• darkblurbg
  Demningen i Damtjern

  I Markadatabasen er det mange bilder av Damtjern, men til nå ingen av selve demningen. Men her er den, i ettermiddagssol og høstfarger. Snart går turen ned igjen i tåkehavet som dekker Ringerike.

  Krokskogen - Hole, 13.10.2014 16:57 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Høsten speiler seg i Damtjern

  Etter en tåkefylt morgen og ganske standhaftige tåkeskyer over Damtjern også utover dagen, klarnet det opp samtidig med at trekken over vannet stilnet. Resultatet var ikke til å motstå. Det er fortsatt gult løv på bjørkene der vinden ikke har fått skikkelig tak.

  Krokskogen - Hole, 13.10.2014 16:56 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fundamenter til Tolver’n

  Bilde nr. 19688 viser fundamenter til kjerratbanen til Tolver’n slik de så ut ved lavvann i Damtjern i 1960. Men mellom bilveien og tjernet er det fundamenter som også er synlige ved normal vannstand. Kast et blikk til siden, så ser du dem, du også.

  Krokskogen - Hole, 13.10.2014 16:29 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fossen i Vikseterbekken

  Dette er fossen litt nedenfor der Høgåsveien krysser Vikseterbekken, hvor vannet ble ledet vekk fra bekken i trerenne, se bilde nr. 22446. Nær både sti og skiløype, men hvor mange har sett den?

  Krokskogen - Hole, 13.10.2014 16:04 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fundamenter etter vannrenna til Renninga

  Litt nedenfor der Høgåsveien krysser Vikseterbekken, er det en fin foss. Den er 4-5 meter høy, se bilde nr. 22447. Rett ovenfor denne var det en fangdemning som ledet vannet inn i en trerenne, som gikk over i en utgravd kanal/renne videre til Gravmyr. Hensikten var å skaffe driftsvann til kjerrat...

  Krokskogen - Hole, 13.10.2014 16:02 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En gammel stall?

  Dette er interiøret i uthuset på bilde nr. 22444. Kan det ha vært en gammel stall, og hytta ei hoggerhytte?

  Krokskogen - Hole, 13.10.2014 15:24 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Enda et skogshusvære i forfall

  Syd for Vambu, ikke langt fra Treningsrunden, ligger dette skogshusværet på en liten rygg blant alle myrene. Ikke synlig fra løypa, og stien dit gror igjen. For hytta har ikke forfallet satt inn for fullt enda, men uthuset råtner fra bunnen av.

  Krokskogen - Hole, 13.10.2014 15:22 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En nesten usynlig demning

  Med sine to meter i høyden ruver ikke fyllingsdemningen ved utløpet til Østre Vambutjern i terrenget. Her er den sett fra vannsiden. Bilde nr. 20477 fra 2013 viser den fra luftsiden, godt dekket av vindfall. Nå er den beæret med både opplysningsskilt for Kjerratstien og kjentmannspost, så nå er d...

  Krokskogen - Hole, 13.10.2014 14:53 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Merkelig merke på Svarthøgda

  Svarthøgda eller Svarthaugen, 654 moh., er en lang rygg med flere småkoller. På noen av disse er det slått ned jernbolter, men på kartene er det ikke merket trig.punkt der. På den østligste kollen er det, et stykke fra jernbolten, et rundt hull med en trekant rundt. Tydeligvis et merke av et elle...

  Krokskogen - Hole, 13.10.2014 14:14 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt fra toppen av veststupet på Kjerkeberget

  Fra toppen av stupet er det utsikt rett mot Gyrihaugen, som denne dagen var omgitt av tåke, unntatt mot øst. Bak tåka over Tyrifjorden stikker Finnemarka opp. I forgrunnen er Viksetermyrene. Toppen er nær både blåsti og skiløype, men bare et svakt tråkk fører opp til toppunktet. Likevel har noen ...

