• darkblurbg
  Spor etter den gamle steinkistedemningen i Øyungen?

  Stokkender i motlys kan være et fristende motiv, men her var det heller et nokså rettlinjet mønster av steiner og grunner som fanget interessen. Om demningene i Øyungen står det at dagens demning erstattet en steinkistedemning som lå lenger vest, og som fortsatt kan anes ved lavvann. Vanskelige l...

  Nordmarka syd, 18.10.2013 17:12 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Øyungsdammen under utbedring

  Når man nærmer seg demningen sydøst i Øyungen, er det ikke vanskelig å se hvorfor vannstanden er så lav. Demningen forsterkes med en oppstrøms betongplate, og det bygges et 22 meter langt overløp på vestre side av fløtningsløpet. I tillegg er luka i fløtningsløpet fornyet. Demningen blir nok sikr...

  Nordmarka syd, 18.10.2013 16:18 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Liggeren sett fra Storholmen

  Fra Storholmen ser man rett mot Liggeren, og kan fornemme hvilken flott utsikt over Øyungen og dens omgivelser det må ha vært derfra før jordveien ble tilplantet. Også i dag er nok utsikten fra våningshuset verdt å ta med seg.

  Nordmarka syd, 18.10.2013 16:06 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Lange strender i Øyungen

  Fra Storholmen mot nord ser man tydelig at vannstanden i Øyungen er lav. Omtrent midt i bildet skimtes Liggeren, og foran denne innløpet til Kalven. I bukta til høyre ligger det fortsatt et tynt islag. I nordhellingene i høyden var det rim og tendens til glatte stier.

  Nordmarka syd, 18.10.2013 16:02 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tørrskodd til Storholmen

  På kartet er Storholmen i Øyungen tegnet som en øy, og slik har vi da også opplevet den ved tidligere besøk. Men nå er vannet tappet ned med om lag to meter, og flytetorva, som har dannet seg mellom bredden og holmen, har stabilisert seg noe slik at stranglene som er lagt ut ikke synker faretruen...

  Nordmarka syd, 18.10.2013 15:49 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Lerketrærne på Liggeren

  Jordveien på Liggeren ble beplantet i 1963. Det ser ut som om det da ble innført ikke-opprinnelige tresorter, som edelgran og lerk. Lerketrærne har vokst seg store og kraftige, og preger inntrykket av gården nå når de står i høstfarger.

  Nordmarka syd, 18.10.2013 15:06 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Høst ved Bjørtjenn

  Idyll ved Bjørtjenn en høstdag med sol og knall blå himmel.

  Hurdal - Feiring, 18.10.2013 13:58 - Thore Knudsen
 • darkblurbg
  Høst ved Damtjennet

  Når vegen endelig flater ut etter stigningene opp fra Skrukkelisjøen, har en Damtjennet på venstre hånd. Det er et par fine rastesteder ved tjernet, bl.a. på en odde like nord for der fotografen har stått. En ser tydelig odden fra vegen når en sykler langs tjernet.

  Hurdal - Feiring, 18.10.2013 13:23 - Thore Knudsen
 • darkblurbg
  Skrukkelia Airport

  De ante ikke at de gikk på ei tidligere flystripe, personene som kom gående langs vegen like sør for Damtjennet. Skogeieren Mathiesen Eidsvold Værk anla nemlig ei flystripe her på 1960-tallet for å kunne bruke småfly til gjødsling av skog. Skogsbilvegen på bildet var en del av denne flystripa. De...

  Hurdal - Feiring, 18.10.2013 13:04 - Thore Knudsen
 • darkblurbg
  Skarselva: skåvegg ovenfor Nordbråtebrua

  Rett ovenfor Nordbråtebrua står denne elegant svungne skåveggen. Et flott byggverk, som har motstått tidens tann uten skader. I elva ved siden av er det også flere skåttbruer. Et bilde fra fløtingen i juni 1914 viser at en så kraftig skåvegg nok kunne være på sin plass. Høyre side av elveløpet de...

  Nordmarka syd, 18.10.2013 11:31 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Skarselva: skåttbru nedenfor Nordbråtebrua

  Rett nedenfor Nordbråtebrua står fortsatt denne skåttbrua på peler. Bildet fra år 1900 viser en skåttbru med samme konstruksjon, men den kan ha blitt fornyet senere. Fløtingen i Skarselva opphørte i 1963.

