• darkblurbg
  Høst ved Engene i Sætre

  Fortsatt litt blader på løvtrærne her ved sjøen, og noen bor fantastisk flott til. Stille fint og utrolig fint denne lørdagen - og mange ute på tur, godt kledd, for klarvær gir ei kald natt.

  Hurummarka, 23.10.2021 13:38 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Kajakklagring ved Sætre

  Så å si alle båter er tatt opp, og mange tok nok opp båten denne meget flotte høstdagen. Klart som bare en høstdag kan bli. Bildet er tatt ved Øra og mot sydøst. Men så noen på kajakktur. Her er det også et rastebord, så det ble litt kaffe.

  Hurummarka, 23.10.2021 13:37 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Holtnesdalen: eika i restene av solnedgangen

  Solnedgangen denne kvelden var tidvis flammende rødgyllen, og vi håpet på å rekke eika med slik bakgrunn. Men det drev inn ganske mørke skyer fra syd, så vi måtte klare oss med det vi fikk på dette bildet. Vi antar at Henrik Sørensen hadde mange mer gylne opplevelser enn denne, i alle fall slapp ...

  Hurummarka, 22.10.2021 18:00 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Holtnesdalen: bergvegg i sen aftensol

  Stien merket med hvit mann på rød bakgrunn går et stykke langs denne stuprekken, som flere steder viser hvordan berget har blitt bearbeidet og glattskurt av isbreens ferd ned dalen. Her er solen i ferd med å gå bak åsryggen på motsatt side av dalen, og blandingen av gyllent sollys og himmellys fr...

  Hurummarka, 22.10.2021 17:52 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Holtnesdalen: oppover på nordøstsiden av dalen

  Tilbake på stien merket med hvit mann på rød bakgrunn venter nye opplevelser, som denne ganske fredsommelige bekken. Men her blir det også utfordringer, for merkingen er dårlig enkelte steder, særlig der det er bratt leirbakke med svinger og hufs. Her er det ingen trapper eller støttetau. På Skif...

  Hurummarka, 22.10.2021 17:08 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Holtnesdalen: en avstikker

  Om du etter brua på bilde nr. 38064 ikke får med deg merket med hvit mann på rød bakgrunn som viser en alternativ sti tilbake til eika på bilde nr. 38061, havner du omtrent øverst i dette hyttefeltet. Belønningen er denne fine utsikten over Drammensfjorden. Straffen er at du må ned igjen alle met...

  Hurummarka, 22.10.2021 16:58 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Holtnesdalen: et viktig stidele

  I teksten til bilde nr. 38065 står det at vi overså der stien med hvit mann på rød bakgrunn tar av fra stien ned midtryggen, som er en del av den merkede Blekkulfstien. Men kameraet fikk skiltingen før delet med seg på bildet tatt fra brua på bilde nr. 38064. Litt lenger mot nord går Blekkulfsti...

  Hurummarka, 22.10.2021 16:42 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Holtnesdalen: bratte hufs og klopper

  Enkelte steder stikker steingrunnen opp, og gir noen bratte utfordringer. Over bekkene er det laget bruer.

  Hurummarka, 22.10.2021 16:39 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Holtnesdalen: skarpe rygger, bratte stier

  Under hele den siste istiden lå Holtnesdalen under vann. Da isen begynte å smelte og landet hevet seg, ble dalen fylt opp med leirmasser. Gjennom de siste 10 000 årene har bekker gravd seg ned i leira og dannet disse dype og bratte bekkedalene og raviner. Hovedstien her på midtryggen i dalen er m...

  Hurummarka, 22.10.2021 16:23 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Holtnesdalen: et frodig ravinelandskap

  Dette bildet gir et ganske typisk bilde av Holtnesdalen naturreservat: typisk ravinelandskap med snirklete V-daler i leirrike avsetninger. Dalsidene er tettvokste med artsrik varmekjær edelløvskog, som skal inneholde alle norske løvtrearter unntatt bøk. I dalbunnen slynger det seg en liten bekk, ...

  Hurummarka, 22.10.2021 16:18 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Henrik Sørensens favoritteik

  Denne eika helt i enden av Holtnesveien er anslått til å være 400 år gammel, og var et av maleren Henrik Sørensens mest yndete motiver. Når du ser denne, har du også kommet til nedgangen til Holtnesdalen naturreservat. Har du kart, er veien dit kronglete, men ganske enkel: kjør Rødtangveien neste...

