• darkblurbg
  Novemberkveld ved Mylla

  Etter hvert som mørket senket seg over Mylla, ble gjenskinnet av solnedgangen forholdsvis sterkere. Da to ender la ut på svømmetur mot speilingen av denne, ble det en liten spurt til et passende ståsted, og så frem med kameraet igjen.

  Nordmarka nord, 06.11.2019 16:41 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Isen har begynt å legge seg på Mylla

  Kulden de siste dagene begynner å vises på Mylla, hvor den begynnende isen lager interessante mønstre. Dagens solnedgang var ikke av de mer spektakulære, men hva kan man vente seg i ni kalde minusgrader og klar himmel unntatt i vest, hvor skybanken skygger for sola? Det kjentes enda kaldere ut en...

  Nordmarka nord, 06.11.2019 16:13 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Drivakselen med kobling til turbinen

  Dette bildet viser nærmeste aksel med kobling til turbinsakselen og flatremhjul. Koblingen er en vanlig flenskobling, men denne har nok hatt store påkjenninger, for den har en sprekk som går gjennom de to øverste boltehullene slik at den øvre delen av koblingen er helt løs. Flattstålet som er fes...

  Nordmarka nord, 06.11.2019 15:32 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Turbinfundamentet etter saga nedenfor Sliperiet

  I elvekanten rett nedenfor den nærmeste akselen på bilde nr. 32743 står det rester etter turbinfundamentet til saga. Fundamentet er noe ødelagt, men noen av festeboltene til turbinen sitter fortsatt på plass. Med den fallhøyden som var her, var det sannsynligvis en Fracisturbin, som hadde utløp i...

  Nordmarka nord, 06.11.2019 15:26 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ruiner og drivverksrester etter saga nedenfor Sliperiet

  Oversiktsbildet, bilde nr. 31552, viser pillarene etter saga, men det tette løvverket dekker bunnen. Uten løv er det nå mulig å se mer av drivverket: Det nærmeste hjulet, egentlig et stort remhjul for flatremsdrift, satt koblet direkte til turbinakselen, og fungerte som drivhjul for removerføring...

  Nordmarka nord, 06.11.2019 15:22 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Solnedgang ved Plassedammen

  Det er fortsatt noen minutter til klokka blir 15, men like fullt er sola i ferd med å forsvinne bak åsryggen vest for Plassedammen. Vannet er tilfrosset, og det har vært en fin formiddag på skøyter.

  Krokskogen - Hole, 06.11.2019 14:48 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Beverhytta ved Plassedammen

  Det er ei beverhytte på østsiden av Plassedammen, rett ved hytta. Men er ingen bever her, etter det jeg vet.

  Krokskogen - Hole, 06.11.2019 14:35 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Noackdemningen – et flott eksempel på gråsteinmuringens kunst

  Det er ikke lett å få et godt inntrykk av Noackdemningen fra veien, særlig når det er løv på trærne, se bilde nr. 31571. Men fra nordsiden og uten løv går det ganske bra, om man først finner ut hvor elva kan krysses og tar turen gjennom myr, beverfelte trær og tynningshogst. Her er luftsiden med ...

  Nordmarka nord, 06.11.2019 14:35 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fantastiske skøyteforhold på Plassedammen

  Drømmeforhold for turskøyting på mestedelen av Plassedammen i dag. I bakgrunnen ser vi Mattisplassen, som ligger utrolig fint til. Husk nødvendig kompetanse og utstyr hvis du skal ut på isen!

  Krokskogen - Hole, 06.11.2019 14:31 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  En demning i Noackdammen

  Terrenget ovenfor Noackdemningen er ganske flatt, og elva deler seg i flere løp der. En blanding av myr/sump og beverfelte trær gjorde det svært tregt å ta seg frem langs det nordligste løpet. Bare trær som var gnagd for en god stund siden, ingen beverhytte eller demning. Men beveren hadde hatt s...

  Nordmarka nord, 06.11.2019 14:21 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Gyllen time på isen

  Fin is på Plassedammen i dag, og med sikkerhetsutstyret på plass, ble det en god opplevelse på skøyter.

  Krokskogen - Hole, 06.11.2019 14:18 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Pølserast ved Plassedammen

  Kjekt med turfølge som har med både pølser og kaffe, når turen blir lenger enn planlagt. Egenspikket pølsepinne.