  Krokskogen - Hole, 13.10.2014 13:34 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt fra syd på Kjerkeberget

  Kjerkeberget har stup mot vest og nord, men fra syd er terrenget slakere, og det største problemet er å åle seg gjennom det tette plantefeltet øst for blåstien. Nær toppen er det et ferskt hogstfelt med fin utsikt mot østenden av Storflåtan og Vesleflåtan, med Oppkuvmassivet bak. Vi mente også å ...

  Krokskogen - Hole, 13.10.2014 13:07 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Stupene på Kjerkeberget

  Går du Treningsrunden fra Ringkollen mot urviseren, ser du rett i denne åsen med stup når du kommer mot Viksetermyrene. Det er Kjerkeberget eller Kyrkeberget, 655 moh. Navneformen avhenger av hvor gammelt kartet er.

  Krokskogen - Hole, 13.10.2014 12:51 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Høstens dekor i veikanten

  Det var hustrig og tåkete i Nesseterveien nordvest i Skarpsnoåsen i formiddag, og hvitt rim i veikantene minnet om at det i morgen er første vinterdag. Desto finere er det å iaktta høstlig dekor i form av en råtten stubbe med grønn mose og hvit sopp, omringet av gult løv.

  Krokskogen - Hole, 13.10.2014 12:43 - Kjersti von Krogh
 • darkblurbg
  I Jørgen Moes fotspor opp Høgåskleiva

  I sitt dikt Sæterreise I beskriver Jørgen Moe en tur til Viksetra. Historisk interesserte har senere funnet ut at han må ha gått Høgåskleiva. Dette er tømmerveien eller vinterveien opp kleiva. Fra bunnen av denne skal det også ha vært en brattere sommervei/sti lenger syd. På orienteringskartet fr...

  Krokskogen - Hole, 13.10.2014 12:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kroktjern renner over terskelen

  Kroktjern ligger like nord for Skarpsnoåsen, og har vært kjent for å ha hatt godt fiske i tidligere år. Men da vannstanden ble senket, forsvant ørreten, og Hole Jaktlag bygget en lav dam ved utløpet for å heve vannstanden igjen. Men etter kraftig regnvær gjennom flere dager har vannstanden steget...

  Krokskogen - Hole, 13.10.2014 12:02 - Kjersti von Krogh
 • darkblurbg
  Huldrestry (?) i Høgåskleiva

  Starten på turen denne oktoberdagen skulle være å gå i Jørgen Moes fotspor fra Purvollen mot Viksetra. I områdene dit flatehogsten ennå ikke har nådd, er det gammelskog med mosebunn og mye lav på trærne. Dette er et lite eksempel fra bunnen av kleiva. Utseendet stemmer godt med bilder av løstheng...

  Krokskogen - Hole, 13.10.2014 11:58 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hogstfelt i sol og tåke

  Rundt Purvollen er det mange store hogstfelt. Når sol og tåke samarbeider om å skape dybdevirkning og fjerne sjenerende bakgrunn, kan til og med flatehogst være dekorativ.

  Krokskogen - Hole, 13.10.2014 11:41 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Purvollen i sol

  Som bilde nr. 22434 viser, lå Damtjern i tåka, mens Purvollen var akkurat over grensen og lå badet i sol. En antydning til tåke er synlig i venstre bildekant. På den lille vannputten holder nattisen fortsatt stand i solen. På skyggefulle åpne områder holdt rimet seg hele dagen, og på myr i skygge...

  Krokskogen - Hole, 13.10.2014 11:36 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Damtjern og Ringerike i tåke

  Tåka lå tjukk fra Sollihøgda til Damtjern denne oktoberdagen. Kjølig og rått, men ganske fint å se på her ved Damtjern, hvor blå himmel kunne anes. Det ga håp om en fin turdag i høyden.

  Krokskogen - Hole, 13.10.2014 11:21 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  I tåkeheimen over Holsfjorden

  Sollihøgda var innhyllet i tåke i morgentimene i dag, men det var en magisk stemning i Skarpsnoåsen, hvor trær som ennu ikke hadde kastet løvet, lyste opp gjennom tåken.

  Krokskogen - Hole, 13.10.2014 11:19 - Kjersti von Krogh
 • darkblurbg
  Sol og damp

  Det damper friskt fra skogen idet morgensolen får tak. Etter helgens regn er det mye vann som skal fordampe, som her i lysløypa mellom Frognerseteren og Ullevålseter.