  Hurummarka, 22.10.2021 15:32 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Maud ligger på vent på Tofte

  Det skal bygges et hus til polarskipet Maud på Vollen i Asker. Vind og 8 grader i dag, få ute på sykkel.

  Hurummarka, 29.03.2021 14:06 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Sykkelskilt og vikende snøhaug i Holmsbu

  Det var trist og grått på Holmsbu i dag, men våren er likevel på vei. Snøhaugen til høyre på bildet likte nok dårlig de ti varmegradene. Skiltingen av sykkelmuligheter gir også assosiasjoner til ny årstid. I forgrunnen skulpturen "Berøring" (Rados Dedic, 1946-1999).

  Hurummarka, 29.03.2021 13:52 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Grå dag i Holmsbu

  På en stille mandag i påsken var det grått og ti varmegrader nede ved sjøen i Holmsbu. Opp i lia var det et par grader kaldere.

  Hurummarka, 29.03.2021 13:41 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Ved Hesthagadammen palmesøndag 2021

  Dette var siste dagen med sammenhengende skiføre mellom Myrvold og Stikkvann.

  Hurummarka, 28.03.2021 13:00 - Bent Luther
 • darkblurbg
  Utsikt mot Oslo

  Det er flott utsikt mot hovedstaden fra Bjørnåsen i Hurummarka. I dag var det nypreparert helt til toppen av åsen.

  Hurummarka, 17.03.2021 17:17 - Jahn Stenseth Nielsen
 • darkblurbg
  Solnedgang på Bjørnåsen

  Vakkert lys mot slutten av dagen på Bjørnåsen i Hurummarka.

  Hurummarka, 17.03.2021 17:16 - Jahn Stenseth Nielsen
 • darkblurbg
  Leina kanonpost på Verpenåsen

  Under første verdenskrig ble fly og ballonger utviklet til brukbare våpenbærere. For forsvar av sprengstoffindustrien i området ble to franske 75 mm antiballongkanoner installert på toppen av Verpenåsens vestrygg. Dette kartet fra 1918 viser installasjonene. Kartet er tegnet med syd oppover, og j...

  Hurummarka, 08.09.2020 10:26 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsyn mot Engene fra tunet på Kongsdelene gård

  Når man kommer fra syd mot Sætre, er det en skarp, skogbevokst åsrygg med stup langs øst- og vestsidene som stikker seg ut. Den ligger på gården Engenes grunn, og det må være grunnen til det noe misvisende navnet. Kongsdelene gård driver med hester, og har stall for åtte dyr. På Engenes grunn ble...

  Hurummarka, 07.09.2020 15:25 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Stien mot nord ned fra Verpenåsen

  Fra svingen der veien til kanonstillingene begynner å stige, går det en tilsynelatende ryddet sti mot nord. Den blir etter hvert utydelig og ganske ujevn, men er mulig å følge til den møter gjerdet rundt Engene industriområde og stien langs denne til veien til Kongsdelene. På vei dit passerer den...

  Hurummarka, 07.09.2020 14:52 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Østre kanonstilling

  Østre kanonstilling ligger litt lavere i terrenget enn den vestre. Kanonen er for lengst fjernet, men støtten til senterbolten og den sirkelformede skinnen som kanonlavetten gikk på, er fortsatt på plass. Senterstøtten til venstre kanon står på muren i forgrunnen.

  Hurummarka, 07.09.2020 14:37 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Veien til vestre kanonstilling

  Veien til vestre kanonstilling går forbi østre kanonstilling og videre bratt oppover på en steinmur. I fjellet til høyre for den er det sprengt ut et ammunisjonslager som er sikret med en solid ståldør. En kort stund var det folksomt der oppe.

  Hurummarka, 07.09.2020 14:22 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En grunnmur

  Det er flere grunnmurer etter bygninger i terrenget øst for kanonstillingene. Denne ligger øst for der veien til kanonstillingene begynner å stige, og er utenfor kartet på bilde nr. 35313. Steinsettingen langs veien er synlig i bakgrunnen.

  Hurummarka, 07.09.2020 14:09 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Verpenåsen

  Fra Nedre Verpentjern går Verpenveien videre mot nord til Det gule huset. Derfra er det sti opp på åsen langs østre åsrygg. Her er mye berg i dagen, men likevel såpass mange trær at utsikten er begrenset. Bildet viser Kinnartangen og Sandspollen, og i bakgrunnen Drøbak. Verpen kommer fra varp, so...

