• darkblurbg
  Ingvaldsflaten: utløpet av tunnelen Daltjuven – Sandungskalven

  Det er ikke mange synlige spor etter tunnelen Store Daltjuven – Sandungskalven. Tunnelinntaket skal ligge under vann, og tunnelen ender på Ingvaldsflaten, nesten 500 meter nordnordøst for bekkeutløpet i nordenden av Sandungskalven. Tunnelen er avsluttet med et flott tilhugget steinhus som er utfø...

  Nordmarka nord, 19.09.2017 18:33 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Rester av sikringsskap og rør i Kraftstasjonsdalen

  Langs blåstien, omtrent midtveis mellom fangdemningen og den nederste fossen, ligger et gammelt sikringsskap og minst en rørbit henslengt på ei steinrøys. Kanskje lå kraftstasjonen i dette området? Her er det ikke tilrådelig å undersøke nærmere før terrenget blir tørrere og årsveksten har visnet ...

  Nordmarka nord, 19.09.2017 17:52 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Den nederste fossen i Kraftstasjonsdalen

  Kraftstasjonsdalen er bratt, ganske trang og vill, som en brattere utgave av Svenådalen på sitt trangeste. Det var derfor ikke fristende under dagens ganske fuktige forhold å følge bekken nedover for å se om det var spor etter turbin og generator. Dette er den nederste fossen, som etter kartet ka...

  Nordmarka nord, 19.09.2017 17:35 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fangdemning og krabbebro øverst i Kraftstasjonsdalen

  Kraftstasjonsdalen har fått navnet sitt etter at det ble bygget et elektrisitetsverk der for å forsyne tunnelanlegget med strøm til viftene, og kanskje med elektrisk lys i tillegg. På bildet er det rester etter en demning i tilhogd gråstein, sannsynligvis en fangdemning, og enten en overløpsrenne...

  Nordmarka nord, 19.09.2017 17:06 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsprengt renne til Kraftstasjonsdalen

  For å holde orden på bekken i det flate og myrlendte området før Kraftstasjonsdalen er det sprengt ut en rett renne i fjellet i en lengde av ca. 170 meter. Starten på renna går i det som kan kalles eventyrskog med gamle trær og få spor etter hogst.

  Nordmarka nord, 19.09.2017 16:51 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bekken fra Store Daltjuven og tverrslag til tunnelen fra Grimsvann

  Om det ikke er mye å se etter tunnelprosjektet ved Store Daltjuven, er det mange spor langs bekken derfra. Ca. 90 meter fra veikrysset inn til Daltjuvtomta er det et høyt gjerde på venstre side av veien, og på nedsiden av dette ser det slik ut som på bildet: Bekken lager en kanskje tre meter høy ...

  Nordmarka nord, 19.09.2017 16:48 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Starten på bekken ned Kraftstasjonsdalen

  Den utsprengte renna er starten på bekken ned Kraftstasjonsdalen. Kartet fra 1872, se bilde nr. 27629, gir ingen klar forklaring på hvorfor det var nødvendig å sprenge ut en slik renne, om det da ikke er riktig at bekken fulgte veien et stykke nedover før den i bue rant ned i Almedalen. Men så ga...

  Nordmarka nord, 19.09.2017 16:41 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen i Store Daltjuven

  Ved Store Daltjuven er det ikke mange tydelige spor etter det store tunnelprosjektet Gjerdingen/Grimsvann – Store Daltjuven og Daltjuven – Ingvaldsflaten/Sandungskalven. Vannet er demt opp ved utløpet i nord med en lav demning av samme type som ved Grimsvann. Utløpet av tunnelen fra Gjerdingen er...

  Nordmarka nord, 19.09.2017 16:26 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bevergnag ved vannet vest for Svartvann

  Veien som ble anlagt forbi vannet ved Tunneltippen demte det opp, men har stikkrenner rett under veitoppen. Men det syntes ikke beveren at var bra nok, så den bygde sin egen demning på toppen av veien, og sørget for at vannet fikk sin karakteristiske profil med mange døde trær langs kantene. Men ...

  Nordmarka nord, 19.09.2017 15:43 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tverrslaget vest for Svartvann

  Det skal ha vært flere tverrslag til tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven, og dette er ett av dem. Forsvarlig avstengt med sammensveiste kamstål, og egentlig lite fristende å gå inn i med vått og sleipt gulv med steiner og plankebiter. Dette kan ikke ha vært en trivelig arbeidsplass for de to-ma...