  Nordmarka syd, 13.10.2014 10:05 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Rim i høyden

  Det knaste i gresset ved krysset opp mot Frønsvollen mandag formiddag. En nattlig kuldegrad gjør ingen vinter, men vi kan jo håpe på mer utover høsten.

  Nordmarka syd, 13.10.2014 10:04 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Utsikt mot tåka

  Over byens sentrum ligger tåkelokket tykt, men oppe i høyden er det strålende sol fra klar himmel. I det fjerne kan vi også skimte danskebåten på vei inn. Bildet er tatt fra en benk ved Bomveien mellom Midtstuen og Frønsvolltråkka.

  Nordmarka syd, 13.10.2014 09:38 - Nina Didriksen

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 23 treff

#22450: Demningen i Damtjern

I Markadatabasen er det mange bilder av Damtjern, men til nå ingen av selve demningen. Men her er den, i ettermiddagssol og høstfarger. Snart går turen ned igjen i tåkehavet som dekker Ringerike.

 • 13.10.2014 16:57 - av Odd Tore Saugerud,
 • 274 treff
2 av 23 treff

#22449: Høsten speiler seg i Damtjern

Etter en tåkefylt morgen og ganske standhaftige tåkeskyer over Damtjern også utover dagen, klarnet det opp samtidig med at trekken over vannet stilnet. Resultatet var ikke til å motstå. Det er fortsatt gult løv på bjørkene der vinden ikke har fått skikkelig tak.

 • 13.10.2014 16:56 - av Odd Tore Saugerud,
 • 256 treff

3 av 23 treff

#22448: Fundamenter til Tolver’n

Bilde nr. 19688 viser fundamenter til kjerratbanen til Tolver’n slik de så ut ved lavvann i Damtjern i 1960. Men mellom bilveien og tjernet er det fundamenter som også er synlige ved normal vannstand. Kast et blikk til siden, så ser du dem, du også.

 • 13.10.2014 16:29 - av Odd Tore Saugerud,
 • 211 treff
4 av 23 treff

#22447: Fossen i Vikseterbekken

Dette er fossen litt nedenfor der Høgåsveien krysser Vikseterbekken, hvor vannet ble ledet vekk fra bekken i trerenne, se bilde nr. 22446. Nær både sti og skiløype, men hvor mange har sett den?

 • 13.10.2014 16:04 - av Odd Tore Saugerud,
 • 263 treff

5 av 23 treff

#22446: Fundamenter etter vannrenna til Renninga

Litt nedenfor der Høgåsveien krysser Vikseterbekken, er det en fin foss. Den er 4-5 meter høy, se bilde nr. 22447. Rett ovenfor denne var det en fangdemning som ledet vannet inn i en trerenne, som gikk over i en utgravd kanal/renne videre til Gravmyr. Hensikten var å skaffe driftsvann til kjerraten i Åsa. Bildet viser de fleste fundamentene til renna, idyllisk mosegrodde. Der vannet fra renna rant ut i kanalen, dannet det seg et krater som fortsatt kan sees langs skiløypa i dag. Dette ble kalt Renninga. Strekningen videre mot Gravmyr ble kalt Rennebakken.

 • 13.10.2014 16:02 - av Odd Tore Saugerud,
 • 219 treff
6 av 23 treff

#22445: En gammel stall?

Dette er interiøret i uthuset på bilde nr. 22444. Kan det ha vært en gammel stall, og hytta ei hoggerhytte?

 • 13.10.2014 15:24 - av Odd Tore Saugerud,
 • 408 treff

7 av 23 treff

#22444: Enda et skogshusvære i forfall

Syd for Vambu, ikke langt fra Treningsrunden, ligger dette skogshusværet på en liten rygg blant alle myrene. Ikke synlig fra løypa, og stien dit gror igjen. For hytta har ikke forfallet satt inn for fullt enda, men uthuset råtner fra bunnen av.