  Hurummarka, 07.09.2020 13:06 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Sarabråten

  Ved demningen i Nedre Verpentjern tar en smal bilvei av. Veiviseren viser at den går til Sarabråten. Ikke noe praktanlegg som Heftyes Sarabråten i Østmarka, men et eldre, velholdt bolighus bebodd av et eldre ektepar i mange år. Nå var stedets dager antageligvis talte. Inngangen til det nye løpet ...

  Hurummarka, 07.09.2020 12:45 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nedre Verpentjern

  Rundturen over Verpenåsen er mest praktisk å gå fra syd til nord, og fra Kongsdelene kirke starter man da på Kyststien og går mot syd. Kyststien går forbi det idylliske Nedre Verpentjern. Tjernet er demt opp med en lav demning med to tappeluker, og har vært brukt som isdam. I 1874 bygget grossere...

  Hurummarka, 07.09.2020 12:28 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kongsdelene kirke

  Et brukbart startsted for en rundtur over Verpenåsen er Kongsdelene kirke. Her er det parkeringsplass, som kan være anvendbar når det ikke er aktivitet i kirken. Kirken er en langkirke i tre i empirestil med plass til 150 personer, bygget i 1905, arkitekt Halfdan Berle, interiørdekorasjoner av Ge...

  Hurummarka, 07.09.2020 11:53 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Idyllisk ved Hesthagadammen

  Etter at alle stigningene fra Filtvet var unnagjort, var det fint med en pause ved Hesthagadammen. Det gikk an å bade her i dag, men vannet holdt vel ikke mer enn 15 grader.

  Hurummarka, 31.05.2020 19:18 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Frodig og flott ved Filtvet gård

  På mais siste dag lyste markblomstene opp ved jordene på Filtvet gård. Her går det også en fin kyststi.

  Hurummarka, 31.05.2020 17:00 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Strandliv i Filtvet

  Selv om det ikke var like fullt på strendene som i hovedstadsområdet i dag, var det flere som nøt strandlivet i Filtvet. Noen badet også.

  Hurummarka, 31.05.2020 15:59 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Folksomt ved fyret

  Første pinsedag forløp stort sett skyfri på hurumskysten, og Filtvet fyr var et av stedene mange besøkte.

  Hurummarka, 31.05.2020 15:57 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Overnatting ved Mørkvannet

  Godværet har kommet til Hurummarka, og teltet er satt opp ved Mørkvannet.

  Hurummarka, 28.05.2020 21:47 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Sola går ned over Mørkvannet

  Det har vært en flott dag, og årets først bad er gjennomført. Var et par stykker med kano innom, og det er muligheter til å få litt gjedde også. Lauvåsen rett frem.

  Hurummarka, 28.05.2020 21:15 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Sauene har åpnet sesongen

  Fremdeles viser kalenderen mai, men sauene er i gang med beitesesongen her ved Holtnes på Hurum.

  Hurummarka, 28.05.2020 16:03 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Mektig eik

  Denne eika ruver godt, der den står ved Holnesveien ved Kolåsen.

  Hurummarka, 28.05.2020 16:01 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Kulturlandskapet i Holtnesdalen

  Skal du opp på Kolåsen, er et godt veivalg traseen gjennom Holtnesdalen.

  Hurummarka, 28.05.2020 16:00 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Opp gjennom Holtnesdalen

  Stien opp til Kolåsen går gjennom Holtnesdalen.

  Hurummarka, 28.05.2020 16:00 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Stien til Kolåsen

  Fin sti på Kolåsen (Kølåsen).

  Hurummarka, 28.05.2020 15:54 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Nordover fra Kolåsen

  Utsikten mot nord er bra fra Kolåsen, i alle fall hvis man zoomer inn Drammensfjorden.

  Hurummarka, 28.05.2020 15:49 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Utsikt fra Kolåsen

  Fra Kolåsen kan du se litt av Drammensfjorden.

  Hurummarka, 28.05.2020 15:49 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Skilting ved Kolåsen

  Stien opp til Kolåsen (eller Kølåsen) er godt skiltet.

  Hurummarka, 28.05.2020 15:47 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  I kulturlandskapet ved Søndre Jaren

  Det er fint å sykle eller gå tur på veien forbi Jaren-gårdene. Her har Holmsbu IF preparert skiløype (rundløype) om vinteren, men det har ikke skjedd siden 2013.

  Hurummarka, 28.05.2020 15:45 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Nordover mot Rød

  Om vinteren går løype 907 (Kolåsen - Skjøttelvik) over disse jordene ved Rød. Nå er det dyr på beite som ferdes i dette kulturlandskapet.

