• darkblurbg
    Søndre Ovann: en badebrygge

    Endelig et flatt parti under det første orienteringsløpet jeg var med på i området i 2008, men enda var det 70 høydemeter igjen før det begynte å gå nedover igjen. Denne varme septemberdagen seks år senere hadde vi bedre tid, og Atie undersøkte badebrygga og vanntemperaturen. Frosken som holdt ti...

    Romeriksåsene - Nannestad, 17.09.2014 15:34 - Odd Tore Saugerud
  • darkblurbg
    Nordre Ovann: sett fra utløpet

    Nordre Ovann er enda et av de typiske og idylliske skogsvannene som finnes nær overalt i Marka, med tendenser til gjengroing og flytetorver.

    Romeriksåsene - Nannestad, 17.09.2014 15:25 - Odd Tore Saugerud
  • darkblurbg
    Høstmarka

    Høstfargene begynner å bli tydelige i Østmarka, som her ved det sørligste Hellertjernet langs blåstien mellom Streifinn og Bøvelstadsetra.

    Østmarka, 17.09.2014 15:16 - Nina Didriksen
  • darkblurbg
    Utsikten fra stien ved Nordre Ovann: september 2014

    Slik er den flotte utsikten østover 20 år etter at kjentmannsposten ble satt ut her. I 1994 måtte det ha vært et hogstfelt mot øst. Nå er det vokst til med ganske høye bjerker.

    Romeriksåsene - Nannestad, 17.09.2014 15:12 - Odd Tore Saugerud
  • darkblurbg
    Utsikten fra stien ved Nordre Ovann: kjentmannspost 1994-96

    Beskrivelsen i kjentmannsboken 1994-96 sier at posten finnes ved å følge driftsvei som tar av blåmerket sti på høyde med nordre Ovatjønn, og at posten står på en liten bjerk. Nå kan driftsveien knapt anes, og bjerka har blitt til en heller stor furu. Men vi gikk rett i posten, som står der fortsatt.

    Romeriksåsene - Nannestad, 17.09.2014 15:11 - Odd Tore Saugerud
  • darkblurbg
    Gopletjern

    Også Romeriksåsene har sitt Gopletjern øverst i Gopledalen, som går fra Nordre Ryggevann til Nordre Ovann. Mellom blåstien og vannet ligger det rester av ei plankehytte som er merket i det nordøstre hjørnet av tjernet på gamle kart.

    Romeriksåsene - Nannestad, 17.09.2014 14:31 - Odd Tore Saugerud
  • darkblurbg
    Historisk østmarkgrunn

    Over Kåterudmåsan ble det foretatt slipp under krigen, og dette er markert med et skilt. I tillegg er det nå kommet en kjentmannspost, og da blir enda flere kjent med historien og stedet. Dette er ganske langt fra allfarvei, men det er allerede et tydelig tråkk i terrenget fra blåstien ved Bøletj...

    Østmarka, 17.09.2014 14:30 - Nina Didriksen
  • darkblurbg
    Nordre Ryggevann: mer langsmal idyll

    Nordre Ryggevann er også et idyllisk vann med både øy og flytetorver. På hytta ved demningen står det fortsatt et skilt som forteller om drikkevann og alle de restriksjoner som det medfører.

    Romeriksåsene - Nannestad, 17.09.2014 14:01 - Odd Tore Saugerud
  • darkblurbg
    Nordre Ryggevann: enda en drikkevannsdemning

    Nordre Ryggevann ligger 28 moh. høyere enn Søndre Ryggevann, og er også oppdemt med en betongdemning. Bekken mellom de to vannene går i ei trang kløft med stup og myrer. Enkel adkomst via gammel anleggsvei/traktorvei i terrenget vest for bekken.

    Romeriksåsene - Nannestad, 17.09.2014 13:57 - Odd Tore Saugerud
  • darkblurbg
    Søndre Ryggevann: en atthaldsdemning

    Søndre Ryggevann er oppdemt i flere omganger. Ved oppdemmingen i 1948 ble vannstanden hevet så mye at det ble nødvendig med minst fem atthaldsdemninger. Denne er i sydenden av den T-formete vika på vestsiden.

    Romeriksåsene - Nannestad, 17.09.2014 13:35 - Odd Tore Saugerud
  • darkblurbg
    Søndre Ryggevann: et idyllisk oppdemt drikkevann

    Søndre Ryggevann er et riktig idyllisk langsmalt vann. Oppdemt som drikkevann i to omganger, i 1920 og i 1948. Dagens betongdemning er merket 4.10.1948. Nå er vannet ikke lenger regulert til drikkevannsforsyning.