  Nordmarka nord, 19.09.2017 15:29 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Innsyn i tverrslaget vest for Svartvann

  Slik ser det ut innover i tverrslaget vest for Svartvann. Her gikk det sannsynligvis en trallegang med sporvidde 600 mm for vagger som fraktet ut utsprengt tunnelmasse. Det er egentlig lite fristende å gå inn her med vått og sleipt gulv med steiner og plankebiter. Dette kan ikke ha vært en trivel...

  Nordmarka nord, 19.09.2017 15:26 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tunneltippen vest for Svartvann

  Tunneltippen vest for Svartvann er navnsatt på Markadatabasens kart. Navnet kommer av at massen fra et av tverrslagene til i tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven er dumpet ned den bratte åssiden her, og senere brukt til å lage en vei som også demmer opp et langt og grunt vann i dalbunnen. I løpe...

  Nordmarka nord, 19.09.2017 15:19 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Grimsvannsputten: inntaket til tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven

  Grimsvann har i nordenden en demning og en kanal videre mot nord, begge deler kunstferdig utført i gråstein. Dette er starten på vannets reise til Grimsvannsputten, og derfra ca. 50 meter videre mot nord, før det forsvinner inn i et hull i åssiden som vist på dette bildet. Det er en loddrett sjak...

  Nordmarka nord, 19.09.2017 14:58 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Grimsvannsbekken ble snudd etter Grimsvannsputten

  Etter Grimsvannsputten rant bekken fra Grimsvann videre gjennom en stor myr på sin vei mot Gjerdingselva. Nå ble bekken her snudd ved at det ble gravd en renne inn i myra som hellet ned mot fordypningen med kum rett nord for innløpet av Grimsvannsbekken til tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven. ...

  Nordmarka nord, 19.09.2017 14:46 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Et steinsatt bekkeløp mot Grimsvannsputten

  I forbindelse med det store vanntyveriet ble bekken mot nord fra Grimsvannsputten snudd etter inntaket til vanntunnelen fra Gjerdingen. Myrene i nord ble drenert til gropen ved hjelp av dettet utgravde og steinsatte bekkeløpet. Betongkassen på bilde nr. 37679 er synlig mellom trærne mot øvre høyr...

  Nordmarka nord, 19.09.2017 14:44 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Gropen ved Grimsvannsputten

  På dette bildet fra 2017 er mer av gropens indre synlig. Midt i bildet er betongkassen, den gang uten gitter. Bak denne er et mørkt felt synlig. Dette er en del av steindemningen mot Grimsvannsputten. Her renner lekkasjevann gjennom demningen, og her er det også overløp for det vannet som hovedin...

  Nordmarka nord, 19.09.2017 14:42 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Grimsvannsbekken: en klopp med humoristisk merking

  Skiforeningens klopp over Grimsvannsbekken rett syd for Grimsvannsputten har en advarsel om HØYSPENNING - LIVSFARE. At det er fare forbundet med å gå over det ganske råtne og svært glatte plankedekket, er nok riktig. Høyspenningen må imidlertid den som går over, selv sørge for.

  Nordmarka nord, 19.09.2017 14:12 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Gjerdingdammen: damvokterboligen med uthus

  Øst for reguleringshuset står damvokterboligen med uthus. En kilde sier at damvokterboligen ble bygget ny i 1908, en annen at den var arbeiderbrakka Daltjuvtomta som ble flyttet dit etter at tunnelene var ferdige. Gamle bilder fra Gjerdingdammen og fra Daltjuvtomta er av såpass dårlig kvalitet at...

  Nordmarka nord, 19.09.2017 13:39 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Høstfarger ved Smalvann

  Høstfargene begynner å vise seg ved Smalvann, noe de 35 deltagerne på dagens seniortur kunne glede seg over.

  Østmarka, 19.09.2017 13:33 - Per Sørhaug
 • darkblurbg
  Gjerdingdammen: inntaket til tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven

  Noen har kanskje undret seg over at det ikke er noen reguleringsanordning i demningen ved utløpet fra Gjerdingen, men bare et overløp. Dette bildet gir svaret. I dette huset er reguleringsventilen for tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven, og rett utenfor dette er tunnelinntaket som går helt ned ...