  Hurummarka, 28.05.2020 15:18 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Sommeren har kommet til Skjøttelvik

  Rett før pinse var det full sommer ved Skjøttelvik. Her ser vi litt av jordet der løype 907 (Rundløype Kolåsen - Skjøttelvik) går om vinteren.

  Hurummarka, 28.05.2020 15:12 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Bom i Skjøttelvikveien

  Hvis du kommer nordfra på Skjøttelvikveien, møter du denne bommen rett etter Skjøttelvik. Skal du ned til sjøen, er det sykkel eller beina som gjelder.

  Hurummarka, 28.05.2020 15:10 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Sommerdag ved Skjøttelvik

  Mai ser ut til å avslutte sommerlig på Hurum, denne torsdagen lå gårde Skjøttelvik badet i sol.

  Hurummarka, 28.05.2020 15:09 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Idyllisk ved Stikkvannshytta

  Ca. fem kuldegrader og fine forhold på Stikkvannsveien i dag.

  Hurummarka, 26.12.2019 10:56 - Bent Luther
 • darkblurbg
  Ved Myrvold 1. juledag

  Brukbart skiføre, og bedre ettersom man kommer lenger opp i høyden, i Hurummarka. Ca. 20 - 30 cm snø. Bildet er tatt ved Myrvold, Storsand.

  Hurummarka, 25.12.2019 15:35 - Bent Luther
 • darkblurbg
  Isen har lagt seg på Stikkvannet

  Det har kommet ca. 12 cm snø. Fullt mulig å gå på ski på Stikkvannsveien.

  Hurummarka, 10.11.2019 14:18 - Bent Luther
 • darkblurbg
  Ensomt spor

  Kun et selvtråkket spor i rundløypene ved Sætre skole i kveld. I bakgrunnen til venstre ser vi Verpenåsen (123 moh.).

  Hurummarka, 16.03.2019 17:21 - Erik Unneberg

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#38075: Høst ved Engene i Sætre

Fortsatt litt blader på løvtrærne her ved sjøen, og noen bor fantastisk flott til. Stille fint og utrolig fint denne lørdagen - og mange ute på tur, godt kledd, for klarvær gir ei kald natt.

 • 23.10.2021 13:38 - av Morten Synstelien,
 • 11 treff
2 av 50 treff

#38076: Kajakklagring ved Sætre

Så å si alle båter er tatt opp, og mange tok nok opp båten denne meget flotte høstdagen. Klart som bare en høstdag kan bli. Bildet er tatt ved Øra og mot sydøst. Men så noen på kajakktur. Her er det også et rastebord, så det ble litt kaffe.

 • 23.10.2021 13:37 - av Morten Synstelien,
 • 9 treff

3 av 50 treff

#38068: Holtnesdalen: eika i restene av solnedgangen

Solnedgangen denne kvelden var tidvis flammende rødgyllen, og vi håpet på å rekke eika med slik bakgrunn. Men det drev inn ganske mørke skyer fra syd, så vi måtte klare oss med det vi fikk på dette bildet. Vi antar at Henrik Sørensen hadde mange mer gylne opplevelser enn denne, i alle fall slapp han traktoregg og bil.

 • 22.10.2021 18:00 - av Odd Tore Saugerud,
 • 10 treff
4 av 50 treff

#38067: Holtnesdalen: bergvegg i sen aftensol

Stien merket med hvit mann på rød bakgrunn går et stykke langs denne stuprekken, som flere steder viser hvordan berget har blitt bearbeidet og glattskurt av isbreens ferd ned dalen. Her er solen i ferd med å gå bak åsryggen på motsatt side av dalen, og blandingen av gyllent sollys og himmellys fra blå himmel skaper det ganske spesielle fargestikket som særlig er synlig på den nedre delen av trærne. Slik var det der, ingen triks i Photoshop her! Rett etter dette kom stien med hvit mann sammen med stien på midtryggen i dalen igjen.

 • 22.10.2021 17:52 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff

5 av 50 treff

#38066: Holtnesdalen: oppover på nordøstsiden av dalen

Tilbake på stien merket med hvit mann på rød bakgrunn venter nye opplevelser, som denne ganske fredsommelige bekken. Men her blir det også utfordringer, for merkingen er dårlig enkelte steder, særlig der det er bratt leirbakke med svinger og hufs. Her er det ingen trapper eller støttetau. På Skiforeningens kart eller kartet på ut.no er stien tegnet inn, og det er mulig å følge den eller finne den igjen på ut.no med bruk av GPS-funksjonen.

