• darkblurbg
  Solnedgang over Ringerike

  Utsikten over Ringerike litt nordøst for bommen ved Jaklefoss er formidabel, og den, sammen med en av årets bedre solnedganger, forsinket hjemturen til fotografen betraktelig. Steinsfjorden og Tyrifjorden er lette å kjenne igjen, og det er vel Gaustatoppen som ruver omtrent rett under kondenstrip...

  Krokskogen - Hole, 27.10.2015 16:57 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Solnedgang ved Øyungen

  Flott solnedgang ved Øyungen i Maridalen.

  Nordmarka syd, 27.10.2015 16:30 - Anka Nordenborg
 • darkblurbg
  Store Røstjern: den opprinnelige steindemningen

  Den opprinnelige steindemningen her, og også den ved Lille Røstjern, ble bygget i 1908 i forbindelse med at Jaklefoss kraftverk ble anlagt. Dette må ha vært et stort anlegg for å produsere 130 kW, som ikke er mer enn vanlig motoreffekt i en middels stor SUV i dag. Men tilsiget til Røstjerna var n...

  Krokskogen - Hole, 27.10.2015 16:16 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Sakariasbråten i Maridalen

  Sakariasbråten ligger vest for Vestbråten i skogsbrynet ut mot Skarselva. Stedet var opprinnelig en husmannsplass under Nordbråten, og den første husmannen som bodde her het sikkert Sakarias. Han må ha ryddet plassen en gang i begynnelsen av forrige århundre. Stua her er neppe fullt så gammel. De...

  Nordmarka syd, 27.10.2015 16:15 - Anka Nordenborg
 • darkblurbg
  Store Røstjern: demningen

  Demningen ved Store Røstjern er med sine 200 meter enda lengre enn den ved Lille Røstjern, men ikke så høy. Bildet viser at den opprinnelig var en tørrmurt gråsteindemning, som senere har blitt tettet på vannsiden med betong og samtidig fått bredere damkrone. Ringkollstua og åsene rundt ligger fo...

  Krokskogen - Hole, 27.10.2015 16:13 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Lille Røstjern: vannledningen fra Store Røstjern

  Vannledningen fra Store Røstjern går på en utsprengt hylle forbi Lille Røstjern. Den ligger delvis utildekket, og på et rørbend kan man at det er produsert i 1952, se innsettet i øvre venstre hjørne.

  Krokskogen - Hole, 27.10.2015 16:04 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Veien på østsiden av Skarselva

  Denne veien er den eldste av de to veiene opp til Øyungen. Den ble bygget i 1908 i forbindelse med byggingen av den nåværende Øyungsdammen.

  Nordmarka syd, 27.10.2015 16:00 - Anka Nordenborg
 • darkblurbg
  Lille Røstjern: tjernet sett fra vika i sydvest

  Lille Røstjern er et ganske pent, lite vann med lite torv langs breddene. Bildet er tatt fra der demningen er høyest på luftsiden.

  Krokskogen - Hole, 27.10.2015 16:00 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Lille Røstjern: utløpet med lite vannhjul

  Der hvor damluken til Lille Røstjern var, har demningen rast sammen, og vannstanden er nå lav. Nedenfor demningen ligger dette litt merkelige vannhjulet med påkoblingsstuss og ventil mot rørledning. Sannsynligvis er dette en type vannmåler, som måler gjennomstrømmet mengde. Det er for lite og tyn...

  Krokskogen - Hole, 27.10.2015 15:53 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Lille Røstjern: lite tjern, lang demning

  Lille Røstjern ligger syd for Store Røstjern, 11 meter lavere, er mye mindre og lite kjent. Det er demt opp med en tørrmurt gråsteindemning som er ca. 140 meter lang og 2,5 meter på det høyeste. Bildet viser østre del av denne med utløpet. Merkelig nok er demningens største høyde nær vestenden. S...