  Nordmarka nord, 19.09.2017 13:33 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Do-kø

  Det er bygget ny do på Dølerud. Den gamle står ennå oppe, men det hindrer ikke at det blir do-kø. Dagens seniortur hadde samlet 35 deltagere, og gikk fra Stensrudtjern til Skullerud i Østmarka.

  Østmarka, 19.09.2017 12:06 - Per Sørhaug

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 21 treff

#27595: Ingvaldsflaten: utløpet av tunnelen Daltjuven – Sandungskalven

Det er ikke mange synlige spor etter tunnelen Store Daltjuven – Sandungskalven. Tunnelinntaket skal ligge under vann, og tunnelen ender på Ingvaldsflaten, nesten 500 meter nordnordøst for bekkeutløpet i nordenden av Sandungskalven. Tunnelen er avsluttet med et flott tilhugget steinhus som er utført som en målerenne. Enda et eksempel på gamle dagers steinhoggerkunst og at det gikk an å flytte selv store steinblokker uten bruk av maskiner. Rett nedenfor steinhuset er det to brukar etter en gammel bro, men selve broen var nok her av tre.

 • 19.09.2017 18:33 - av Odd Tore Saugerud,
 • 327 treff
2 av 21 treff

#27628: Rester av sikringsskap og rør i Kraftstasjonsdalen

Langs blåstien, omtrent midtveis mellom fangdemningen og den nederste fossen, ligger et gammelt sikringsskap og minst en rørbit henslengt på ei steinrøys. Kanskje lå kraftstasjonen i dette området? Her er det ikke tilrådelig å undersøke nærmere før terrenget blir tørrere og årsveksten har visnet ned.

 • 19.09.2017 17:52 - av Odd Tore Saugerud,
 • 197 treff

3 av 21 treff

#27594: Den nederste fossen i Kraftstasjonsdalen

Kraftstasjonsdalen er bratt, ganske trang og vill, som en brattere utgave av Svenådalen på sitt trangeste. Det var derfor ikke fristende under dagens ganske fuktige forhold å følge bekken nedover for å se om det var spor etter turbin og generator. Dette er den nederste fossen, som etter kartet kanskje er seks meter høy. Langs blåstien, men mye høyere oppe, ligger et gammelt sikringsskap og minst én rørbit henslengt på ei steinrøys.

 • 19.09.2017 17:35 - av Odd Tore Saugerud,
 • 224 treff
4 av 21 treff

#27593: Fangdemning og krabbebro øverst i Kraftstasjonsdalen

Kraftstasjonsdalen har fått navnet sitt etter at det ble bygget et elektrisitetsverk der for å forsyne tunnelanlegget med strøm til viftene, og kanskje med elektrisk lys i tillegg. På bildet er det rester etter en demning i tilhogd gråstein, sannsynligvis en fangdemning, og enten en overløpsrenne eller renne for rørledning fra denne. Her krysser også blåstien ned dalen bekken, og man har valget mellom å vasse på flate steiner/flaberg på toppen av en foss eller bruke stokkebrua for å komme seg over. Med dagens vannføring var vassing ikke tilrådelig, og stokkene var både sleipe og noe råtne, så da ble det krabbing på alle fire over brua.

 • 19.09.2017 17:06 - av Odd Tore Saugerud,
 • 203 treff

5 av 21 treff

#27592: Utsprengt renne til Kraftstasjonsdalen

For å holde orden på bekken i det flate og myrlendte området før Kraftstasjonsdalen er det sprengt ut en rett renne i fjellet i en lengde av ca. 170 meter. Starten på renna går i det som kan kalles eventyrskog med gamle trær og få spor etter hogst.

 • 19.09.2017 16:51 - av Odd Tore Saugerud,
 • 211 treff
6 av 21 treff

#27591: Bekken fra Store Daltjuven og tverrslag til tunnelen fra Grimsvann

Om det ikke er mye å se etter tunnelprosjektet ved Store Daltjuven, er det mange spor langs bekken derfra. Ca. 90 meter fra veikrysset inn til Daltjuvtomta er det et høyt gjerde på venstre side av veien, og på nedsiden av dette ser det slik ut som på bildet: Bekken lager en kanskje tre meter høy frisk foss ned i en utsprengt renne, som mot vest ender i et tverrslag til tunnelen fra Grimsvann. Dette er starten på bekken ned Kraftstasjonsdalen.

