• darkblurbg
  Frodig ved Rausjø

  Grønt og frodig er det ved Rausjøs bredd en grå regnværshelg.

  Østmarka, 03.06.2017 19:08 - Lise Henriksen
 • darkblurbg
  Rust i Gullerudmarka

  Denne sykkelen er det lenge siden noen har brukt. Den står like ved den rødmerkede løypa som går gjennom Gullerudmarka (som grovt regnet er flaten mellom Klekken og Åsa), et par kilometer nordøst for Gullerudtjernet. Dette er et fint turområde med mange stier og tjern.

  Krokskogen - Hole, 03.06.2017 15:35 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Rester av "Verdandehytten" ved Skjennungen

  Opp gjennom årene må fotografen ha gått/syklet forbi vannet Skjennungen et tresifret antall ganger. Men det var først i dag han reflekterte over at en mur som ligger øst for veien og mindre enn ti meter fra denne, må være skapt av mennesker. Tar man de få skrittene opp til muren, er det lett å se...

  Nordmarka syd, 03.06.2017 15:04 - Odd Stiansen
 • darkblurbg
  Løkkafossen – et oversiktsbilde

  For å rive demningen må det anlegges en adkomstvei forbi turbinene og frem til demningen. Dette fremstilles som et bagatellmessig inngrep, men vil bli godt synlig. Karakterisert som gammelt jernskrammel vil gjerne turbinene forsvinne også, eller bli skadet av anleggsdriften. Bildet gir i alle fal...

  Krokskogen - Hole, 03.06.2017 13:49 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Løkkafossen - turbinene

  Dette er de to Francisturbinene fra 1922 som drev Lommedalen Trevarefabrikk og som skaffet 25 kW likestrøm til fabrikken. Maskinene i fabrikken ble drevet av et system av flatremmer, mens elektrisiteten var til belysning.

  Krokskogen - Hole, 03.06.2017 13:35 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Løkkafossen - demningen skal rives

  Demningen som danner Løkkadammen i dårlig forfatning. Det viser seg at den ble delvis sprengt vekk da bedriften der ble lagt ned tidlig på 1970-tallet, og NVE har besluttet at den skal rives. Planer om boligbygging setter fart i denne prosessen. Dette bildet dokumenterer dagens tilstand. Når demn...

  Krokskogen - Hole, 03.06.2017 13:24 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 6 treff

#27244: Frodig ved Rausjø

Grønt og frodig er det ved Rausjøs bredd en grå regnværshelg.

 • 03.06.2017 19:08 - av Lise Henriksen,
 • 112 treff
2 av 6 treff

#27169: Rust i Gullerudmarka

Denne sykkelen er det lenge siden noen har brukt. Den står like ved den rødmerkede løypa som går gjennom Gullerudmarka (som grovt regnet er flaten mellom Klekken og Åsa), et par kilometer nordøst for Gullerudtjernet. Dette er et fint turområde med mange stier og tjern.

 • 03.06.2017 15:35 - av Nina Didriksen,
 • 239 treff

3 av 6 treff

#27161: Rester av "Verdandehytten" ved Skjennungen

Opp gjennom årene må fotografen ha gått/syklet forbi vannet Skjennungen et tresifret antall ganger. Men det var først i dag han reflekterte over at en mur som ligger øst for veien og mindre enn ti meter fra denne, må være skapt av mennesker. Tar man de få skrittene opp til muren, er det lett å se at den åpenbart er rester av en liten bygning. Det som står igjen, er rester av grunnmuren og toppen på vedkomfyren. Rundt omkring ligger det også noen rester av metallgjenstander, som er gått over fra å være forsøpling til å bli kulturminner. Vel hjemme prøver fotografen å finne ut hva dette kan ha vært for noe. Nettet er ikke til mye hjelp, men en analog bokhylle gir noen spor. Tallak Molands bok ”Historien om Nordmarka gjennom de siste 200 år” forteller at det rundt år 1900 ble bygd mange skihytter fra Voksenåsen og Vettakollen og innover mot Blankvann. Her finner man også en gjengivelse av kapteinene Qvale og Bentsens skikart fra 1916, som viser en hytte betegnet som ”Verdandehytten” på det aktuelle stedet. At hytta er bygget ut rundt 1900, virker sannsynlig, ettersom det ikke fins spor av den på et annet skikart fra 1890.

 • 03.06.2017 15:04 - av Odd Stiansen,
 • 212 treff
4 av 6 treff

#27160: Løkkafossen – et oversiktsbilde

For å rive demningen må det anlegges en adkomstvei forbi turbinene og frem til demningen. Dette fremstilles som et bagatellmessig inngrep, men vil bli godt synlig. Karakterisert som gammelt jernskrammel vil gjerne turbinene forsvinne også, eller bli skadet av anleggsdriften. Bildet gir i alle fall en dokumentasjon av nedre del av fabrikkområdet slik det står i dag. Den oppmurte tømmerrenna for prioritert fløting for Bærums Verk er godt synlig ovenfor og til høyre for fossen.

 • 03.06.2017 13:49 - av Odd Tore Saugerud,
 • 185 treff

5 av 6 treff

#27159: Løkkafossen - turbinene

Dette er de to Francisturbinene fra 1922 som drev Lommedalen Trevarefabrikk og som skaffet 25 kW likestrøm til fabrikken. Maskinene i fabrikken ble drevet av et system av flatremmer, mens elektrisiteten var til belysning.

 • 03.06.2017 13:35 - av Odd Tore Saugerud,
 • 193 treff
6 av 6 treff

#27158: Løkkafossen - demningen skal rives

Demningen som danner Løkkadammen i dårlig forfatning. Det viser seg at den ble delvis sprengt vekk da bedriften der ble lagt ned tidlig på 1970-tallet, og NVE har besluttet at den skal rives. Planer om boligbygging setter fart i denne prosessen. Dette bildet dokumenterer dagens tilstand. Når demningen er fjernet, vil Lomma gå i en renne i berggrunnen, og dammen vil forsvinne. Enda et minne etter tidlig industri langs elva vil være tapt.

 • 03.06.2017 13:24 - av Odd Tore Saugerud,
 • 147 treff