• darkblurbg
  Demningen i Harestuvannet

  Harestuvannet er demt opp med en kombinasjon av demning og bru. Bildet viser at vannstanden er langt under normal reguleringshøyde, og på nedsiden av demningen er det tydelig at det kommer vann ut av bunnlukene. Så her reguleres det for tiden etter minste tillatte vannføring, og vannet som skulle...

  Nordmarka nord, 18.07.2018 20:08 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Lav vannstand i Harestuvannet

  På vei mot Katnoselva la jeg merke til at det var lange strender både i Harestuvannet og i Store Skillingen. Her er Harestuvannet sett fra syd. Bildet viser at det er mye som vanligvis er under vann, som nå ligger åpent og tørt.

  Nordmarka nord, 18.07.2018 19:51 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bra vannføring i tunnelen Store Daltjuven-Ingvaldsflaten

  Det renner også friskt ut av tunnelen Store Daltjuven-Ingvaldsflaten, betraktelig mer enn det gjorde på bilde nr. 27595 fra september 2017. Så det er vel et hint om hvorfor noen elver har minst normal sommervannføring, tørken til tross: Oslo kommune trenger vann, og har sørget for at de kan tappe...

  Nordmarka nord, 18.07.2018 19:16 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Store Sandungen med et nytt hogsfelt og lange strender

  Langs nordvestsiden av Sandungen er det et stort, ganske nytt hogstfelt. Som bildet viser, har det ikke satt særlig pris på tørkesommeren, og mesteparten har et brunt og vissent preg. Men utsikten er flott, men brune og lange strender viser at også Sandungen har merket tørken godt. Vanntilførsele...

  Nordmarka nord, 18.07.2018 18:55 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Lenseløken

  Lenseløken ser ut til å være ganske grunn, og er omgitt av myrer. Ved fløting og høy vannstand ville tømmeret lett forville seg ut over de flate områdene. Men skåmurer og myr går ikke godt sammen, så i stedet ble det brukt lenser til å holde tømmeret på plass. Det var ikke mulig å se spor etter d...

  Nordmarka nord, 18.07.2018 17:59 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utløpet av Lenseløken

  Dette trange sundet kan vel regnes som utløpet av Lenseløken, siden det her er tydelig at vannet strømmer igjen. Lenseløken er/var kjent for sitt gode fiske, og her observerte jeg også dagens eneste vak. Med flatt vann og mange insekter over og på vannet burde det vel vært flere.

  Nordmarka nord, 18.07.2018 17:54 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nedstrøms utløpet av Lenseløken

  Nedstrøms utløpet av Lenseløken ligger denne flotte skåmuren. Ikke den lengste langs elva, men den med den fineste formen. Slike byggverk og kulturminner må ikke få forfalle!

  Nordmarka nord, 18.07.2018 17:44 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En tømmerplatting ved Sæterløken

  På vestsiden av Katnoselva, nær øvre ende av Sæterløken ligger denne gamle tømmerplattingen. Funksjonen er egentlig ikke kjent, men siden den er forholdsvis lett tilgjengelig fra vest kan man anta at den ble brukt til å velte tømmer ut i elva for fløting videre nedover.

  Nordmarka nord, 18.07.2018 17:13 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Et elveparti mellom Sæterløken og Målfossen

  Mellom Sæterløken og Målfossen er det mange stryk og noen småfosser. Her er det et parti der et vindfall sperrer elveløpet. På østsiden står flere tørrgraner og venter på tur. Blåstien langs Katnoselva følger bare delvis elva, og gir mindre utsyn til den enn ventet. Den ser også ut til å være lit...

  Nordmarka nord, 18.07.2018 16:38 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Målfossen sett fra oversiden

  Målfossen er den andre store fossen i Katnoselva. Også den kan høres oppe på Katnosveien, som går 350 skogkledte meter høyere oppe i lia. Det er en lang foss i forhold til total fallhøyde. Nedenfor er det en solid skåmur for å hindre at tømmeret skulle ta veien inn i det flatere partiet på vestsi...