  Krokskogen - Hole, 27.10.2015 15:50 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Jaklefoss el.verk: en utgravd grøft

  Dette er grøften som er nevnt under bilde nr. 24449. Her er det et virvar av småbekker, men denne skiller seg ut ved tydelig å være gravd ut. Hensikten med den er ikke klar, for kraftverket lå mye lenger ned langs bekken, se bilde nr. 24470. Grøften ender nær der kjentmannsposten 2002-04 sto, gam...

  Krokskogen - Hole, 27.10.2015 15:00 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Jaklefoss el.verk: spor rørledningen?

  Nedenfor selve Jaklefossen blir sporene etter rørledningtraséen nærmest usynlige. I retningen den har ligger disse to parallelle forhøyningen i terrenget rett før en liten rygg. Dette kan være spor etter understøttelse av rørledningen. Herfra går det også en grøft som tydeligvis er gravd ut, se b...

  Krokskogen - Hole, 27.10.2015 14:51 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Seniortur 27. oktober 2015: Brunkollen

  Etter å ha klatret opp til Brunkollen, er det godt med en liten stopp, selv om det ikke var åpent for servering denne dagen.

  Bærumsmarka, 27.10.2015 14:41 - Per Sørhaug
 • darkblurbg
  Jaklefoss el.verk: et rørklammer i stupet

  I stupet syd for fossen henger fortsatt dette solide rørklammeret i en stang som igjen er festet i en øyebolt i fjellet. På både oversiden og nedsiden er det spor etter at fjell er fjernet, så dette var nok en del av rørledningstraséen til el.verket. Her er det lagt ned mye slit i et sikkert risi...

  Krokskogen - Hole, 27.10.2015 14:17 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Jaklefoss: utsikt fra toppen av den søndre fossestrengen

  I terrenget nedover fra starten på rørgaten har det blitt bygd flere nye hytter, og terrenget er stedvis ryddet og bearbeidet. Det var derfor behov for å ta sikkert utgangspunkt fra den søndre fossestrengen, og søke etter spor etter rørledningstraséen i stupet syd for denne. Da var det greit med ...

  Krokskogen - Hole, 27.10.2015 14:00 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tømmerrenne i Skarselva

  Tømmerfløtinga i Skarselva begynte i 1915. Da ble demningen ved Øyungen bygget ferdig.

  Nordmarka syd, 27.10.2015 13:30 - Anka Nordenborg
 • darkblurbg
  Jaklefoss el.verk: mulige rester etter fangdemningen

  Bilde nr. 19537 viser en jerndings som ligger rett ved bekken fra Røstjerna der bekken og veien til Langvann skiller lag. I bekken ved dingsen ligger det steiner tvers over bekken. På sydsiden av bekken, og med start omtrent der steinene ligger, går det en grøft mer og mindre parallelt med bekken...

  Krokskogen - Hole, 27.10.2015 13:27 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Seniortur 27. oktober 2015: rast på Skriverberget

  Dagens rast tok vi på Skriverberget, hvor vi kunne lese signaturer etter mange reisende risset inn i steinen. Det var 28 deltagere med på lengste tur.

  Bærumsmarka, 27.10.2015 13:21 - Per Sørhaug

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 18 treff

#24457: Solnedgang over Ringerike

Utsikten over Ringerike litt nordøst for bommen ved Jaklefoss er formidabel, og den, sammen med en av årets bedre solnedganger, forsinket hjemturen til fotografen betraktelig. Steinsfjorden og Tyrifjorden er lette å kjenne igjen, og det er vel Gaustatoppen som ruver omtrent rett under kondenstripa litt til høyre for midten av bildet. Men dette var stunden til å nyte, så får bestemmelsen av åser og fjell komme en annen gang med bedre lys og klar luft.

 • 27.10.2015 16:57 - av Odd Tore Saugerud,
 • 379 treff
2 av 18 treff

#24458: Solnedgang ved Øyungen

Flott solnedgang ved Øyungen i Maridalen.