 • 19.09.2017 16:48 - av Odd Tore Saugerud,
 • 314 treff

7 av 21 treff

#27627: Starten på bekken ned Kraftstasjonsdalen

Den utsprengte renna er starten på bekken ned Kraftstasjonsdalen. Kartet fra 1872, se bilde nr. 27629, gir ingen klar forklaring på hvorfor det var nødvendig å sprenge ut en slik renne, om det da ikke er riktig at bekken fulgte veien et stykke nedover før den i bue rant ned i Almedalen. Men så gamle kart har gjerne betydelige unøyaktigheter.

 • 19.09.2017 16:41 - av Odd Tore Saugerud,
 • 226 treff
8 av 21 treff

#27590: Demningen i Store Daltjuven

Ved Store Daltjuven er det ikke mange tydelige spor etter det store tunnelprosjektet Gjerdingen/Grimsvann – Store Daltjuven og Daltjuven – Ingvaldsflaten/Sandungskalven. Vannet er demt opp ved utløpet i nord med en lav demning av samme type som ved Grimsvann. Utløpet av tunnelen fra Gjerdingen er vanligvis under vann, og er ikke synlig. Men i dette området var det bolig for ingeniører og oppsynsmenn, og en stor brakke for arbeiderne.

 • 19.09.2017 16:26 - av Odd Tore Saugerud,
 • 271 treff

9 av 21 treff

#27589: Bevergnag ved vannet vest for Svartvann

Veien som ble anlagt forbi vannet ved Tunneltippen demte det opp, men har stikkrenner rett under veitoppen. Men det syntes ikke beveren at var bra nok, så den bygde sin egen demning på toppen av veien, og sørget for at vannet fikk sin karakteristiske profil med mange døde trær langs kantene. Men som bildet viser, var dette en god stund siden.

 • 19.09.2017 15:43 - av Odd Tore Saugerud,
 • 239 treff
10 av 21 treff

#27588: Tverrslaget vest for Svartvann

Det skal ha vært flere tverrslag til tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven, og dette er ett av dem. Forsvarlig avstengt med sammensveiste kamstål, og egentlig lite fristende å gå inn i med vått og sleipt gulv med steiner og plankebiter. Dette kan ikke ha vært en trivelig arbeidsplass for de to-mannslagene som drev tunnelen med håndboring.

 • 19.09.2017 15:29 - av Odd Tore Saugerud,
 • 384 treff

11 av 21 treff

#27626: Innsyn i tverrslaget vest for Svartvann

Slik ser det ut innover i tverrslaget vest for Svartvann. Her gikk det sannsynligvis en trallegang med sporvidde 600 mm for vagger som fraktet ut utsprengt tunnelmasse. Det er egentlig lite fristende å gå inn her med vått og sleipt gulv med steiner og plankebiter. Dette kan ikke ha vært en trivelig arbeidsplass for de fire to-mannslagene som drev tunnelen helkontinuerlig med håndboring.

 • 19.09.2017 15:26 - av Odd Tore Saugerud,
 • 245 treff
12 av 21 treff

#27587: Tunneltippen vest for Svartvann

Tunneltippen vest for Svartvann er navnsatt på Markadatabasens kart. Navnet kommer av at massen fra et av tverrslagene til i tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven er dumpet ned den bratte åssiden her, og senere brukt til å lage en vei som også demmer opp et langt og grunt vann i dalbunnen. I løpet av 100 år har rødlav funnet gode voksekår her.

 • 19.09.2017 15:19 - av Odd Tore Saugerud,
 • 265 treff

13 av 21 treff

#27586: Grimsvannsputten: inntaket til tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven

Grimsvann har i nordenden en demning og en kanal videre mot nord, begge deler kunstferdig utført i gråstein. Dette er starten på vannets reise til Grimsvannsputten, og derfra ca. 50 meter videre mot nord, før det forsvinner inn i et hull i åssiden som vist på dette bildet. Det er en loddrett sjakt rett ned i tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven, godt inngjerdet med solid gjerde. Det er også andre byggverk og installasjoner på dette stedet, men funksjonen til disse er ikke avklart ennå.

