• darkblurbg
  Dårlig skiføre to dager før jul

  Det var vått både fra oven og på bakken i Kjekstadmarka dagen før lille julaften, og lite som minner om vinter. Dette er i skiløypa en drøy kilometer sør for Dikemark.

  Kjekstadmarka, 22.12.2020 13:37 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Snørester ved Torsbråtan

  Torsbråtan kalles også Svenskeplassen etter Magnus og Stina fra Värmland. De flyttet inn i 1860 etter en tid på Bøsetra på Lierskogen. Her ligger det noe snø, men stiene er stort sett bare. Fotografen passerte til fots på vei mot kølabonngrana nordøst for Bertelsmyråsen. Den var kjentmannspost i ...

  Kjekstadmarka, 22.12.2020 12:42 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Markas fineste sykkelvei?

  Den nedlagte togtraseen som runder sørenden av Kjekstadmarka, må da være den best tilrettelagte sykkelveien i alle marker? Denne grå og våte torsdagsettermiddagen to uker før jul møtte fotografen bare én syklist. Kanskje ikke så rart, været tatt i betraktning.

  Kjekstadmarka, 10.12.2020 14:43 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Mange gråtoner ved Stuvstjern

  Elleve dager før vintersolverv er det hverken full vinter eller spesielt høstlig ved Stuvstjern i Kjekstadmarka. Men det har sin sjarm med mange nyanser av grått og litt hvit snø. For 28 år siden var det en kjentmannspost her, og dermed fikk fotografen en god «unnskyldning» for å oppsøke tjernet ...

  Kjekstadmarka, 10.12.2020 14:02 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Skiføret lar vente på seg sør i Kjekstadmarka

  Meteorologen på NRK Østlandssendingen torsdag morgen snakket om en snøgrense på rundt 300 moh. Det ser ut til å stemme i Kjekstadmarka og her i skiløypa sør for Stuvstjern. Tjernet ligger på 275 moh. Det var helt greie fotturforhold, selv om dagslyset var litt slapt en gråværsdag elleve dager før...

  Kjekstadmarka, 10.12.2020 13:45 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Gjerde ved molybdengruven i Sørumsåsen

  Sør i Kjekstadmarka er det mange gamle installasjoner knyttet til gruvedrift. Her er vi på sørsiden av gjerdet til et molybdenbrudd, og antagelig der kjentmannsposten sto i 1998-2000. På nordsiden holdt to menn i arbeidsklær på å rigge opp en ekstra sperring, fordi noen hadde sendt inn melding om...

  Kjekstadmarka, 10.12.2020 13:16 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Transformatorhus og gruveinngang i Sørumsåsen desember 2020

  Dette gamle huset, sannsynligvis trafohuset, er blitt fotografert til Markadatabasen en rekke ganger, blant annet finner vi bilde nr. 27519 fra 1998 og perioden med kjentmannspost. Dagens bilde er tatt fra en litt annen vinkel, og viser også en sperret gang under huset.

  Kjekstadmarka, 10.12.2020 13:06 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Bekken meandrer ut fra Nordre Småvann

  Småvanna tilhører de forholdsvis få vannene i Marka som drenerer mot nord. I myrstrekningen nord for Nordre Småvann har bekken laget et fint buktende løp som er særlig tydelig nå når bekken er åpen og myra er dekket av snø. Småvannsbu ligger på åskammen rett opp for nordenden av vannet (venstre s...

  Kjekstadmarka, 04.12.2020 14:43 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nå blir det trangt og bratt

  Bekken fra Langemyrene renner i denne trange dalen med stup på østsiden der den et stykke deler plassen med skiløypa mellom Dikemark og Småvanna. På bildet skiller løypa og bekken lag, og løypa fortsetter i en ganske bratt bakke oppover, nå med stup på begge sider.

  Kjekstadmarka, 04.12.2020 14:16 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Det renner fortsatt i dryppet

  Kjekstadmarka har også sitt drypp, eller kanskje heller sig helt inntil løypa mellom Dikemark og Småvanna. Nå renner det fortsatt såpass bra at den kanskje vil holde det gående til det blir skiføre, og blir en liten attraksjon eller opphav til en issvull da.