 • 13.10.2014 15:22 - av Odd Tore Saugerud,
 • 279 treff
8 av 23 treff

#22443: En nesten usynlig demning

Med sine to meter i høyden ruver ikke fyllingsdemningen ved utløpet til Østre Vambutjern i terrenget. Her er den sett fra vannsiden. Bilde nr. 20477 fra 2013 viser den fra luftsiden, godt dekket av vindfall. Nå er den beæret med både opplysningsskilt for Kjerratstien og kjentmannspost, så nå er det i alle fall ikke vanskelig å se hvor den var.

 • 13.10.2014 14:53 - av Odd Tore Saugerud,
 • 201 treff

9 av 23 treff

#22442: Merkelig merke på Svarthøgda

Svarthøgda eller Svarthaugen, 654 moh., er en lang rygg med flere småkoller. På noen av disse er det slått ned jernbolter, men på kartene er det ikke merket trig.punkt der. På den østligste kollen er det, et stykke fra jernbolten, et rundt hull med en trekant rundt. Tydeligvis et merke av et eller annet slag, men hva var hensikten? Sverre Grimstad har funnet et tilsvarende med jernbolt på Rughaug, og forbinder det med trig.punkt. Det er ikke vanlig å merke trig.punkt slik andre steder.

 • 13.10.2014 14:14 - av Odd Tore Saugerud,
 • 329 treff
10 av 23 treff

#22441: Utsikt fra toppen av veststupet på Kjerkeberget

Fra toppen av stupet er det utsikt rett mot Gyrihaugen, som denne dagen var omgitt av tåke, unntatt mot øst. Bak tåka over Tyrifjorden stikker Finnemarka opp. I forgrunnen er Viksetermyrene. Toppen er nær både blåsti og skiløype, men bare et svakt tråkk fører opp til toppunktet. Likevel har noen klart å bære med seg en engangsgrill opp dit, men ikke ned igjen.

 • 13.10.2014 13:34 - av Odd Tore Saugerud,
 • 450 treff

11 av 23 treff

#22440: Utsikt fra syd på Kjerkeberget

Kjerkeberget har stup mot vest og nord, men fra syd er terrenget slakere, og det største problemet er å åle seg gjennom det tette plantefeltet øst for blåstien. Nær toppen er det et ferskt hogstfelt med fin utsikt mot østenden av Storflåtan og Vesleflåtan, med Oppkuvmassivet bak. Vi mente også å kunne øyne Tryvannstårnet, men det synes ikke på bildet.

 • 13.10.2014 13:07 - av Odd Tore Saugerud,
 • 218 treff
12 av 23 treff

#22439: Stupene på Kjerkeberget

Går du Treningsrunden fra Ringkollen mot urviseren, ser du rett i denne åsen med stup når du kommer mot Viksetermyrene. Det er Kjerkeberget eller Kyrkeberget, 655 moh. Navneformen avhenger av hvor gammelt kartet er.

 • 13.10.2014 12:51 - av Odd Tore Saugerud,
 • 215 treff

13 av 23 treff

#22432: Høstens dekor i veikanten

Det var hustrig og tåkete i Nesseterveien nordvest i Skarpsnoåsen i formiddag, og hvitt rim i veikantene minnet om at det i morgen er første vinterdag. Desto finere er det å iaktta høstlig dekor i form av en råtten stubbe med grønn mose og hvit sopp, omringet av gult løv.

 • 13.10.2014 12:43 - av Kjersti von Krogh,
 • 652 treff
14 av 23 treff

#22438: I Jørgen Moes fotspor opp Høgåskleiva

I sitt dikt Sæterreise I beskriver Jørgen Moe en tur til Viksetra. Historisk interesserte har senere funnet ut at han må ha gått Høgåskleiva. Dette er tømmerveien eller vinterveien opp kleiva. Fra bunnen av denne skal det også ha vært en brattere sommervei/sti lenger syd. På orienteringskartet fra 1979 er starten på denne tegnet inn, men fortsettelsen opp bratta mangler. Enda lenger syd går det en sti til en hytte rett ovenfor kleiva, men denne skiller lag med tømmerveien allerede 100 meter øst for de to røde husene øst for gamle Purvollen.

