• darkblurbg
  Raasjøen e-verk: turbinhus og rørledning

  Turbinhuset er fortsatt intakt, men innmat (skovler) og mannlokk mangler. Endelokket ligger ved siden av, og er synlig på bilde nr. 25908. Rørledningen ved innløpet til turbinen har sprukket opp i bunnen som en følge av høyt indre overtrykk og sannsynligvis kraftig reduksjon av rørveggens tykkels...

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.08.2016 17:19 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Raasjøen e-verk: jernrøret til turbinen, turbinhuset med remskive, og fundamentet for generatoren

  Her er turbin- og generatordelen av e-verket. Klinkete jernrør av bøyd plate koblet mot sveiste rør, ikke direkte vanlig. Turbinen drev generatoren via en flatrem, forskyvbar generator for å kunne regulere avstanden til generatoren etter hvert som drivremmen strakk seg, eller ble skiftet ut med e...

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.08.2016 17:08 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Raasjøen e-verk: overgang fra trerør til jernrør med bukker

  Bildet viser overgangen fra trerør til jernrør i rørgata rett før turbinen. Her er det også en intakt bærebukk under trerøret, og rundt jernrøret en kraftigere bukk som kan bære rørledningen og ta opp aksialkrefter. Første del av jernrøret er konisk, og øker diameteren for å få ned hastigheten på...

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.08.2016 17:02 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Raasjøen e-verk: rørgata

  Dette er det av e-verket som er synlig fra demningen. Rørgata er fjernet et stykke fra uttaket, men resten er komplett helt til turbinen. Dette er en tidstypisk rørgate, med rør av trespiler som holdes sammen av spennbånd. Mesteparten av den er nå dekket av kratt.

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.08.2016 16:57 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Raasjøen e-verk: demningen

  Fra veien ser dette ut som ei bru, men i virkeligheten er det demningen til Raasjøen elektrisitetsverk fra ca. 1916. Overløpet med bru over til venstre, rørstussen for uttaket til rørgata til e-verket til høyre i bildet. Steindemningen er en tidstypisk tørrmurt natursteindemning, men både overløp...

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.08.2016 16:56 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En idyll i Råsjøens østende

  Blankt vann, robåt i ekte tre, stilig steinbru og rødmalte hus i ettermiddagssol. Husene er en del av bebyggelsen til driftsbestyreren på Raasjøen, og er bebodd hele året.

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.08.2016 16:31 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fearnleys jaktslott: enda en driftsbygning

  Denne bygningen henger sammen med låven på bilde nr. 25902, og utgjør nordsiden av bebyggelsen rundt tunet. Funksjonen er ukjent, men også her er det behov for vedlikehold.

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.08.2016 16:14 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fearnleys jaktslott: låven

  Fearnleys jaktslott fra 1916 må være en av de mest fotograferte bygningene i Markadatabasen. Men Fearnley bygget ikke bare dette, han bygget et helt gårdstun etter mønster fra den tids norske storgårder. Her er låven med låvebru. Denne ligger parallelt med jaktslottet, men tvers over tunet og len...

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.08.2016 16:11 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Råsjøen fra Sagdalsbekkens utløp

  Sagdalen og Sagtomta var interessant i dagens tur til mulige kulturminner etter gammel industri og lignende. Dessverre hadde veien opp Sagdalen tett vegetasjon av krattgran langs veikanten, så utsikten var dårlig, og Sagtomta hadde blitt til et veikryss. Men i vestenden av Råsjøen var det en fin ...

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.08.2016 15:24 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bjertnessjøen og tre generasjoner demning

  Dagens demning i Bjertnessjøen er om lag 260 meter lang. Som bilde nr. 25899 og dette bildet viser, er den bygget i flere etapper. På toppen er det et ganske nytt, smalt påbygg i betong. Under dette og mosebevokst er det en eldre del med trapesformet tversnitt, også i betong. Underst er det en ga...

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.08.2016 13:52 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bjertnessjøen: rester av en gammel steindemning

  Bjertnessjøen i Rotuavassdraget er drikkevannskilde for de fleste som bor i kommunene Ullensaker og Nannestad, og er demt opp med en om lag 260 meter lang betongdemning. Et kart fra 1882 viser at det sto en damstue her. En runde over og nedenfor demningen viser tydelig at betongdemningen er bygge...

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.08.2016 13:34 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 11 treff

#25909: Raasjøen e-verk: turbinhus og rørledning

Turbinhuset er fortsatt intakt, men innmat (skovler) og mannlokk mangler. Endelokket ligger ved siden av, og er synlig på bilde nr. 25908. Rørledningen ved innløpet til turbinen har sprukket opp i bunnen som en følge av høyt indre overtrykk og sannsynligvis kraftig reduksjon av rørveggens tykkelse grunnet korrosjon. Hullene i røret ved innløpet til turbinen skyldes også korrosjon, men har nok gått gjennom platetykkelsen etter at anlegget ble nedlagt. Drift med lekkasje gjennom slike hull ville vært helt uforsvarlig. Bildet viser ikke bare viktige komponenter i e-verket, det gir også informasjon om et havari som ville medført at verket ble nedlagt.

 • 23.08.2016 17:19 - av Odd Tore Saugerud,
 • 280 treff
2 av 11 treff

#25908: Raasjøen e-verk: jernrøret til turbinen, turbinhuset med remskive, og fundamentet for generatoren

Her er turbin- og generatordelen av e-verket. Klinkete jernrør av bøyd plate koblet mot sveiste rør, ikke direkte vanlig. Turbinen drev generatoren via en flatrem, forskyvbar generator for å kunne regulere avstanden til generatoren etter hvert som drivremmen strakk seg, eller ble skiftet ut med en ny. Øverst i bildet ser vi utløpet fra turbinen til den oppmurte kanalen.