  Kjekstadmarka, 04.12.2020 14:09 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Mot vinter ved Aukeåsens eneste tjern

  På Aukeåsen er det flere myrområder, men bare ett tjern som er såpass stort at det er tegnet inn på orienteringskartet over området. Her er det, en liten myrputt omgitt av litt takrørskog. Denne grå dagen ga det et skikkelig grått og vinterlig inntrykk.

  Kjekstadmarka, 28.11.2020 14:51 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Aukeåsen med Aukevarden 213 moh.

  På toppunktet av Aukeåsen har folk funnet nok stein til å bygge en ganske stor pyramideformet varde. Den er omgitt av lange jernbolter boret ned i berget, sannsynligvis etter Kartverkets trigonometriske punkt her, hvor det skal ha stått et større tårn. Dessuten var det her en signalpost i et opti...

  Kjekstadmarka, 28.11.2020 14:40 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Folksomt over stupet mot Bårsrudtjernet

  På en liten flate med berg i dagen over stupet mot Bårsrudtjernet var det folksomt denne ganske sure og grå dagen. Bål og kaffekjele hørte til også her. Her var det god utsikt mot Oslofjorden ved Langåra.

  Kjekstadmarka, 28.11.2020 14:34 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt mot sydøst fra Aukeåsen 213 moh.

  Aukeåsen med varden er 213 moh., men til tross for stup mot Bårsrudtjernet, er utsikten mot Oslofjorden mindre bra enn fra fortoppen. Dette skyldes at den er mer bevokst med furuskog. Mot Håøya er det likevel et vindu i skogen.

  Kjekstadmarka, 28.11.2020 14:28 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Gapahuk og utsikt på Aukeåsens fortopp

  yr.no varslet sol og blått, men været valgte dis og grått. Likevel var det folksomt i området ved gapahuken på Aukeåsens fortopp, som ligger 100 meter lenger nord og tre meter lavere enn vardetoppen. Utsikten derfra innover i Oslofjorden er fin, med Nærsnes i forgrunnen. Til høyre for den stikker...

  Kjekstadmarka, 28.11.2020 14:16 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Akebane ved Sletthellene

  Vannet har frosset, og det var speilblankt på svabergene ved Sletthellene nord for Heggedal. Både her og mer inne i skogen ligger det mange steinblokker fra da det var steinbrudd her. De gamle bygningene på Dikemark sykehus er bygget av granitt herfra, leser vi i kjentmannsheftet fra 2000.

  Kjekstadmarka, 22.11.2020 13:34 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  «Bjønnehulen» tok nok ikke femti mann

  Ifølge historien rommet hulen femti mennesker, men det er nok en mild overdrivelse. En spennende formasjon er den likevel, der den ligger rett vest for Svartvannsåsen og den trange Svartvannsdalen i Kjekstadmarka. Kjentmannsposten fra 1998 hang på en gran ved hulen, og med mindre det har vært hog...

  Kjekstadmarka, 22.11.2020 13:21 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Menneskelige etterlatenskaper i Svartvannsdalen

  Vi skjønte ikke helt om dette er restene av en sykkel, en moped eller noe annet, og det er heller ikke så godt å si hvordan den har havnet her. Ut fra terrengets beskaffenhet er det kanskje mest sannsynlig at den er kastet utfor den høye skrenten. Fjellveggene her er sikkert minst 20 meter høye.

  Kjekstadmarka, 22.11.2020 11:59 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Svartvannsdalen på langs

  Etter en svært bratt nedstigning fra Svartvannskollen utforsket vi den langsmale Svartvannsdalen i Kjekstadmarka. Det resulterte i to observasjoner av jerpe (sikkert den samme), og turfølget slo fast at dette er typisk jerpeterreng.

  Kjekstadmarka, 22.11.2020 11:56 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Is på Svartvann

  Mesteparten av Svartvann i Kjekstadmarka er islagt, men det er nok en stund til vi kan ta frem skøytene. Dessuten finnes det tjern som er lettere tilgjengelig, denne dalen er kronglete.