 • 27.10.2015 16:30 - av Anka Nordenborg,
 • 397 treff

3 av 18 treff

#24456: Store Røstjern: den opprinnelige steindemningen

Den opprinnelige steindemningen her, og også den ved Lille Røstjern, ble bygget i 1908 i forbindelse med at Jaklefoss kraftverk ble anlagt. Dette må ha vært et stort anlegg for å produsere 130 kW, som ikke er mer enn vanlig motoreffekt i en middels stor SUV i dag. Men tilsiget til Røstjerna var nok ikke all verden, hovedsakelig bekken fra Mosatjern i nord.

 • 27.10.2015 16:16 - av Odd Tore Saugerud,
 • 396 treff
4 av 18 treff

#24460: Sakariasbråten i Maridalen

Sakariasbråten ligger vest for Vestbråten i skogsbrynet ut mot Skarselva. Stedet var opprinnelig en husmannsplass under Nordbråten, og den første husmannen som bodde her het sikkert Sakarias. Han må ha ryddet plassen en gang i begynnelsen av forrige århundre. Stua her er neppe fullt så gammel. Den er delt i to rom, stue og kjøkken, og er tatt godt vare på. Maridølene kaller for øvrig stedet bare for «Sakris». Kilde: Maridalens venner.

 • 27.10.2015 16:15 - av Anka Nordenborg,
 • 689 treff

5 av 18 treff

#24455: Store Røstjern: demningen

Demningen ved Store Røstjern er med sine 200 meter enda lengre enn den ved Lille Røstjern, men ikke så høy. Bildet viser at den opprinnelig var en tørrmurt gråsteindemning, som senere har blitt tettet på vannsiden med betong og samtidig fått bredere damkrone. Ringkollstua og åsene rundt ligger fortsatt badet i gyllen aftensol, men ved vannet har det alt blitt merkbart kjøligere.

 • 27.10.2015 16:13 - av Odd Tore Saugerud,
 • 362 treff
6 av 18 treff

#24454: Lille Røstjern: vannledningen fra Store Røstjern

Vannledningen fra Store Røstjern går på en utsprengt hylle forbi Lille Røstjern. Den ligger delvis utildekket, og på et rørbend kan man at det er produsert i 1952, se innsettet i øvre venstre hjørne.

 • 27.10.2015 16:04 - av Odd Tore Saugerud,
 • 369 treff

7 av 18 treff

#24459: Veien på østsiden av Skarselva

Denne veien er den eldste av de to veiene opp til Øyungen. Den ble bygget i 1908 i forbindelse med byggingen av den nåværende Øyungsdammen.

 • 27.10.2015 16:00 - av Anka Nordenborg,
 • 248 treff
8 av 18 treff

#24453: Lille Røstjern: tjernet sett fra vika i sydvest

Lille Røstjern er et ganske pent, lite vann med lite torv langs breddene. Bildet er tatt fra der demningen er høyest på luftsiden.

 • 27.10.2015 16:00 - av Odd Tore Saugerud,
 • 423 treff

9 av 18 treff

#24452: Lille Røstjern: utløpet med lite vannhjul

Der hvor damluken til Lille Røstjern var, har demningen rast sammen, og vannstanden er nå lav. Nedenfor demningen ligger dette litt merkelige vannhjulet med påkoblingsstuss og ventil mot rørledning. Sannsynligvis er dette en type vannmåler, som måler gjennomstrømmet mengde. Det er for lite og tynnvegget til å være et vannhjul for drift av maskineri.

 • 27.10.2015 15:53 - av Odd Tore Saugerud,
 • 371 treff
10 av 18 treff

#24451: Lille Røstjern: lite tjern, lang demning

Lille Røstjern ligger syd for Store Røstjern, 11 meter lavere, er mye mindre og lite kjent. Det er demt opp med en tørrmurt gråsteindemning som er ca. 140 meter lang og 2,5 meter på det høyeste. Bildet viser østre del av denne med utløpet. Merkelig nok er demningens største høyde nær vestenden. Selv om været er ganske mildt for årstiden, ligger det en tynn ishinne over mye av vannet i sydenden.