  Nordmarka syd, 18.10.2013 11:28 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ruinen etter saga ved Skar: grunnmuren til saghuset

  På tvers av turbinhuset er det en avlang grunnmur. Dette må ha vært grunnmuren til selve saghuset. Plasseringen er nokså uvanlig, siden saghuset til gamle sager vanligvis står parallelt med fundamentet til vannhjulet. Dette indikerer at saga var turbindrevet, i motsetning til drevet av et vannhju...

  Nordmarka syd, 18.10.2013 11:19 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ruinen etter saga ved Skar: turbinhuset

  På vestbredden av Skarselva om lag hundre meter før veien på østsiden krysser elva på Nordbråtebrua, står denne ruinen. Ikke lett å se fra veien, men løvfall og kanthogst har hjulpet. Dette er fundamentet til vannhjulet, eller turbinen som Maridalsboka fra 1989 kaller det. Et bilde fra ca. år 190...

  Nordmarka syd, 18.10.2013 11:17 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Skogbrannfeltet i høstfarger

  Løvtrær dominerer gjenveksten i skogbrannfeltet i Turtermarka. Nå, mens høstfargene fortsatt er der, er utstrekningen av feltet tydelig.

  Nordmarka syd, 18.10.2013 10:57 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 14 treff

#20448: Spor etter den gamle steinkistedemningen i Øyungen?

Stokkender i motlys kan være et fristende motiv, men her var det heller et nokså rettlinjet mønster av steiner og grunner som fanget interessen. Om demningene i Øyungen står det at dagens demning erstattet en steinkistedemning som lå lenger vest, og som fortsatt kan anes ved lavvann. Vanskelige lysforhold gjorde det dessverre umulig å undersøke dette nærmere denne gangen.

 • 18.10.2013 17:12 - av Odd Tore Saugerud,
 • 227 treff
2 av 14 treff

#20447: Øyungsdammen under utbedring

Når man nærmer seg demningen sydøst i Øyungen, er det ikke vanskelig å se hvorfor vannstanden er så lav. Demningen forsterkes med en oppstrøms betongplate, og det bygges et 22 meter langt overløp på vestre side av fløtningsløpet. I tillegg er luka i fløtningsløpet fornyet. Demningen blir nok sikrere av dette, men det vil nok skjemme utseendet noen år.

 • 18.10.2013 16:18 - av Odd Tore Saugerud,
 • 232 treff

3 av 14 treff

#20446: Liggeren sett fra Storholmen

Fra Storholmen ser man rett mot Liggeren, og kan fornemme hvilken flott utsikt over Øyungen og dens omgivelser det må ha vært derfra før jordveien ble tilplantet. Også i dag er nok utsikten fra våningshuset verdt å ta med seg.

 • 18.10.2013 16:06 - av Odd Tore Saugerud,
 • 235 treff
4 av 14 treff

#20445: Lange strender i Øyungen

Fra Storholmen mot nord ser man tydelig at vannstanden i Øyungen er lav. Omtrent midt i bildet skimtes Liggeren, og foran denne innløpet til Kalven. I bukta til høyre ligger det fortsatt et tynt islag. I nordhellingene i høyden var det rim og tendens til glatte stier.

 • 18.10.2013 16:02 - av Odd Tore Saugerud,
 • 455 treff

5 av 14 treff

#20444: Tørrskodd til Storholmen

På kartet er Storholmen i Øyungen tegnet som en øy, og slik har vi da også opplevet den ved tidligere besøk. Men nå er vannet tappet ned med om lag to meter, og flytetorva, som har dannet seg mellom bredden og holmen, har stabilisert seg noe slik at stranglene som er lagt ut ikke synker faretruende raskt og dypt under vekten av et menneske. Skyggene er allerede lange!

 • 18.10.2013 15:49 - av Odd Tore Saugerud,
 • 645 treff
6 av 14 treff

#20443: Lerketrærne på Liggeren

Jordveien på Liggeren ble beplantet i 1963. Det ser ut som om det da ble innført ikke-opprinnelige tresorter, som edelgran og lerk. Lerketrærne har vokst seg store og kraftige, og preger inntrykket av gården nå når de står i høstfarger.