  Kjekstadmarka, 22.11.2020 11:52 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  En annen snarvei enn Bjønnekleiva

  Fra Svartvannsåsen og ned i Svartvannsdalen går det en snarvei kalt Bjønnekleiva. Vi visste ikke om den, men fant en sti på kartet og kom oss greit ned. Ut fra bilde nr. 27843 var det neppe Bjønnekleiva vi gikk, men den var bratt nok og et artig turkrydder.

  Kjekstadmarka, 22.11.2020 11:46 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Trig.punktet på Svartvannsåsen i Kjekstadmarka

  Det er flott utsikt og nydelig terreng på Svartvannsåsen. På bildet ser vi sørvestover fra det høyeste punktet, 323 moh., der det også var en kjentmannspost i perioden 1992-1994.

  Kjekstadmarka, 22.11.2020 11:27 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Langs pilegrimsleden i Kjekstadmarka

  Langs Svartvannsåsens topp er det merket at det går en pilegrimsled, mest sannsynlig Tunsbergleden, som går fra Larvik til Haslum kirke i Bærum.

  Kjekstadmarka, 22.11.2020 11:26 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Svarteputten: et sted for dødsing

  Svarteputten i Asker ligger helt inntil E18 vest for Brendsrud, men helt usynlig fra den og andre veier i nabolaget. Tydeligvis en populær badeplass om sommeren, med spesialitet dødsing. Her kan man velge høyde fra plattform etter eget mot og ferdighetsnivå, eller etter Tarzan-metoden i tau. Vi n...

  Kjekstadmarka, 20.11.2020 15:28 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bygdeborg oppå E18

  Ved Fosskollen nord i Kjekstadmarka ligger restene av den gamle bygdeborgen. Skiltet står litt før du kommer til topps. Både her og på toppen er det gjemt en geocache, mens kjentmannsposten fra 1996 er en saga blott.

  Kjekstadmarka, 08.11.2020 14:27 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Nullutsikt fra Fosskollen

  I motsetning til på Glasåsen og Kraftkollen litt lenger nord var det hverken sol eller utsikt her på Fosskollen. Til gjengjeld var lyden fra bilene på E18 fremtredende. Kjentmannsposten fra 1996 sto ved det gamle trig.tårnet, men hverken det eller posten var å se, bare en bolt i berget.

  Kjekstadmarka, 08.11.2020 14:18 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Mild novemberdag ved Stordammen

  I dag var det tolv varmegrader inne ved Stordammen i Kjekstadmarka, og med litt sol av og til, var det ikke akkurat novembervær. Skogbunnen var ganske tørr her inne. Til høyre ser vi litt av Kjekstad golfbane.

  Kjekstadmarka, 05.11.2020 13:16 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Altfor mildt!

  På oktobers siste dag var det mildt og fuktig i Kjekstadmarka. Det regnet ikke, men det var avgjort ingen skogbrannfare etter mye regn den siste tiden. Bildet viser løypekrysset rett sør for Stordammen (som kan skimtes mellom trærne), ved Kjekstad golfbanes nordlige ende. Det blir nok en stund ti...

  Kjekstadmarka, 31.10.2020 10:49 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Ingen krusninger på Stordammen

  Det var helt vindstille ved Stordammen i formiddag, og skydekket forsøkte å sprekke opp, kun med delvis hell. Bildet er tatt på sørsiden av vannet, og på motsatt side var det noen som hadde montert hengekøye.

  Kjekstadmarka, 31.10.2020 10:45 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Friskt på nærfjellet

  Det ser skumlere ut enn det var, men her på kanten av Vardåsen gikk vi bokstavelig talt i tåka. Det går så vidt an å skimte et traktoregg til høyre over fjellkanten.

  Kjekstadmarka, 23.09.2020 10:44 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Grå morgen ved Wentzelhytta på Vardåsen

  Onsdagen opprant med regn, og det ble litt utfordrende å gå blåstien ned fra Wentzelhytta, siden den hovedsaklig består av svaberg og røtter. Det er også mulig å gå opp/ned i alpinbakken, det er kortere og brattere. Vi gikk opp den ene veien og ned den andre etter å ha tilbragt natten på hytta. D...