 • 22.10.2021 17:08 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff
6 av 50 treff

#38065: Holtnesdalen: en avstikker

Om du etter brua på bilde nr. 38064 ikke får med deg merket med hvit mann på rød bakgrunn som viser en alternativ sti tilbake til eika på bilde nr. 38061, havner du omtrent øverst i dette hyttefeltet. Belønningen er denne fine utsikten over Drammensfjorden. Straffen er at du må ned igjen alle meterne du gikk opp, og så bratt opp igjen alle meterne du gikk ned.

 • 22.10.2021 16:58 - av Odd Tore Saugerud,
 • 27 treff

7 av 50 treff

#38086: Holtnesdalen: et viktig stidele

I teksten til bilde nr. 38065 står det at vi overså der stien med hvit mann på rød bakgrunn tar av fra stien ned midtryggen, som er en del av den merkede Blekkulfstien. Men kameraet fikk skiltingen før delet med seg på bildet tatt fra brua på bilde nr. 38064. Litt lenger mot nord går Blekkulfstien opp en liten flatere dal mot venstre, mens stien med hvit mann tar brått av opp en rygg på nordøstsiden av bekken. Ovenfor brua renner bekken i en trang dal med sider av berg i stedet for av leire. En vannledning i form av en plastslange viser at det er noen inngrep også i naturreservatet.

 • 22.10.2021 16:42 - av Odd Tore Saugerud,
 • 4 treff
8 av 50 treff

#38064: Holtnesdalen: bratte hufs og klopper

Enkelte steder stikker steingrunnen opp, og gir noen bratte utfordringer. Over bekkene er det laget bruer.

 • 22.10.2021 16:39 - av Odd Tore Saugerud,
 • 18 treff

9 av 50 treff

#38063: Holtnesdalen: skarpe rygger, bratte stier

Under hele den siste istiden lå Holtnesdalen under vann. Da isen begynte å smelte og landet hevet seg, ble dalen fylt opp med leirmasser. Gjennom de siste 10 000 årene har bekker gravd seg ned i leira og dannet disse dype og bratte bekkedalene og raviner. Hovedstien her på midtryggen i dalen er mest på leirgrunn, til dels på skarpe rygger. På kritiske steder er det støttetau og enkelte steder trapper som på bildet.

 • 22.10.2021 16:23 - av Odd Tore Saugerud,
 • 25 treff
10 av 50 treff

#38062: Holtnesdalen: et frodig ravinelandskap

Dette bildet gir et ganske typisk bilde av Holtnesdalen naturreservat: typisk ravinelandskap med snirklete V-daler i leirrike avsetninger. Dalsidene er tettvokste med artsrik varmekjær edelløvskog, som skal inneholde alle norske løvtrearter unntatt bøk. I dalbunnen slynger det seg en liten bekk, som sikkert kan vokse kraftig ved nedbør og snøsmelting. I dalsidene er det tette belter med snellearten skavgras.

 • 22.10.2021 16:18 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff

11 av 50 treff

#38061: Henrik Sørensens favoritteik

Denne eika helt i enden av Holtnesveien er anslått til å være 400 år gammel, og var et av maleren Henrik Sørensens mest yndete motiver. Når du ser denne, har du også kommet til nedgangen til Holtnesdalen naturreservat. Har du kart, er veien dit kronglete, men ganske enkel: kjør Rødtangveien nesten til Rødtangen, ta av til venstre på grusveien Holtnesveien og fortsett denne oppover mot sørøst og så mot nord helt til du ser et jorde på høyre side og Holtnes gård rett foran. Holtnesveien dreier der skarpt mot øst langs jordekanten, og ender ved eika på bildet hvor det også er parkeringsmuligheter. Denne veien er smal og uten opparbeidete møteplasser, men det er avkjøringsmuligheter på veiskulderen et par steder.

 • 22.10.2021 15:32 - av Odd Tore Saugerud,
 • 15 treff
12 av 50 treff

#37110: Maud ligger på vent på Tofte

Det skal bygges et hus til polarskipet Maud på Vollen i Asker. Vind og 8 grader i dag, få ute på sykkel.