 • 18.10.2013 15:06 - av Odd Tore Saugerud,
 • 309 treff

7 av 14 treff

#20434: Høst ved Bjørtjenn

Idyll ved Bjørtjenn en høstdag med sol og knall blå himmel.

 • 18.10.2013 13:58 - av Thore Knudsen,
 • 257 treff
8 av 14 treff

#20435: Høst ved Damtjennet

Når vegen endelig flater ut etter stigningene opp fra Skrukkelisjøen, har en Damtjennet på venstre hånd. Det er et par fine rastesteder ved tjernet, bl.a. på en odde like nord for der fotografen har stått. En ser tydelig odden fra vegen når en sykler langs tjernet.

 • 18.10.2013 13:23 - av Thore Knudsen,
 • 177 treff

9 av 14 treff

#20436: Skrukkelia Airport

De ante ikke at de gikk på ei tidligere flystripe, personene som kom gående langs vegen like sør for Damtjennet. Skogeieren Mathiesen Eidsvold Værk anla nemlig ei flystripe her på 1960-tallet for å kunne bruke småfly til gjødsling av skog. Skogsbilvegen på bildet var en del av denne flystripa. Den delen av stripa som lå utenfor vegen er i ferd med å vokse igjen. Kommer en sørfra, er det 500-600 meter til sørenden av flystripa fra bommen ved Nordenga.

 • 18.10.2013 13:04 - av Thore Knudsen,
 • 247 treff
10 av 14 treff

#20442: Skarselva: skåvegg ovenfor Nordbråtebrua

Rett ovenfor Nordbråtebrua står denne elegant svungne skåveggen. Et flott byggverk, som har motstått tidens tann uten skader. I elva ved siden av er det også flere skåttbruer. Et bilde fra fløtingen i juni 1914 viser at en så kraftig skåvegg nok kunne være på sin plass. Høyre side av elveløpet den gang er bevokst med granskog i dag.

 • 18.10.2013 11:31 - av Odd Tore Saugerud,
 • 323 treff

11 av 14 treff

#20441: Skarselva: skåttbru nedenfor Nordbråtebrua

Rett nedenfor Nordbråtebrua står fortsatt denne skåttbrua på peler. Bildet fra år 1900 viser en skåttbru med samme konstruksjon, men den kan ha blitt fornyet senere. Fløtingen i Skarselva opphørte i 1963.

 • 18.10.2013 11:28 - av Odd Tore Saugerud,
 • 357 treff
12 av 14 treff

#20440: Ruinen etter saga ved Skar: grunnmuren til saghuset

På tvers av turbinhuset er det en avlang grunnmur. Dette må ha vært grunnmuren til selve saghuset. Plasseringen er nokså uvanlig, siden saghuset til gamle sager vanligvis står parallelt med fundamentet til vannhjulet. Dette indikerer at saga var turbindrevet, i motsetning til drevet av et vannhjul. Rett etter overgangen til 1900-tallet var saga blitt overflødig, og den ble nedlagt og revet.

 • 18.10.2013 11:19 - av Odd Tore Saugerud,
 • 317 treff

13 av 14 treff

#20439: Ruinen etter saga ved Skar: turbinhuset

På vestbredden av Skarselva om lag hundre meter før veien på østsiden krysser elva på Nordbråtebrua, står denne ruinen. Ikke lett å se fra veien, men løvfall og kanthogst har hjulpet. Dette er fundamentet til vannhjulet, eller turbinen som Maridalsboka fra 1989 kaller det. Et bilde fra ca. år 1900 viser at fundamentet da ikke var høyere enn nå, og det var ingen spor etter vannrenne eller vannhjul, så turbin er sannsynligvis riktig. Saga ble bygget etter at en syklon rev ned en mengde tømmer i Skar gårds skoger om lag 1820.

 • 18.10.2013 11:17 - av Odd Tore Saugerud,
 • 220 treff
14 av 14 treff

#20438: Skogbrannfeltet i høstfarger

Løvtrær dominerer gjenveksten i skogbrannfeltet i Turtermarka. Nå, mens høstfargene fortsatt er der, er utstrekningen av feltet tydelig.

 • 18.10.2013 10:57 - av Odd Tore Saugerud,
 • 158 treff