  Kjekstadmarka, 23.09.2020 10:36 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Stor gapahuk ved Wentzelhytta

  Det er plass til mange i gapahuken ved Wentzelhytta på Vardåsen i Asker.

  Kjekstadmarka, 22.09.2020 19:21 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Vardåsen i morgensol

  Vardåsen i tidlig morgensol i september. Bildet er tatt fra Bjerkøya i Asker. I forgrunnen har vi Oslofjorden og Blakstad sykehus.

  Kjekstadmarka, 06.09.2020 06:46 - Vigdis Jynge
 • darkblurbg
  Oppklarning ved Jutemyr

  Dagen startet grå, men senere klarnet det opp, slik som her ved tjernet i Jutemyr ved foten av Vardåsen.

  Kjekstadmarka, 10.05.2020 15:56 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Hjelpende planker

  I denne delen av lysløype i Vardåsen er det lagt ut planker, noe som er til god hjelp for turfolk når det er vått i traseen.

  Kjekstadmarka, 10.05.2020 15:55 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Vårdag ved Vardetjern

  I dag startet turen ved skitrekket i Vardåsen, med tre varmegrader og snø i luften. Men etter hvert lettet det litt, og temperaturen steg også et par grader. Her ser vi Vardetjern fra sør.

  Kjekstadmarka, 10.05.2020 14:29 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Grått vær, men grønt landskap

  Tunge skyer over Asker i dag, med nedbør flere steder. Likevel er det et vårgrønt landskap vi ser under oss, her fra Haugeråsen i Vardåsen-området. Vi ser Vinnulstad gård midt i bildet, med Gjellumvannet bakenfor denne. Helt i bakgrunnen til venstre ser vi litt av Oslofjorden.

  Kjekstadmarka, 10.05.2020 14:12 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Utsikt fra Haugeråsen

  Utsikten fra Haugeråsen i Vardåsen-området er flott. I dag var det bløtt lys og duse farger i landskapet, i kontrast til hvordan det så ut herfra en høstdag i 2015, slik bilde nr. 24279 viser. Vien vi ser gå innover i bildet, leder mot Dikemark. På den går sykkelrute 434 fra Heggedal.

  Kjekstadmarka, 10.05.2020 14:08 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Snøbyger ved Wentzelhytta

  Det var ikke slik at det lavet ned, men noen lette snøbyger var det i alle fall ved Wentzelhytta i dag. Kanskje ikke så lett å se på bildet, bortsett fra mot selve hytta.

  Kjekstadmarka, 10.05.2020 14:01 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Sur maidag ved Wentzelhytta

  Ovenfor skitrekket i Vardåsen ligger dette huset. Det er Wentzelhytta, som ble bygget av kunstnerparet Wentzel på slutten av 1800-tallet. Nå er hytta kommet under DNTs vinger, og skal i år driftes av DNT Oslo og Omegn og Asker Turlag. I dag var det litt surt her opp, men fint turvær likevel.

  Kjekstadmarka, 10.05.2020 13:59 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Endelig skiføre i Kjekstadmarka  Kjekstadmarka, 05.03.2020 11:03 - Trygve Rud
 • darkblurbg
  Bertelsmyr badet i sol  Kjekstadmarka, 05.03.2020 10:33 - Ole-Martin Rud
 • darkblurbg
  Fine skiforhold på Guijordene i Heggedal  Kjekstadmarka, 05.03.2020 10:22 - Lars Vethe
 • darkblurbg
  Tidlig morgen på Eidsletta

  Skiforeningens løypebas er tidlig ute for å klargjøre alt til barneskiskolen som begynner om en times tid.

  Kjekstadmarka, 18.01.2020 07:59 - Steinar Kjærnsrød
 • darkblurbg
  Fortsatt greit på Eid

  Kunstsnøløypa på Eid gård fikk i dag påfyll av våt snø, på grensen til sludd, med temperatur på 1 plussgrad. Det var likevel helt greie forhold i den 570 meter lange runden, selv om det ikke var mange som dro hit i dag. Våte ble vi alle sammen, i alle fall.