  Krokskogen - Hole, 06.11.2019 13:44 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Kubbdammen

  Området som var Kubbdammen, er nå temmelig gjenvokst med kratt, men en ganske stor åpen myr/sivfylt tjern holder seg fortsatt åpent. Bildet er tatt fra atthaldsdemningen på bilde nr. 31573.

  Nordmarka nord, 06.11.2019 13:35 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fordelingsdammen ved Friland

  Rett ovenfor bebyggelsen på Friland er det som vist på bildet en fordypning i terrenget. Med fall leder kanalen fra Kubbdammen og kanalen fra Myllselva med vann fra Klattertjernsbekken og lekkasje- og overvann fra Noackdammen dit. Ut av fordypningen er det gravd kanal med fall mot tresliperiet i ...

  Nordmarka nord, 06.11.2019 13:12 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En hesteskoformet mur ved Friland

  Fra Kubbdammen og nesten til Friland går det en gravd kanal. Den går helt inntil den solide murkonstruksjonen på bildet. Hva murkonstruksjonen hadde for funksjon, er ikke kjent for Lunner historielag. Fra utløpsdemningen i Kubbdammen til muren er det nesten ikke fall, og det er heller ikke flere ...

  Nordmarka nord, 06.11.2019 13:04 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Her går grensa selv for dyktig turskøyteløpere

  Her står han på ganske trygg is og sjekker en markant isovergang. Han har laget et hull med en isstav for å måle istykkelsen. Bildet viser noe av området som ikke har farbar is akkurat nå. Husk at isen kan forandre seg fort. Her er riktig kompetanse og utstyr essensielt. Oppfordrer til å ta kurs.

  Krokskogen - Hole, 06.11.2019 12:44 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Myllselva begynner å bli hvit

  Ni kalde minusgrader langs Myllselva i dag. Kulden de siste dagene begynner å vises i og langs elva. Dette er en liten foss et stykke nedenfor fangdemningen på bilde nr. 32131, der elva og veien har skilt lag et stykke. Det var ingen spor nedenfor fangdemningen som kunne gi et hint om hva den had...

  Nordmarka nord, 06.11.2019 12:15 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Novemberstemning ved Fjellsjøen

  Første uke i november, og isen har allerede lagt seg på Fjellsjøen. Fjellsjøen (520 moh.) ligger rett under Fjellsjøkampen i Hurdal kommune. På skogsbilveien langs nordsida av sjøen går skiløypa mellom Gjødingsætra og Abbortjenn (løype 979). På andre sida av sjøen har Hurdal turlag merket en somm...

  Hurdal - Feiring, 06.11.2019 11:19 - Thore Knudsen
 • darkblurbg
  Snøproduksjonen er i gang på Sørli i Nittedal

  -7 grader og kalde dager foran oss lover godt for skiløyper om ikke lenge

  Nordmarka syd, 06.11.2019 10:03 - Lars Gulbrandsen

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 19 treff

#32731: Novemberkveld ved Mylla

Etter hvert som mørket senket seg over Mylla, ble gjenskinnet av solnedgangen forholdsvis sterkere. Da to ender la ut på svømmetur mot speilingen av denne, ble det en liten spurt til et passende ståsted, og så frem med kameraet igjen.

 • 06.11.2019 16:41 - av Odd Tore Saugerud,
 • 79 treff
2 av 19 treff

#32715: Isen har begynt å legge seg på Mylla

Kulden de siste dagene begynner å vises på Mylla, hvor den begynnende isen lager interessante mønstre. Dagens solnedgang var ikke av de mer spektakulære, men hva kan man vente seg i ni kalde minusgrader og klar himmel unntatt i vest, hvor skybanken skygger for sola? Det kjentes enda kaldere ut enn det bildet gir inntrykk av.

 • 06.11.2019 16:13 - av Odd Tore Saugerud,
 • 91 treff

3 av 19 treff

#32745: Drivakselen med kobling til turbinen

Dette bildet viser nærmeste aksel med kobling til turbinsakselen og flatremhjul. Koblingen er en vanlig flenskobling, men denne har nok hatt store påkjenninger, for den har en sprekk som går gjennom de to øverste boltehullene slik at den øvre delen av koblingen er helt løs. Flattstålet som er festet til periferien av koblingen med fire bolter skulle holde den løse biten på plass og overføre dreiemoment fra turbinen. En nokså dristig reparasjon.

