med gul bakgrunn. Et bilde fra 1995 viser at furua da fortsatt hadde barnåler. Utsikten fra toppen og toppartiet er nokså begrens...

  Krokskogen - Hole, 21.08.2013 15:56 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 6 treff

#19951: Rester av en fløtningsdemningen syd for Vestre Otertjern

Følger du kanalen mot syd fra Vestre Otertjern inn i skogen, finner du de to steinrøysene på bildet, en på hver side av kanalen. Slike røyser er ganske typiske for laftedammer hvor tømmeret har råtnet ned. Inne i skogen er det også en rad med stokker som er slått ned i myra/skogbunnen som en fortsettelse av steinrøysene. Dette er rester av fløtningsdemningen som var starten på tømmerrenna ned til Slora, og den fortsatte i en utgravd renne videre nedover i skogen. Plasseringen av en demning på en høyde hvor vannet har naturlig avløp i motsatt retning, virker nokså ulogisk. Men en atthaldsdam av stein over avløpet i nord hevet vannstanden med tre meter, slik at Otertjernene gikk i ett. Jeg mener at vi fant spor etter denne på tilbakeveien da vi hadde besøkt kjentmannspost nr. 14 2008-10 i oktober 2008, men da var det kaldt, tett tåke og sludd/regn, og det ble ingen bilder der. Jeg mener også å huske at jeg fant deler av tømmerfagverket som bar tømmerrenna første gang jeg var i området for vel 40 år siden, men heller ikke da ble det tatt bilder. Steindemningen var kjentmannspost 1994-96.

 • 21.08.2013 17:16 - av Odd Tore Saugerud,
 • 337 treff
2 av 6 treff

#19950: En renne i myra og en jernbolt

Renna mot syd fra Vestre Otertjern kunne innledningsvis lignet på et område hvor det er skåret torv, men blir raskt for dyp til dette. I renna står det også en solid jernbolt, som bekrefter at dette har med Otertjernsrenna å gjøre. Otertjernsrenna var det største tømmerrenneanlegget som ble bygget i Marka, fra Søndre Heggelivann over Otertjerna og til Slora. Først var det 2,6 kilometer renne med 26 meter fall til Vestre (Lille) Otertjern, så var det 400 meter i tjernet og 100 meter utgravd kanal til en steindemning, og deretter 2,4 kilometer renne med 250 meter fall. I drift i tidsrommet 1924 til 1934, med store driftsproblemer: Første del hadde ikke nok fall, andre del hadde for mye, trerenna tørket ut og lakk slik at det tok dager før vannet nådde ned til Slora. Erstattet av kanal og renne Skamræk - Skotta - Storflåtan.

 • 21.08.2013 17:08 - av Odd Tore Saugerud,
 • 297 treff

3 av 6 treff

#19949: Vestre (Lille) Otertjern med utgravd renne i myra

Vestre Otertjern er mye mindre enn det østre, er omgitt av vide myrer og har naturlig utløp mot nord. Mot syd heller myra oppover, og det er en tydelig utgravd renne fra vannet og sydover.

 • 21.08.2013 17:08 - av Odd Tore Saugerud,
 • 221 treff
4 av 6 treff

#19948: Østre (Store) Otertjern

Det er to Otertjern som er forbundet med en myrtarm med en liten bekk. Det østre er det største og ganske idyllisk der det ligger omkranset av myr mot Søndre Otertjernsåsens bratte vestvegg. I nordenden (venstre side av bildet) er to rødmerkete staker til skiløypa synlige. Det ganske flate partiet mot høyre til Stuteskallen var nærmest ufremkommelig på grunn av tynningshogst, og bredden av vannet i dette området er ikke mye bedre med en blanding av flytetorv, tett løvkratt og skrenter og stup. Ikke anbefalelsesverdig før tynningshogsten begynner å råtne og har blitt klemt flat av snø.

 • 21.08.2013 16:51 - av Odd Tore Saugerud,
 • 443 treff

5 av 6 treff

#19947: En fin rasteplass syd på Søndre Otertjernsåsen

Søndre Otertjernsåsen har svært bratte sider med stuprekker mot vest og øst. Åsryggen mot syd er også bratt, men grei å ta seg både opp og ned. Et stykke nedenfor toppen er det et slettere parti med rester etter bål og bra utsikt mot Otertjernene. Hit går det også en tydelig og god sti til skaret mellom Søndre Otertjernåsen og Stuteskallen. Deretter forsvant sti og fremkommelighet i en av de verste og mest uryddige tynningshogster som vi har opplevd, og vi har opplevd mange!

 • 21.08.2013 16:16 - av Odd Tore Saugerud,
 • 444 treff
6 av 6 treff

#19946: Søndre Otertjernsåsen (531 moh.) med furua

På den Søndre Otertjernsåsen er det først og fremst den forblåste tørrfurua med grener bare mot sydvest som fanger oppmerksomheten. I tillegg er det to bolter, den ene med gul bakgrunn. Et bilde fra 1995 viser at furua da fortsatt hadde barnåler. Utsikten fra toppen og toppartiet er nokså begrenset. Selv om det ikke går sti eller tråkk til toppen, var den greit tilgjengelig fra skiløypa fra nordvestsiden der stupveggen slutter.

 • 21.08.2013 15:56 - av Odd Tore Saugerud,
 • 271 treff