  Nordmarka nord, 18.07.2018 16:20 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kvernhusfossen sett fra oversiden

  Kvernhusfossen har tilnærmet loddrett fall, og et bilde tatt ovenfra burde gi det rette suget. Med lett regnvær var det ingen risikofrie ståsteder direkte over den loddrette delen, men dette gir i alle fall et visst inntrykk. Kverna lå på den andre siden av elva, med vanninntak ovenfor fossen. Ik...

  Nordmarka nord, 18.07.2018 15:05 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kvernhusfossen etter lang tids tørke

  I denne lange tørkesommeren er det liten vannføring i mange elver, og lav vannstand i flere vann. Spålen ble tappet ned til minimumsnivå for reparasjon av demningen allerede i slutten av mai, og Spålselva, som er en hovedtilførselsåre til Katnosa, er nå en liten sildrebekk. Det var derfor ganske ...

  Nordmarka nord, 18.07.2018 14:49 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bading i Asdøltjern

  Det er flott å bade i Asdøltjern etter å ha gått opp Asdøljuvet. Det er flere fine muligheter til å raste og telte ved tjernet.

  Vestmarka, 18.07.2018 12:47 - Morten Synstelien

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 13 treff

#29755: Demningen i Harestuvannet

Harestuvannet er demt opp med en kombinasjon av demning og bru. Bildet viser at vannstanden er langt under normal reguleringshøyde, og på nedsiden av demningen er det tydelig at det kommer vann ut av bunnlukene. Så her reguleres det for tiden etter minste tillatte vannføring, og vannet som skulle kommet hit fra Grimsvannet, Gjerdingen og Store Daltjuven, går til Oslo i stedet.

 • 18.07.2018 20:08 - av Odd Tore Saugerud,
 • 225 treff
2 av 13 treff

#29754: Lav vannstand i Harestuvannet

På vei mot Katnoselva la jeg merke til at det var lange strender både i Harestuvannet og i Store Skillingen. Her er Harestuvannet sett fra syd. Bildet viser at det er mye som vanligvis er under vann, som nå ligger åpent og tørt.

 • 18.07.2018 19:51 - av Odd Tore Saugerud,
 • 113 treff

3 av 13 treff

#29753: Bra vannføring i tunnelen Store Daltjuven-Ingvaldsflaten

Det renner også friskt ut av tunnelen Store Daltjuven-Ingvaldsflaten, betraktelig mer enn det gjorde på bilde nr. 27595 fra september 2017. Så det er vel et hint om hvorfor noen elver har minst normal sommervannføring, tørken til tross: Oslo kommune trenger vann, og har sørget for at de kan tappe reservoarene innover i Marka til laveste reguleringsstand for å skaffe byen drikkevann, ref. markanyttartikkelen «Det store vanntyveriet». Jeg rakk dessverre ikke å sjekke vannstanden i reservoarene ovenfor Store Sandungen, men det kan være mulig med litt mindre varme dager.

 • 18.07.2018 19:16 - av Odd Tore Saugerud,
 • 191 treff
4 av 13 treff

#29752: Store Sandungen med et nytt hogsfelt og lange strender

Langs nordvestsiden av Sandungen er det et stort, ganske nytt hogstfelt. Som bildet viser, har det ikke satt særlig pris på tørkesommeren, og mesteparten har et brunt og vissent preg. Men utsikten er flott, men brune og lange strender viser at også Sandungen har merket tørken godt. Vanntilførselen fra Katnoselva og også fra Gjerdingen/Store Daltjuven, se bilde nr. 29753, er normal, og det betyr da at også Sandungen må tappes hardt.

 • 18.07.2018 18:55 - av Odd Tore Saugerud,
 • 125 treff

5 av 13 treff

#29740: Lenseløken

Lenseløken ser ut til å være ganske grunn, og er omgitt av myrer. Ved fløting og høy vannstand ville tømmeret lett forville seg ut over de flate områdene. Men skåmurer og myr går ikke godt sammen, så i stedet ble det brukt lenser til å holde tømmeret på plass. Det var ikke mulig å se spor etter disse denne dagen, men kanskje lensefester i vannet kunne oppdages ved en tur i båt.