 • 29.03.2021 14:06 - av Morten Synstelien,
 • 18 treff

13 av 50 treff

#37113: Sykkelskilt og vikende snøhaug i Holmsbu

Det var trist og grått på Holmsbu i dag, men våren er likevel på vei. Snøhaugen til høyre på bildet likte nok dårlig de ti varmegradene. Skiltingen av sykkelmuligheter gir også assosiasjoner til ny årstid. I forgrunnen skulpturen "Berøring" (Rados Dedic, 1946-1999).

 • 29.03.2021 13:52 - av Morten Synstelien,
 • 15 treff
14 av 50 treff

#37114: Grå dag i Holmsbu

På en stille mandag i påsken var det grått og ti varmegrader nede ved sjøen i Holmsbu. Opp i lia var det et par grader kaldere.

 • 29.03.2021 13:41 - av Morten Synstelien,
 • 12 treff

15 av 50 treff

#37295: Ved Hesthagadammen palmesøndag 2021

Dette var siste dagen med sammenhengende skiføre mellom Myrvold og Stikkvann.

 • 28.03.2021 13:00 - av Bent Luther,
 • 12 treff
16 av 50 treff

#37009: Utsikt mot Oslo

Det er flott utsikt mot hovedstaden fra Bjørnåsen i Hurummarka. I dag var det nypreparert helt til toppen av åsen.

 • 17.03.2021 17:17 - av Jahn Stenseth Nielsen,
 • 52 treff

17 av 50 treff

#37010: Solnedgang på Bjørnåsen

Vakkert lys mot slutten av dagen på Bjørnåsen i Hurummarka.

 • 17.03.2021 17:16 - av Jahn Stenseth Nielsen,
 • 21 treff
18 av 50 treff

#35313: Leina kanonpost på Verpenåsen

Under første verdenskrig ble fly og ballonger utviklet til brukbare våpenbærere. For forsvar av sprengstoffindustrien i området ble to franske 75 mm antiballongkanoner installert på toppen av Verpenåsens vestrygg. Dette kartet fra 1918 viser installasjonene. Kartet er tegnet med syd oppover, og jeg har derfor snudd det 180 grader for å unngå forvirring.

 • 08.09.2020 10:26 - av Odd Tore Saugerud,
 • 208 treff

19 av 50 treff

#35318: Utsyn mot Engene fra tunet på Kongsdelene gård

Når man kommer fra syd mot Sætre, er det en skarp, skogbevokst åsrygg med stup langs øst- og vestsidene som stikker seg ut. Den ligger på gården Engenes grunn, og det må være grunnen til det noe misvisende navnet. Kongsdelene gård driver med hester, og har stall for åtte dyr. På Engenes grunn ble det drevet sprengstoffproduksjon fra 1876 til 1976, og den fortsatt komplette fabrikken er nå industrimuseum.

 • 07.09.2020 15:25 - av Odd Tore Saugerud,
 • 213 treff
20 av 50 treff

#35317: Stien mot nord ned fra Verpenåsen

Fra svingen der veien til kanonstillingene begynner å stige, går det en tilsynelatende ryddet sti mot nord. Den blir etter hvert utydelig og ganske ujevn, men er mulig å følge til den møter gjerdet rundt Engene industriområde og stien langs denne til veien til Kongsdelene. På vei dit passerer den gamle arbeiderboliger, nå i forfall.

 • 07.09.2020 14:52 - av Odd Tore Saugerud,
 • 74 treff

21 av 50 treff

#35316: Østre kanonstilling

Østre kanonstilling ligger litt lavere i terrenget enn den vestre. Kanonen er for lengst fjernet, men støtten til senterbolten og den sirkelformede skinnen som kanonlavetten gikk på, er fortsatt på plass. Senterstøtten til venstre kanon står på muren i forgrunnen.

 • 07.09.2020 14:37 - av Odd Tore Saugerud,
 • 53 treff
22 av 50 treff

#35315: Veien til vestre kanonstilling

Veien til vestre kanonstilling går forbi østre kanonstilling og videre bratt oppover på en steinmur. I fjellet til høyre for den er det sprengt ut et ammunisjonslager som er sikret med en solid ståldør. En kort stund var det folksomt der oppe.

 • 07.09.2020 14:22 - av Odd Tore Saugerud,
 • 76 treff

23 av 50 treff

#35314: En grunnmur

Det er flere grunnmurer etter bygninger i terrenget øst for kanonstillingene. Denne ligger øst for der veien til kanonstillingene begynner å stige, og er utenfor kartet på bilde nr. 35313. Steinsettingen langs veien er synlig i bakgrunnen.