 • 06.11.2019 15:32 - av Odd Tore Saugerud,
 • 52 treff
4 av 19 treff

#32744: Turbinfundamentet etter saga nedenfor Sliperiet

I elvekanten rett nedenfor den nærmeste akselen på bilde nr. 32743 står det rester etter turbinfundamentet til saga. Fundamentet er noe ødelagt, men noen av festeboltene til turbinen sitter fortsatt på plass. Med den fallhøyden som var her, var det sannsynligvis en Fracisturbin, som hadde utløp i hullet der fundamentet er knekt. Men avløpshullet i toppen av fundamentet er ikke synlig. Det kan være dekket av topplata som har forskjøvet seg.

 • 06.11.2019 15:26 - av Odd Tore Saugerud,
 • 49 treff

5 av 19 treff

#32743: Ruiner og drivverksrester etter saga nedenfor Sliperiet

Oversiktsbildet, bilde nr. 31552, viser pillarene etter saga, men det tette løvverket dekker bunnen. Uten løv er det nå mulig å se mer av drivverket: Det nærmeste hjulet, egentlig et stort remhjul for flatremsdrift, satt koblet direkte til turbinakselen, og fungerte som drivhjul for removerføringen videre. Det drev høyre remhjul på neste aksel, mens venstre remhjul på denne fungerte som drivhjul for removerføringene oppe i selve saga. Slike remsystermer kunne være meget omfattende med muligheter til å koble inn og ut forskjellige funksjoner ved hjelp av føringsgafler og blindhjul.

 • 06.11.2019 15:22 - av Odd Tore Saugerud,
 • 110 treff
6 av 19 treff

#32720: Solnedgang ved Plassedammen

Det er fortsatt noen minutter til klokka blir 15, men like fullt er sola i ferd med å forsvinne bak åsryggen vest for Plassedammen. Vannet er tilfrosset, og det har vært en fin formiddag på skøyter.

 • 06.11.2019 14:48 - av Morten Synstelien,
 • 73 treff

7 av 19 treff

#32717: Beverhytta ved Plassedammen

Det er ei beverhytte på østsiden av Plassedammen, rett ved hytta. Men er ingen bever her, etter det jeg vet.

 • 06.11.2019 14:35 - av Morten Synstelien,
 • 136 treff
8 av 19 treff

#32714: Noackdemningen – et flott eksempel på gråsteinmuringens kunst

Det er ikke lett å få et godt inntrykk av Noackdemningen fra veien, særlig når det er løv på trærne, se bilde nr. 31571. Men fra nordsiden og uten løv går det ganske bra, om man først finner ut hvor elva kan krysses og tar turen gjennom myr, beverfelte trær og tynningshogst. Her er luftsiden med elva i bakgrunnen. Demningen er i sementfuget gråstein. Demningen brøt sammen i storflommen 1908, ble gjenoppbygd, men ikke vedlikeholdt etter at Bolchen Træsliberi ble nedlagt en gang før 1914. Senere storflommer har ødelagt lukepartiet og mer til.

 • 06.11.2019 14:35 - av Odd Tore Saugerud,
 • 70 treff

9 av 19 treff

#32718: Fantastiske skøyteforhold på Plassedammen

Drømmeforhold for turskøyting på mestedelen av Plassedammen i dag. I bakgrunnen ser vi Mattisplassen, som ligger utrolig fint til. Husk nødvendig kompetanse og utstyr hvis du skal ut på isen!

 • 06.11.2019 14:31 - av Morten Synstelien,
 • 144 treff
10 av 19 treff

#32713: En demning i Noackdammen

Terrenget ovenfor Noackdemningen er ganske flatt, og elva deler seg i flere løp der. En blanding av myr/sump og beverfelte trær gjorde det svært tregt å ta seg frem langs det nordligste løpet. Bare trær som var gnagd for en god stund siden, ingen beverhytte eller demning. Men beveren hadde hatt større ambisjoner enn et sideløp: Rett etter at alle tre løpene hadde gått sammen igjen, hadde den demt opp hele Myllselva. Aktiviteten i et stort, litt eldre hogstfelt rett ved hadde antageligvis fordrevet beveren, og så hadde en flom tatt nesten halve demningen.

 • 06.11.2019 14:21 - av Odd Tore Saugerud,
 • 68 treff

11 av 19 treff

#32721: Gyllen time på isen

Fin is på Plassedammen i dag, og med sikkerhetsutstyret på plass, ble det en god opplevelse på skøyter.