    Romeriksåsene - Nannestad, 17.09.2014 12:42 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 11 treff

#22257: Søndre Ovann: en badebrygge

Endelig et flatt parti under det første orienteringsløpet jeg var med på i området i 2008, men enda var det 70 høydemeter igjen før det begynte å gå nedover igjen. Denne varme septemberdagen seks år senere hadde vi bedre tid, og Atie undersøkte badebrygga og vanntemperaturen. Frosken som holdt til under brygga, fikk ikke selskap av henne.

  • 17.09.2014 15:34 - av Odd Tore Saugerud,
  • 632 treff
2 av 11 treff

#22256: Nordre Ovann: sett fra utløpet

Nordre Ovann er enda et av de typiske og idylliske skogsvannene som finnes nær overalt i Marka, med tendenser til gjengroing og flytetorver.

  • 17.09.2014 15:25 - av Odd Tore Saugerud,
  • 434 treff

3 av 11 treff

#22270: Høstmarka

Høstfargene begynner å bli tydelige i Østmarka, som her ved det sørligste Hellertjernet langs blåstien mellom Streifinn og Bøvelstadsetra.

  • 17.09.2014 15:16 - av Nina Didriksen,
  • 297 treff
4 av 11 treff

#22255: Utsikten fra stien ved Nordre Ovann: september 2014

Slik er den flotte utsikten østover 20 år etter at kjentmannsposten ble satt ut her. I 1994 måtte det ha vært et hogstfelt mot øst. Nå er det vokst til med ganske høye bjerker.

  • 17.09.2014 15:12 - av Odd Tore Saugerud,
  • 223 treff

5 av 11 treff

#22254: Utsikten fra stien ved Nordre Ovann: kjentmannspost 1994-96

Beskrivelsen i kjentmannsboken 1994-96 sier at posten finnes ved å følge driftsvei som tar av blåmerket sti på høyde med nordre Ovatjønn, og at posten står på en liten bjerk. Nå kan driftsveien knapt anes, og bjerka har blitt til en heller stor furu. Men vi gikk rett i posten, som står der fortsatt.

  • 17.09.2014 15:11 - av Odd Tore Saugerud,
  • 281 treff
6 av 11 treff

#22253: Gopletjern

Også Romeriksåsene har sitt Gopletjern øverst i Gopledalen, som går fra Nordre Ryggevann til Nordre Ovann. Mellom blåstien og vannet ligger det rester av ei plankehytte som er merket i det nordøstre hjørnet av tjernet på gamle kart.

  • 17.09.2014 14:31 - av Odd Tore Saugerud,
  • 347 treff

7 av 11 treff

#22271: Historisk østmarkgrunn

Over Kåterudmåsan ble det foretatt slipp under krigen, og dette er markert med et skilt. I tillegg er det nå kommet en kjentmannspost, og da blir enda flere kjent med historien og stedet. Dette er ganske langt fra allfarvei, men det er allerede et tydelig tråkk i terrenget fra blåstien ved Bøletjern.

  • 17.09.2014 14:30 - av Nina Didriksen,
  • 232 treff
8 av 11 treff

#22252: Nordre Ryggevann: mer langsmal idyll

Nordre Ryggevann er også et idyllisk vann med både øy og flytetorver. På hytta ved demningen står det fortsatt et skilt som forteller om drikkevann og alle de restriksjoner som det medfører.

  • 17.09.2014 14:01 - av Odd Tore Saugerud,
  • 621 treff

9 av 11 treff

#22251: Nordre Ryggevann: enda en drikkevannsdemning

Nordre Ryggevann ligger 28 moh. høyere enn Søndre Ryggevann, og er også oppdemt med en betongdemning. Bekken mellom de to vannene går i ei trang kløft med stup og myrer. Enkel adkomst via gammel anleggsvei/traktorvei i terrenget vest for bekken.

  • 17.09.2014 13:57 - av Odd Tore Saugerud,
  • 816 treff
10 av 11 treff

#22250: Søndre Ryggevann: en atthaldsdemning

Søndre Ryggevann er oppdemt i flere omganger. Ved oppdemmingen i 1948 ble vannstanden hevet så mye at det ble nødvendig med minst fem atthaldsdemninger. Denne er i sydenden av den T-formete vika på vestsiden.

  • 17.09.2014 13:35 - av Odd Tore Saugerud,
  • 410 treff

11 av 11 treff

#22249: Søndre Ryggevann: et idyllisk oppdemt drikkevann

Søndre Ryggevann er et riktig idyllisk langsmalt vann. Oppdemt som drikkevann i to omganger, i 1920 og i 1948. Dagens betongdemning er merket 4.10.1948. Nå er vannet ikke lenger regulert til drikkevannsforsyning.

  • 17.09.2014 12:42 - av Odd Tore Saugerud,
  • 485 treff