• darkblurbg
  Solnedgang og økende vestavind over Hauken

  Ved Haukedemningen var det fortsatt en fin glød på vesthimmelen, men vinden hadde tatt seg opp, og det var blitt merkbart kaldere. Pent å se på, men fingrene ble ganske kalde på veien tilbake til Damtjern.

  Krokskogen - Hole, 08.08.2016 21:34 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Svarten i blåtimen

  Med høye åser rundt har solen for lengst gått ned over Svarten, og vi er inne i blåtimen. En lense over vannet bryter småbølgene mot sydenden av vannet, og den blanke vannflaten innenfor brytes av et fiskevak rett utenfor OFAs robåt. Stemningsfullt, men nå er det på tide å komme seg hjem.

  Krokskogen - Hole, 08.08.2016 21:03 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ormtjern i kveldssol

  Ormtjern ligger i en utvidelse i en ganske trang dal, og har skrenter og stup både på øst- og vestsiden. Ikke greit tilgjengelig fra sidene, men det er passerbart langs vannkanten. I kveldssol med tallrike fiskevak er det bare idyll.

  Nordmarka nord, 08.08.2016 19:05 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ormtjern: en eldgammel fangstgrav

  På en lten haug på østsiden av tjernet og ganske nær dets sydende er det en om lag én meter dyp grop med rund kant omkring. Dette er typisk for en (delvis gjenfylt) gammel dyregrav. Avstanden til vannet er bare åtte meter, og terrenget her er slik at det var ganske enkelt å sette opp ledegjerder....

  Nordmarka nord, 08.08.2016 18:51 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Svartelva går i kløft

  På bilde nr. 25854 forsvinner vannet fra demningen ganske plutselig. God grunn til å undersøke nærmere: i denne mosegrodde kløfta lager elva en ca. seks meter høy foss, med fossetåke og høl under. Ikke lett tilgjengelig, men hensatte markbokser viser at dette nok er en bra fiskeplass. Svartendemn...

  Krokskogen - Hole, 08.08.2016 17:43 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Den nye Svartendemningen

  Svarten har blitt tappet ned ved minst tre anledninger siden 1995, og ved den siste nedtappingen ble demningen grundig renovert. På luftstiden er nå ikke noe av den gamle steindemningen synlig lenger. Nå er det betong, limtre og stål som gjelder. En utettet stabel av naturstein holder det hele på...

  Krokskogen - Hole, 08.08.2016 17:30 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Svartendemningen: vann i hele overløpets bredde

  I Svartendemningen er det et bredt overløp, og vannet renner i hele overløpets bredde. I tillegg til dette skal det være en underjordisk tappetunnel, men det er uvisst om den sto åpen. Alle innløpselver og –bekker gikk store denne dagen, og fossedurene kunne høres langs hele østsiden.

  Krokskogen - Hole, 08.08.2016 17:11 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hauken er full, men renner ikke over reguleringsluken

  Det har vært rekordnedbør, og Hauken er full. Likevel kommer det bare lekkasjevann gjennom reguleringsluken i Haukedemningen. Årsaken er å finne snaue 80 meter lenger mot syd: her er en renne i fjellet som fungerer som overløp, og der var det rikelig vann. Til høyre i bildet er tømmerrenna i jern...

  Krokskogen - Hole, 08.08.2016 16:41 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 8 treff

#25860: Solnedgang og økende vestavind over Hauken

Ved Haukedemningen var det fortsatt en fin glød på vesthimmelen, men vinden hadde tatt seg opp, og det var blitt merkbart kaldere. Pent å se på, men fingrene ble ganske kalde på veien tilbake til Damtjern.

 • 08.08.2016 21:34 - av Odd Tore Saugerud,
 • 154 treff
2 av 8 treff

#25859: Svarten i blåtimen

Med høye åser rundt har solen for lengst gått ned over Svarten, og vi er inne i blåtimen. En lense over vannet bryter småbølgene mot sydenden av vannet, og den blanke vannflaten innenfor brytes av et fiskevak rett utenfor OFAs robåt. Stemningsfullt, men nå er det på tide å komme seg hjem.

 • 08.08.2016 21:03 - av Odd Tore Saugerud,
 • 209 treff

3 av 8 treff

#25858: Ormtjern i kveldssol

Ormtjern ligger i en utvidelse i en ganske trang dal, og har skrenter og stup både på øst- og vestsiden. Ikke greit tilgjengelig fra sidene, men det er passerbart langs vannkanten. I kveldssol med tallrike fiskevak er det bare idyll.

 • 08.08.2016 19:05 - av Odd Tore Saugerud,
 • 276 treff
4 av 8 treff

#25857: Ormtjern: en eldgammel fangstgrav

På en lten haug på østsiden av tjernet og ganske nær dets sydende er det en om lag én meter dyp grop med rund kant omkring. Dette er typisk for en (delvis gjenfylt) gammel dyregrav. Avstanden til vannet er bare åtte meter, og terrenget her er slik at det var ganske enkelt å sette opp ledegjerder. I dag er maurtua mye enklere å finne enn selve gropa. Kjentmannspost 2010-12. På vei fra Svarten kom jeg over en lignende grop om lag midtveis.

 • 08.08.2016 18:51 - av Odd Tore Saugerud,
 • 206 treff

5 av 8 treff

#25856: Svartelva går i kløft

På bilde nr. 25854 forsvinner vannet fra demningen ganske plutselig. God grunn til å undersøke nærmere: i denne mosegrodde kløfta lager elva en ca. seks meter høy foss, med fossetåke og høl under. Ikke lett tilgjengelig, men hensatte markbokser viser at dette nok er en bra fiskeplass. Svartendemningen kan anes i bakgrunnen.

 • 08.08.2016 17:43 - av Odd Tore Saugerud,
 • 297 treff
6 av 8 treff

#25855: Den nye Svartendemningen

Svarten har blitt tappet ned ved minst tre anledninger siden 1995, og ved den siste nedtappingen ble demningen grundig renovert. På luftstiden er nå ikke noe av den gamle steindemningen synlig lenger. Nå er det betong, limtre og stål som gjelder. En utettet stabel av naturstein holder det hele på plass. Kanskje er den sistnevnte etter modell av Sysendammen på Hardangervidda, som nylig er blitt utnevnt til monument over norsk ingeniørkunst, og derfor skal stå med naken steinfylling som en dominerende blokade tvers over Sysendalen.

 • 08.08.2016 17:30 - av Odd Tore Saugerud,
 • 223 treff

7 av 8 treff

#25854: Svartendemningen: vann i hele overløpets bredde

I Svartendemningen er det et bredt overløp, og vannet renner i hele overløpets bredde. I tillegg til dette skal det være en underjordisk tappetunnel, men det er uvisst om den sto åpen. Alle innløpselver og –bekker gikk store denne dagen, og fossedurene kunne høres langs hele østsiden.

 • 08.08.2016 17:11 - av Odd Tore Saugerud,
 • 211 treff
8 av 8 treff

#25853: Hauken er full, men renner ikke over reguleringsluken

Det har vært rekordnedbør, og Hauken er full. Likevel kommer det bare lekkasjevann gjennom reguleringsluken i Haukedemningen. Årsaken er å finne snaue 80 meter lenger mot syd: her er en renne i fjellet som fungerer som overløp, og der var det rikelig vann. Til høyre i bildet er tømmerrenna i jern, med påklinkede jernplater på sidene for å ta vare på variasjon i vannstanden under fløtingen.

 • 08.08.2016 16:41 - av Odd Tore Saugerud,
 • 135 treff