 • 06.11.2019 14:18 - av Morten Synstelien,
 • 73 treff
12 av 19 treff

#32719: Pølserast ved Plassedammen

Kjekt med turfølge som har med både pølser og kaffe, når turen blir lenger enn planlagt. Egenspikket pølsepinne.

 • 06.11.2019 13:44 - av Morten Synstelien,
 • 89 treff

13 av 19 treff

#32742: Kubbdammen

Området som var Kubbdammen, er nå temmelig gjenvokst med kratt, men en ganske stor åpen myr/sivfylt tjern holder seg fortsatt åpent. Bildet er tatt fra atthaldsdemningen på bilde nr. 31573.

 • 06.11.2019 13:35 - av Odd Tore Saugerud,
 • 81 treff
14 av 19 treff

#32741: Fordelingsdammen ved Friland

Rett ovenfor bebyggelsen på Friland er det som vist på bildet en fordypning i terrenget. Med fall leder kanalen fra Kubbdammen og kanalen fra Myllselva med vann fra Klattertjernsbekken og lekkasje- og overvann fra Noackdammen dit. Ut av fordypningen er det gravd kanal med fall mot tresliperiet i retning mellom husene på bildet. Den er synlig på dette bildet, som er tatt fra toppen av muren på bilde nr. 32740. Bildet viser også en eldre oppslagstavle slik som Lunner Historielag bruker, men der er det intet oppslag. I forbindelse med utbyggingen av Friland har gravearbeider ødelagt deler av kanalene og kanskje også påvirket det som kan ha vært en fordelingsdam.

 • 06.11.2019 13:12 - av Odd Tore Saugerud,
 • 55 treff

15 av 19 treff

#32740: En hesteskoformet mur ved Friland

Fra Kubbdammen og nesten til Friland går det en gravd kanal. Den går helt inntil den solide murkonstruksjonen på bildet. Hva murkonstruksjonen hadde for funksjon, er ikke kjent for Lunner historielag. Fra utløpsdemningen i Kubbdammen til muren er det nesten ikke fall, og det er heller ikke flere rester etter installasjoner lavere i terrenget. Hvis de lagret tømmerstokker i Kubbdammen og skar kubb før tresliperiet, kan den ha hatt noe med kubbkapping å gjøre, men det blir gjettverk.

 • 06.11.2019 13:04 - av Odd Tore Saugerud,
 • 84 treff
16 av 19 treff

#32716: Her går grensa selv for dyktig turskøyteløpere

Her står han på ganske trygg is og sjekker en markant isovergang. Han har laget et hull med en isstav for å måle istykkelsen. Bildet viser noe av området som ikke har farbar is akkurat nå. Husk at isen kan forandre seg fort. Her er riktig kompetanse og utstyr essensielt. Oppfordrer til å ta kurs.

 • 06.11.2019 12:44 - av Morten Synstelien,
 • 75 treff

17 av 19 treff

#32712: Myllselva begynner å bli hvit

Ni kalde minusgrader langs Myllselva i dag. Kulden de siste dagene begynner å vises i og langs elva. Dette er en liten foss et stykke nedenfor fangdemningen på bilde nr. 32131, der elva og veien har skilt lag et stykke. Det var ingen spor nedenfor fangdemningen som kunne gi et hint om hva den hadde samlet vann til. Det var mer is i elva jo lenger ned man kom. Ovenfor Bolchen Træsliberi var det omtrent ikke is.

 • 06.11.2019 12:15 - av Odd Tore Saugerud,
 • 66 treff
18 av 19 treff

#32711: Novemberstemning ved Fjellsjøen

Første uke i november, og isen har allerede lagt seg på Fjellsjøen. Fjellsjøen (520 moh.) ligger rett under Fjellsjøkampen i Hurdal kommune. På skogsbilveien langs nordsida av sjøen går skiløypa mellom Gjødingsætra og Abbortjenn (løype 979). På andre sida av sjøen har Hurdal turlag merket en sommersti. Bak i bildet ser vi Bjørtomt, et av de mange bruka i Skrukkelia der finner slo seg ned på 1600-tallet.

 • 06.11.2019 11:19 - av Thore Knudsen,
 • 103 treff

19 av 19 treff

#32695: Snøproduksjonen er i gang på Sørli i Nittedal

-7 grader og kalde dager foran oss lover godt for skiløyper om ikke lenge

 • 06.11.2019 10:03 - av Lars Gulbrandsen,
 • 93 treff