 • 18.07.2018 17:59 - av Odd Tore Saugerud,
 • 137 treff
6 av 13 treff

#29739: Utløpet av Lenseløken

Dette trange sundet kan vel regnes som utløpet av Lenseløken, siden det her er tydelig at vannet strømmer igjen. Lenseløken er/var kjent for sitt gode fiske, og her observerte jeg også dagens eneste vak. Med flatt vann og mange insekter over og på vannet burde det vel vært flere.

 • 18.07.2018 17:54 - av Odd Tore Saugerud,
 • 120 treff

7 av 13 treff

#29738: Nedstrøms utløpet av Lenseløken

Nedstrøms utløpet av Lenseløken ligger denne flotte skåmuren. Ikke den lengste langs elva, men den med den fineste formen. Slike byggverk og kulturminner må ikke få forfalle!

 • 18.07.2018 17:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 107 treff
8 av 13 treff

#29737: En tømmerplatting ved Sæterløken

På vestsiden av Katnoselva, nær øvre ende av Sæterløken ligger denne gamle tømmerplattingen. Funksjonen er egentlig ikke kjent, men siden den er forholdsvis lett tilgjengelig fra vest kan man anta at den ble brukt til å velte tømmer ut i elva for fløting videre nedover.

 • 18.07.2018 17:13 - av Odd Tore Saugerud,
 • 92 treff

9 av 13 treff

#29736: Et elveparti mellom Sæterløken og Målfossen

Mellom Sæterløken og Målfossen er det mange stryk og noen småfosser. Her er det et parti der et vindfall sperrer elveløpet. På østsiden står flere tørrgraner og venter på tur. Blåstien langs Katnoselva følger bare delvis elva, og gir mindre utsyn til den enn ventet. Den ser også ut til å være lite brukt, og er dårlig vedlikeholdt med mengder av vindfall og toppbrekk tvers over.

 • 18.07.2018 16:38 - av Odd Tore Saugerud,
 • 106 treff
10 av 13 treff

#29735: Målfossen sett fra oversiden

Målfossen er den andre store fossen i Katnoselva. Også den kan høres oppe på Katnosveien, som går 350 skogkledte meter høyere oppe i lia. Det er en lang foss i forhold til total fallhøyde. Nedenfor er det en solid skåmur for å hindre at tømmeret skulle ta veien inn i det flatere partiet på vestsiden.

 • 18.07.2018 16:20 - av Odd Tore Saugerud,
 • 116 treff

11 av 13 treff

#29734: Kvernhusfossen sett fra oversiden

Kvernhusfossen har tilnærmet loddrett fall, og et bilde tatt ovenfra burde gi det rette suget. Med lett regnvær var det ingen risikofrie ståsteder direkte over den loddrette delen, men dette gir i alle fall et visst inntrykk. Kverna lå på den andre siden av elva, med vanninntak ovenfor fossen. Ikke noe av dette var synlig nå. Det duskregnet til og fra under hele turen, ganske uvanlig denne sommeren.

 • 18.07.2018 15:05 - av Odd Tore Saugerud,
 • 89 treff
12 av 13 treff

#29733: Kvernhusfossen etter lang tids tørke

I denne lange tørkesommeren er det liten vannføring i mange elver, og lav vannstand i flere vann. Spålen ble tappet ned til minimumsnivå for reparasjon av demningen allerede i slutten av mai, og Spålselva, som er en hovedtilførselsåre til Katnosa, er nå en liten sildrebekk. Det var derfor ganske overraskende å høre duren fra Kvernhusfossen allerede oppe på Katnosveien. Bildet viser grunnen. Sammenlignet med Erik Unnebergs bilde nr. 9012 fra 26. juni 2008 er vannføringen nå i hvert fall ikke mindre. Den saken kommer jeg tilbake til senere.

 • 18.07.2018 14:49 - av Odd Tore Saugerud,
 • 203 treff

13 av 13 treff

#31802: Bading i Asdøltjern

Det er flott å bade i Asdøltjern etter å ha gått opp Asdøljuvet. Det er flere fine muligheter til å raste og telte ved tjernet.

 • 18.07.2018 12:47 - av Morten Synstelien,
 • 177 treff