 • 13.10.2014 12:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 275 treff

15 av 23 treff

#22430: Kroktjern renner over terskelen

Kroktjern ligger like nord for Skarpsnoåsen, og har vært kjent for å ha hatt godt fiske i tidligere år. Men da vannstanden ble senket, forsvant ørreten, og Hole Jaktlag bygget en lav dam ved utløpet for å heve vannstanden igjen. Men etter kraftig regnvær gjennom flere dager har vannstanden steget i alle elver og bekker i området, så nå renner også Kroktjern over sine bredder.

 • 13.10.2014 12:02 - av Kjersti von Krogh,
 • 310 treff
16 av 23 treff

#22437: Huldrestry (?) i Høgåskleiva

Starten på turen denne oktoberdagen skulle være å gå i Jørgen Moes fotspor fra Purvollen mot Viksetra. I områdene dit flatehogsten ennå ikke har nådd, er det gammelskog med mosebunn og mye lav på trærne. Dette er et lite eksempel fra bunnen av kleiva. Utseendet stemmer godt med bilder av løsthengende huldrestry, som er en rødlistet art.

 • 13.10.2014 11:58 - av Odd Tore Saugerud,
 • 269 treff

17 av 23 treff

#22436: Hogstfelt i sol og tåke

Rundt Purvollen er det mange store hogstfelt. Når sol og tåke samarbeider om å skape dybdevirkning og fjerne sjenerende bakgrunn, kan til og med flatehogst være dekorativ.

 • 13.10.2014 11:41 - av Odd Tore Saugerud,
 • 410 treff
18 av 23 treff

#22435: Purvollen i sol

Som bilde nr. 22434 viser, lå Damtjern i tåka, mens Purvollen var akkurat over grensen og lå badet i sol. En antydning til tåke er synlig i venstre bildekant. På den lille vannputten holder nattisen fortsatt stand i solen. På skyggefulle åpne områder holdt rimet seg hele dagen, og på myr i skygge hadde det så vidt krava på. Husene på Purvollen har forfalt betraktelig siden vi sist var der i november 2011.

 • 13.10.2014 11:36 - av Odd Tore Saugerud,
 • 200 treff

19 av 23 treff

#22434: Damtjern og Ringerike i tåke

Tåka lå tjukk fra Sollihøgda til Damtjern denne oktoberdagen. Kjølig og rått, men ganske fint å se på her ved Damtjern, hvor blå himmel kunne anes. Det ga håp om en fin turdag i høyden.

 • 13.10.2014 11:21 - av Odd Tore Saugerud,
 • 370 treff
20 av 23 treff

#22431: I tåkeheimen over Holsfjorden

Sollihøgda var innhyllet i tåke i morgentimene i dag, men det var en magisk stemning i Skarpsnoåsen, hvor trær som ennu ikke hadde kastet løvet, lyste opp gjennom tåken.

 • 13.10.2014 11:19 - av Kjersti von Krogh,
 • 203 treff

21 av 23 treff

#22428: Sol og damp

Det damper friskt fra skogen idet morgensolen får tak. Etter helgens regn er det mye vann som skal fordampe, som her i lysløypa mellom Frognerseteren og Ullevålseter.

 • 13.10.2014 10:05 - av Nina Didriksen,
 • 214 treff
22 av 23 treff

#22429: Rim i høyden

Det knaste i gresset ved krysset opp mot Frønsvollen mandag formiddag. En nattlig kuldegrad gjør ingen vinter, men vi kan jo håpe på mer utover høsten.

 • 13.10.2014 10:04 - av Nina Didriksen,
 • 304 treff

23 av 23 treff

#22427: Utsikt mot tåka

Over byens sentrum ligger tåkelokket tykt, men oppe i høyden er det strålende sol fra klar himmel. I det fjerne kan vi også skimte danskebåten på vei inn. Bildet er tatt fra en benk ved Bomveien mellom Midtstuen og Frønsvolltråkka.

 • 13.10.2014 09:38 - av Nina Didriksen,
 • 171 treff