 • 27.10.2015 15:50 - av Odd Tore Saugerud,
 • 219 treff

11 av 18 treff

#24450: Jaklefoss el.verk: en utgravd grøft

Dette er grøften som er nevnt under bilde nr. 24449. Her er det et virvar av småbekker, men denne skiller seg ut ved tydelig å være gravd ut. Hensikten med den er ikke klar, for kraftverket lå mye lenger ned langs bekken, se bilde nr. 24470. Grøften ender nær der kjentmannsposten 2002-04 sto, gammel driftsvei krysser bekk.

 • 27.10.2015 15:00 - av Odd Tore Saugerud,
 • 375 treff
12 av 18 treff

#24449: Jaklefoss el.verk: spor rørledningen?

Nedenfor selve Jaklefossen blir sporene etter rørledningtraséen nærmest usynlige. I retningen den har ligger disse to parallelle forhøyningen i terrenget rett før en liten rygg. Dette kan være spor etter understøttelse av rørledningen. Herfra går det også en grøft som tydeligvis er gravd ut, se bilde nr. 24450.

 • 27.10.2015 14:51 - av Odd Tore Saugerud,
 • 237 treff

13 av 18 treff

#24535: Seniortur 27. oktober 2015: Brunkollen

Etter å ha klatret opp til Brunkollen, er det godt med en liten stopp, selv om det ikke var åpent for servering denne dagen.

 • 27.10.2015 14:41 - av Per Sørhaug,
 • 326 treff
14 av 18 treff

#24448: Jaklefoss el.verk: et rørklammer i stupet

I stupet syd for fossen henger fortsatt dette solide rørklammeret i en stang som igjen er festet i en øyebolt i fjellet. På både oversiden og nedsiden er det spor etter at fjell er fjernet, så dette var nok en del av rørledningstraséen til el.verket. Her er det lagt ned mye slit i et sikkert risikofylt arbeid.

 • 27.10.2015 14:17 - av Odd Tore Saugerud,
 • 335 treff

15 av 18 treff

#24447: Jaklefoss: utsikt fra toppen av den søndre fossestrengen

I terrenget nedover fra starten på rørgaten har det blitt bygd flere nye hytter, og terrenget er stedvis ryddet og bearbeidet. Det var derfor behov for å ta sikkert utgangspunkt fra den søndre fossestrengen, og søke etter spor etter rørledningstraséen i stupet syd for denne. Da var det greit med en liten pause for å nyte utsikten først. Hit er det ikke tilrådelig å gå når det er flom.

 • 27.10.2015 14:00 - av Odd Tore Saugerud,
 • 270 treff
16 av 18 treff

#24461: Tømmerrenne i Skarselva

Tømmerfløtinga i Skarselva begynte i 1915. Da ble demningen ved Øyungen bygget ferdig.

 • 27.10.2015 13:30 - av Anka Nordenborg,
 • 302 treff

17 av 18 treff

#24446: Jaklefoss el.verk: mulige rester etter fangdemningen

Bilde nr. 19537 viser en jerndings som ligger rett ved bekken fra Røstjerna der bekken og veien til Langvann skiller lag. I bekken ved dingsen ligger det steiner tvers over bekken. På sydsiden av bekken, og med start omtrent der steinene ligger, går det en grøft mer og mindre parallelt med bekken. Den kan følges stykkevis til og ned stupet som danner Jaklefossen. Bekken er tydelig gravd ut i det flate terrenget før steinen, men renner videre som en vanlig, «vill» bekk. Dette er sannsynligvis spor etter inntaket og rørgaten til Jaklefoss el.verk, anlagt 1909 av Olaf Færden. Det er mange hytter i området som nok har hatt behov for stein til fundamenter o.l.

 • 27.10.2015 13:27 - av Odd Tore Saugerud,
 • 313 treff
18 av 18 treff

#24534: Seniortur 27. oktober 2015: rast på Skriverberget

Dagens rast tok vi på Skriverberget, hvor vi kunne lese signaturer etter mange reisende risset inn i steinen. Det var 28 deltagere med på lengste tur.

 • 27.10.2015 13:21 - av Per Sørhaug,
 • 197 treff