 • 07.09.2020 14:09 - av Odd Tore Saugerud,
 • 35 treff
24 av 50 treff

#35312: Verpenåsen

Fra Nedre Verpentjern går Verpenveien videre mot nord til Det gule huset. Derfra er det sti opp på åsen langs østre åsrygg. Her er mye berg i dagen, men likevel såpass mange trær at utsikten er begrenset. Bildet viser Kinnartangen og Sandspollen, og i bakgrunnen Drøbak. Verpen kommer fra varp, som betyr kast (som i tysk werfen), i dette tilfellet kast av not i området ved Sandspollen for fiske etter makrell og småsild.

 • 07.09.2020 13:06 - av Odd Tore Saugerud,
 • 174 treff

25 av 50 treff

#35311: Sarabråten

Ved demningen i Nedre Verpentjern tar en smal bilvei av. Veiviseren viser at den går til Sarabråten. Ikke noe praktanlegg som Heftyes Sarabråten i Østmarka, men et eldre, velholdt bolighus bebodd av et eldre ektepar i mange år. Nå var stedets dager antageligvis talte. Inngangen til det nye løpet til Oslofjordtunnelen ville komme kloss inntil huset, som enten ville bli ubeboelig i anleggsperioden eller revet. Det ble en hyggelig prat om et trist tema.

 • 07.09.2020 12:45 - av Odd Tore Saugerud,
 • 39 treff
26 av 50 treff

#35310: Nedre Verpentjern

Rundturen over Verpenåsen er mest praktisk å gå fra syd til nord, og fra Kongsdelene kirke starter man da på Kyststien og går mot syd. Kyststien går forbi det idylliske Nedre Verpentjern. Tjernet er demt opp med en lav demning med to tappeluker, og har vært brukt som isdam. I 1874 bygget grosserer Søren Parr et stort ishus i Verpen for eksport av is. Nå er tjernet brukt til bading og fiske, og det er en alternativ parkeringsplass der.

 • 07.09.2020 12:28 - av Odd Tore Saugerud,
 • 79 treff

27 av 50 treff

#35309: Kongsdelene kirke

Et brukbart startsted for en rundtur over Verpenåsen er Kongsdelene kirke. Her er det parkeringsplass, som kan være anvendbar når det ikke er aktivitet i kirken. Kirken er en langkirke i tre i empirestil med plass til 150 personer, bygget i 1905, arkitekt Halfdan Berle, interiørdekorasjoner av Gerhard Munthe.

 • 07.09.2020 11:53 - av Odd Tore Saugerud,
 • 55 treff
28 av 50 treff

#34605: Idyllisk ved Hesthagadammen

Etter at alle stigningene fra Filtvet var unnagjort, var det fint med en pause ved Hesthagadammen. Det gikk an å bade her i dag, men vannet holdt vel ikke mer enn 15 grader.

 • 31.05.2020 19:18 - av Erik Unneberg,
 • 66 treff

29 av 50 treff

#34606: Frodig og flott ved Filtvet gård

På mais siste dag lyste markblomstene opp ved jordene på Filtvet gård. Her går det også en fin kyststi.

 • 31.05.2020 17:00 - av Erik Unneberg,
 • 69 treff
30 av 50 treff

#34604: Strandliv i Filtvet

Selv om det ikke var like fullt på strendene som i hovedstadsområdet i dag, var det flere som nøt strandlivet i Filtvet. Noen badet også.

 • 31.05.2020 15:59 - av Erik Unneberg,
 • 76 treff

31 av 50 treff

#34603: Folksomt ved fyret

Første pinsedag forløp stort sett skyfri på hurumskysten, og Filtvet fyr var et av stedene mange besøkte.

 • 31.05.2020 15:57 - av Erik Unneberg,
 • 48 treff
32 av 50 treff

#34581: Overnatting ved Mørkvannet

Godværet har kommet til Hurummarka, og teltet er satt opp ved Mørkvannet.

 • 28.05.2020 21:47 - av Morten Synstelien,
 • 217 treff

33 av 50 treff

#34580: Sola går ned over Mørkvannet

Det har vært en flott dag, og årets først bad er gjennomført. Var et par stykker med kano innom, og det er muligheter til å få litt gjedde også. Lauvåsen rett frem.

 • 28.05.2020 21:15 - av Morten Synstelien,
 • 53 treff
34 av 50 treff

#34629: Sauene har åpnet sesongen

Fremdeles viser kalenderen mai, men sauene er i gang med beitesesongen her ved Holtnes på Hurum.

