• darkblurbg
  Myra mellom Høgvolltoppen og Hinghanghaug

  Mellom Høgvolltoppen og Hinghanghaug ligger det en nær 600 meter lang, smal myr. Ganske dekorativ å se på med begynnende høstfarger. Nordlia av Høgvolltoppen er tett bevokst med høy granskog, som dekker over bratt li med tallrike skrenter. Øst for myra går det et nær sammenhengende stup nederst i...

  Krokskogen - Hole, 17.09.2021 17:26 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hinghanghaug sett fra øst

  Hinghanghaug er en karakteristisk kolle ca. 80 meter lavere enn Høgvolltoppen. Her var det kjentmannspost i perioden 2008-2010, men da var området i forgrunnen av bildet nylig snauhogd og tilplantet.

  Krokskogen - Hole, 17.09.2021 17:22 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt fra vestryggen av Høgvolltoppen

  Selve toppartiet av Høgvolltoppen er dekket av høy skog, og utsikten derfra er meget begrenset, se bilde nr. 30020. Men mot syd, vest og nord er det store hogstpartier som åpner opp. Her ser vi Randsfjorden som bukter seg mot nord, med Hinghanghaug midt i bildet.

  Krokskogen - Hole, 17.09.2021 16:30 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Det gror friskt i stallruinen

  Bare siden 2018, se bilde nr. 30036, har vegetasjonen i stallruinen økt og vokst seg høyere. Det ser nå ut som om stallen var isolert med sagflis, siden det ligger lag av det langs restene av ytterveggene.

  Krokskogen - Hole, 17.09.2021 14:48 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Innvendig fuglehus?

  Midt på dette bildet av høggerkoias indre er det et firereders fuglehus. Det er det noe spesielle fuglehuset som satt under mønet på sydveggen av koia, se bilde nr. 30031 fra 2008. Den siste snøvinteren gjorde at øvre del av sydveggen kollapset og falt inn i koia.

  Krokskogen - Hole, 17.09.2021 14:45 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hvordan komme videre?

  Atie står midt i driftsveien i dalen på sydsiden av Høgvolltoppen, men hvordan kommer man videre her? En aktuell problemstilling mange steder på denne veien, men det er alltid et omgående tråkk å finne, kort eller langt.

  Krokskogen - Hole, 17.09.2021 13:44 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Troll i Skrukkelia

  Ca. fem kilometer fra Lygna på høyre side av vegen nedover mot Skrukkelisjøen (sykkelrute 740) står dette trollet og ønsker velkommen til Skrukkelia og Hurdal.

  Hurdal - Feiring, 17.09.2021 11:28 - Thore Knudsen

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 7 treff

#37808: Myra mellom Høgvolltoppen og Hinghanghaug

Mellom Høgvolltoppen og Hinghanghaug ligger det en nær 600 meter lang, smal myr. Ganske dekorativ å se på med begynnende høstfarger. Nordlia av Høgvolltoppen er tett bevokst med høy granskog, som dekker over bratt li med tallrike skrenter. Øst for myra går det et nær sammenhengende stup nederst i lia. Ferdsel her er vanskelig.

 • 17.09.2021 17:26 - av Odd Tore Saugerud,
 • 6 treff
2 av 7 treff

#37807: Hinghanghaug sett fra øst

Hinghanghaug er en karakteristisk kolle ca. 80 meter lavere enn Høgvolltoppen. Her var det kjentmannspost i perioden 2008-2010, men da var området i forgrunnen av bildet nylig snauhogd og tilplantet.

 • 17.09.2021 17:22 - av Odd Tore Saugerud,
 • 7 treff

3 av 7 treff

#37806: Utsikt fra vestryggen av Høgvolltoppen

Selve toppartiet av Høgvolltoppen er dekket av høy skog, og utsikten derfra er meget begrenset, se bilde nr. 30020. Men mot syd, vest og nord er det store hogstpartier som åpner opp. Her ser vi Randsfjorden som bukter seg mot nord, med Hinghanghaug midt i bildet.

 • 17.09.2021 16:30 - av Odd Tore Saugerud,
 • 12 treff
4 av 7 treff

#37805: Det gror friskt i stallruinen

Bare siden 2018, se bilde nr. 30036, har vegetasjonen i stallruinen økt og vokst seg høyere. Det ser nå ut som om stallen var isolert med sagflis, siden det ligger lag av det langs restene av ytterveggene.

 • 17.09.2021 14:48 - av Odd Tore Saugerud,
 • 11 treff

5 av 7 treff

#37804: Innvendig fuglehus?

Midt på dette bildet av høggerkoias indre er det et firereders fuglehus. Det er det noe spesielle fuglehuset som satt under mønet på sydveggen av koia, se bilde nr. 30031 fra 2008. Den siste snøvinteren gjorde at øvre del av sydveggen kollapset og falt inn i koia.

 • 17.09.2021 14:45 - av Odd Tore Saugerud,
 • 8 treff
6 av 7 treff

#37803: Hvordan komme videre?

Atie står midt i driftsveien i dalen på sydsiden av Høgvolltoppen, men hvordan kommer man videre her? En aktuell problemstilling mange steder på denne veien, men det er alltid et omgående tråkk å finne, kort eller langt.

 • 17.09.2021 13:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 7 treff

7 av 7 treff

#37802: Troll i Skrukkelia

Ca. fem kilometer fra Lygna på høyre side av vegen nedover mot Skrukkelisjøen (sykkelrute 740) står dette trollet og ønsker velkommen til Skrukkelia og Hurdal.

 • 17.09.2021 11:28 - av Thore Knudsen,
 • 5 treff