 • 23.08.2016 17:08 - av Odd Tore Saugerud,
 • 214 treff

3 av 11 treff

#25907: Raasjøen e-verk: overgang fra trerør til jernrør med bukker

Bildet viser overgangen fra trerør til jernrør i rørgata rett før turbinen. Her er det også en intakt bærebukk under trerøret, og rundt jernrøret en kraftigere bukk som kan bære rørledningen og ta opp aksialkrefter. Første del av jernrøret er konisk, og øker diameteren for å få ned hastigheten på vannet og derved øke trykket i turbinen.

 • 23.08.2016 17:02 - av Odd Tore Saugerud,
 • 315 treff
4 av 11 treff

#25906: Raasjøen e-verk: rørgata

Dette er det av e-verket som er synlig fra demningen. Rørgata er fjernet et stykke fra uttaket, men resten er komplett helt til turbinen. Dette er en tidstypisk rørgate, med rør av trespiler som holdes sammen av spennbånd. Mesteparten av den er nå dekket av kratt.

 • 23.08.2016 16:57 - av Odd Tore Saugerud,
 • 310 treff

5 av 11 treff

#25905: Raasjøen e-verk: demningen

Fra veien ser dette ut som ei bru, men i virkeligheten er det demningen til Raasjøen elektrisitetsverk fra ca. 1916. Overløpet med bru over til venstre, rørstussen for uttaket til rørgata til e-verket til høyre i bildet. Steindemningen er en tidstypisk tørrmurt natursteindemning, men både overløpet og uttaket til rørgata er modifisert senere, den siste med en nyere regulerings- og avstengningsventil. Data fra NVE: bygget 1918, 4 m fallhøyde, 11 kW installert effekt.

 • 23.08.2016 16:56 - av Odd Tore Saugerud,
 • 196 treff
6 av 11 treff

#25904: En idyll i Råsjøens østende

Blankt vann, robåt i ekte tre, stilig steinbru og rødmalte hus i ettermiddagssol. Husene er en del av bebyggelsen til driftsbestyreren på Raasjøen, og er bebodd hele året.

 • 23.08.2016 16:31 - av Odd Tore Saugerud,
 • 252 treff

7 av 11 treff

#25903: Fearnleys jaktslott: enda en driftsbygning

Denne bygningen henger sammen med låven på bilde nr. 25902, og utgjør nordsiden av bebyggelsen rundt tunet. Funksjonen er ukjent, men også her er det behov for vedlikehold.

 • 23.08.2016 16:14 - av Odd Tore Saugerud,
 • 647 treff
8 av 11 treff

#25902: Fearnleys jaktslott: låven

Fearnleys jaktslott fra 1916 må være en av de mest fotograferte bygningene i Markadatabasen. Men Fearnley bygget ikke bare dette, han bygget et helt gårdstun etter mønster fra den tids norske storgårder. Her er låven med låvebru. Denne ligger parallelt med jaktslottet, men tvers over tunet og lenger øst. Her har tidens tann begynt å gnage ganske tydelig på veggene, og behovet for vedlikehold er åpenbart.

 • 23.08.2016 16:11 - av Odd Tore Saugerud,
 • 460 treff

9 av 11 treff

#25901: Råsjøen fra Sagdalsbekkens utløp

Sagdalen og Sagtomta var interessant i dagens tur til mulige kulturminner etter gammel industri og lignende. Dessverre hadde veien opp Sagdalen tett vegetasjon av krattgran langs veikanten, så utsikten var dårlig, og Sagtomta hadde blitt til et veikryss. Men i vestenden av Råsjøen var det en fin rasteplass litt øst for Sagdalsbekkens utløp. Bekken er synlig helt i venstre bildekant. Den er liten, men har likevel automatisk overvåking av fisk som passerer oppover og nedover. Mens jeg var det kom også to fra fiskeadministrasjonen for å sette ut ruser for å fange den tallrike og plagsomme ørekyten som truer ørretbestanden i Råsjøen.

 • 23.08.2016 15:24 - av Odd Tore Saugerud,
 • 179 treff
10 av 11 treff

#25900: Bjertnessjøen og tre generasjoner demning

Dagens demning i Bjertnessjøen er om lag 260 meter lang. Som bilde nr. 25899 og dette bildet viser, er den bygget i flere etapper. På toppen er det et ganske nytt, smalt påbygg i betong. Under dette og mosebevokst er det en eldre del med trapesformet tversnitt, også i betong. Underst er det en gammel, tørrmurt steindemning, sannsynligvis fra før 1882. Alle de tre generasjonene er synlige i knekken i demningen lengst til høyre i bildet.

 • 23.08.2016 13:52 - av Odd Tore Saugerud,
 • 312 treff

11 av 11 treff

#25899: Bjertnessjøen: rester av en gammel steindemning

Bjertnessjøen i Rotuavassdraget er drikkevannskilde for de fleste som bor i kommunene Ullensaker og Nannestad, og er demt opp med en om lag 260 meter lang betongdemning. Et kart fra 1882 viser at det sto en damstue her. En runde over og nedenfor demningen viser tydelig at betongdemningen er bygget på damkronen til en eldre, tørrmurt steindemning, og at det fra det som nok en gang var utløpet fra denne, var bygget en lang steinmur nedover langs elva. Var dette en skåmur for tømmerfløting?

 • 23.08.2016 13:34 - av Odd Tore Saugerud,
 • 191 treff