 • 28.05.2020 16:03 - av Morten Synstelien,
 • 25 treff

35 av 50 treff

#34620: Mektig eik

Denne eika ruver godt, der den står ved Holnesveien ved Kolåsen.

 • 28.05.2020 16:01 - av Morten Synstelien,
 • 35 treff
36 av 50 treff

#34637: Kulturlandskapet i Holtnesdalen

Skal du opp på Kolåsen, er et godt veivalg traseen gjennom Holtnesdalen.

 • 28.05.2020 16:00 - av Morten Synstelien,
 • 41 treff

37 av 50 treff

#34636: Opp gjennom Holtnesdalen

Stien opp til Kolåsen går gjennom Holtnesdalen.

 • 28.05.2020 16:00 - av Morten Synstelien,
 • 49 treff
38 av 50 treff

#34635: Stien til Kolåsen

Fin sti på Kolåsen (Kølåsen).

 • 28.05.2020 15:54 - av Morten Synstelien,
 • 34 treff

39 av 50 treff

#34634: Nordover fra Kolåsen

Utsikten mot nord er bra fra Kolåsen, i alle fall hvis man zoomer inn Drammensfjorden.

 • 28.05.2020 15:49 - av Morten Synstelien,
 • 28 treff
40 av 50 treff

#34633: Utsikt fra Kolåsen

Fra Kolåsen kan du se litt av Drammensfjorden.

 • 28.05.2020 15:49 - av Morten Synstelien,
 • 58 treff

41 av 50 treff

#34632: Skilting ved Kolåsen

Stien opp til Kolåsen (eller Kølåsen) er godt skiltet.

 • 28.05.2020 15:47 - av Morten Synstelien,
 • 34 treff
42 av 50 treff

#34621: I kulturlandskapet ved Søndre Jaren

Det er fint å sykle eller gå tur på veien forbi Jaren-gårdene. Her har Holmsbu IF preparert skiløype (rundløype) om vinteren, men det har ikke skjedd siden 2013.

 • 28.05.2020 15:45 - av Morten Synstelien,
 • 24 treff

43 av 50 treff

#34585: Nordover mot Rød

Om vinteren går løype 907 (Kolåsen - Skjøttelvik) over disse jordene ved Rød. Nå er det dyr på beite som ferdes i dette kulturlandskapet.

 • 28.05.2020 15:18 - av Morten Synstelien,
 • 35 treff
44 av 50 treff

#34584: Sommeren har kommet til Skjøttelvik

Rett før pinse var det full sommer ved Skjøttelvik. Her ser vi litt av jordet der løype 907 (Rundløype Kolåsen - Skjøttelvik) går om vinteren.

 • 28.05.2020 15:12 - av Morten Synstelien,
 • 49 treff

45 av 50 treff

#34583: Bom i Skjøttelvikveien

Hvis du kommer nordfra på Skjøttelvikveien, møter du denne bommen rett etter Skjøttelvik. Skal du ned til sjøen, er det sykkel eller beina som gjelder.

 • 28.05.2020 15:10 - av Morten Synstelien,
 • 48 treff
46 av 50 treff

#34582: Sommerdag ved Skjøttelvik

Mai ser ut til å avslutte sommerlig på Hurum, denne torsdagen lå gårde Skjøttelvik badet i sol.

 • 28.05.2020 15:09 - av Morten Synstelien,
 • 35 treff

47 av 50 treff

#33103: Idyllisk ved Stikkvannshytta

Ca. fem kuldegrader og fine forhold på Stikkvannsveien i dag.

 • 26.12.2019 10:56 - av Bent Luther,
 • 46 treff
48 av 50 treff

#33094: Ved Myrvold 1. juledag

Brukbart skiføre, og bedre ettersom man kommer lenger opp i høyden, i Hurummarka. Ca. 20 - 30 cm snø. Bildet er tatt ved Myrvold, Storsand.

 • 25.12.2019 15:35 - av Bent Luther,
 • 115 treff

49 av 50 treff

#32755: Isen har lagt seg på Stikkvannet

Det har kommet ca. 12 cm snø. Fullt mulig å gå på ski på Stikkvannsveien.

 • 10.11.2019 14:18 - av Bent Luther,
 • 77 treff
50 av 50 treff

#31095: Ensomt spor

Kun et selvtråkket spor i rundløypene ved Sætre skole i kveld. I bakgrunnen til venstre ser vi Verpenåsen (123 moh.).

 • 16.03.2019 17:21 - av Erik Unneberg,
 • 53 treff