 • 19.09.2017 14:58 - av Odd Tore Saugerud,
 • 440 treff
14 av 21 treff

#27625: Grimsvannsbekken ble snudd etter Grimsvannsputten

Etter Grimsvannsputten rant bekken fra Grimsvann videre gjennom en stor myr på sin vei mot Gjerdingselva. Nå ble bekken her snudd ved at det ble gravd en renne inn i myra som hellet ned mot fordypningen med kum rett nord for innløpet av Grimsvannsbekken til tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven. Renna var delvis steinsatt slik som renna ut av Grimsvann. Tunnelinnløpet ligger høyere enn kummen, og lekkasjevann gjennom muren bak dette renner også ned i fordypningen, hvor det bare forsvinner. Er det enda et tilløp til tunnelen gjennom kummen? Vannet i den roterte langsomt som en treg badekarsvirvel. Spor etter den siste flommen viser at vannet da sank så fort ned at alle stråene i fordypningen er bøyd i retning mot kummen.

 • 19.09.2017 14:46 - av Odd Tore Saugerud,
 • 184 treff

15 av 21 treff

#37680: Et steinsatt bekkeløp mot Grimsvannsputten

I forbindelse med det store vanntyveriet ble bekken mot nord fra Grimsvannsputten snudd etter inntaket til vanntunnelen fra Gjerdingen. Myrene i nord ble drenert til gropen ved hjelp av dettet utgravde og steinsatte bekkeløpet. Betongkassen på bilde nr. 37679 er synlig mellom trærne mot øvre høyre. Se også bilde nr. 27625 og bilde nr. 37678 for mer informasjon.

 • 19.09.2017 14:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff
16 av 21 treff

#37678: Gropen ved Grimsvannsputten

På dette bildet fra 2017 er mer av gropens indre synlig. Midt i bildet er betongkassen, den gang uten gitter. Bak denne er et mørkt felt synlig. Dette er en del av steindemningen mot Grimsvannsputten. Her renner lekkasjevann gjennom demningen, og her er det også overløp for det vannet som hovedinntaket til vanntunnelen ikke klarer å ta unna ved flom. I tillegg renner vannet fra bekken fra nord ut her. Bildet ble tatt etter flom, og retningen på stråene over betongkassekanten viser at vannstanden da var høyere enn denne. På nettingen i gjerdet foran hovedinnløpet til vanntunnelen er det spor etter en vannstand ca. 30 cm over normalen.

 • 19.09.2017 14:42 - av Odd Tore Saugerud,
 • 14 treff

17 av 21 treff

#27585: Grimsvannsbekken: en klopp med humoristisk merking

Skiforeningens klopp over Grimsvannsbekken rett syd for Grimsvannsputten har en advarsel om HØYSPENNING - LIVSFARE. At det er fare forbundet med å gå over det ganske råtne og svært glatte plankedekket, er nok riktig. Høyspenningen må imidlertid den som går over, selv sørge for.

 • 19.09.2017 14:12 - av Odd Tore Saugerud,
 • 162 treff
18 av 21 treff

#27632: Gjerdingdammen: damvokterboligen med uthus

Øst for reguleringshuset står damvokterboligen med uthus. En kilde sier at damvokterboligen ble bygget ny i 1908, en annen at den var arbeiderbrakka Daltjuvtomta som ble flyttet dit etter at tunnelene var ferdige. Gamle bilder fra Gjerdingdammen og fra Daltjuvtomta er av såpass dårlig kvalitet at det ikke er mulig å avgjøre om det siste er riktig.

 • 19.09.2017 13:39 - av Odd Tore Saugerud,
 • 238 treff

19 av 21 treff

#27623: Høstfarger ved Smalvann

Høstfargene begynner å vise seg ved Smalvann, noe de 35 deltagerne på dagens seniortur kunne glede seg over.

 • 19.09.2017 13:33 - av Per Sørhaug,
 • 132 treff
20 av 21 treff

#27584: Gjerdingdammen: inntaket til tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven

Noen har kanskje undret seg over at det ikke er noen reguleringsanordning i demningen ved utløpet fra Gjerdingen, men bare et overløp. Dette bildet gir svaret. I dette huset er reguleringsventilen for tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven, og rett utenfor dette er tunnelinntaket som går helt ned til reguleringsdybden på syv meter.

 • 19.09.2017 13:33 - av Odd Tore Saugerud,
 • 284 treff

21 av 21 treff

#27622: Do-kø

Det er bygget ny do på Dølerud. Den gamle står ennå oppe, men det hindrer ikke at det blir do-kø. Dagens seniortur hadde samlet 35 deltagere, og gikk fra Stensrudtjern til Skullerud i Østmarka.

 • 19.09.2017 12:06 - av Per Sørhaug,
 • 128 treff