  Kjekstadmarka, 16.11.2019 13:45 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Runde etter runde

  Med en runde på snaut 600 meter og en hel formiddag til disposisjon, ble det mange runder for skiløperne kanskje sikkert hadde sesongens første skitur på Eid denne helgen.

  Kjekstadmarka, 10.11.2019 12:58 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Sesongen i gang på Eid

  Både store og små koste seg i den godt preparerte løypa på Eid gård i dag.

  Kjekstadmarka, 10.11.2019 12:58 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Full fart på Eid

  Det var mange som hadde fått med seg at det var flotte forhold i kunstsnøløypa på Eid gård i dag. Runden er nå på 570 meter. Med minus 1 grad og noe nysnø, var det fint føre for både klassisk og fristil.

  Kjekstadmarka, 10.11.2019 12:25 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Vakkert ved Stordammen

  Solrikt og lite vind ved Stordammen i dag.

  Kjekstadmarka, 27.10.2019 13:12 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Flott turdag i Kjekstadmarka

  Fint turvær i Kjekstadmarka i dag. Solen skinte fra en skyfri himmel hele dagen, og det var nesten vindstille, Rett før dette bildet ble tatt, like ved Kjekstad, stod det et rådyr i skiløpertraseen som går innover i bildet, men det var ikke interessert i å bli fotografert.

  Kjekstadmarka, 27.10.2019 11:25 - Erik Unneberg

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#35962: Dårlig skiføre to dager før jul

Det var vått både fra oven og på bakken i Kjekstadmarka dagen før lille julaften, og lite som minner om vinter. Dette er i skiløypa en drøy kilometer sør for Dikemark.

 • 22.12.2020 13:37 - av Nina Didriksen,
 • 30 treff
2 av 50 treff

#35963: Snørester ved Torsbråtan

Torsbråtan kalles også Svenskeplassen etter Magnus og Stina fra Värmland. De flyttet inn i 1860 etter en tid på Bøsetra på Lierskogen. Her ligger det noe snø, men stiene er stort sett bare. Fotografen passerte til fots på vei mot kølabonngrana nordøst for Bertelsmyråsen. Den var kjentmannspost i 1996, men har dessverre gått over ende i siden da.

 • 22.12.2020 12:42 - av Nina Didriksen,
 • 10 treff

3 av 50 treff

#35872: Markas fineste sykkelvei?

Den nedlagte togtraseen som runder sørenden av Kjekstadmarka, må da være den best tilrettelagte sykkelveien i alle marker? Denne grå og våte torsdagsettermiddagen to uker før jul møtte fotografen bare én syklist. Kanskje ikke så rart, været tatt i betraktning.

 • 10.12.2020 14:43 - av Nina Didriksen,
 • 24 treff
4 av 50 treff

#35871: Mange gråtoner ved Stuvstjern

Elleve dager før vintersolverv er det hverken full vinter eller spesielt høstlig ved Stuvstjern i Kjekstadmarka. Men det har sin sjarm med mange nyanser av grått og litt hvit snø. For 28 år siden var det en kjentmannspost her, og dermed fikk fotografen en god «unnskyldning» for å oppsøke tjernet på rundturen. Bildet er tatt i vika i sørøst.

 • 10.12.2020 14:02 - av Nina Didriksen,
 • 16 treff

5 av 50 treff

#35870: Skiføret lar vente på seg sør i Kjekstadmarka

Meteorologen på NRK Østlandssendingen torsdag morgen snakket om en snøgrense på rundt 300 moh. Det ser ut til å stemme i Kjekstadmarka og her i skiløypa sør for Stuvstjern. Tjernet ligger på 275 moh. Det var helt greie fotturforhold, selv om dagslyset var litt slapt en gråværsdag elleve dager før vintersolverv.

 • 10.12.2020 13:45 - av Nina Didriksen,
 • 14 treff
6 av 50 treff

#35869: Gjerde ved molybdengruven i Sørumsåsen

Sør i Kjekstadmarka er det mange gamle installasjoner knyttet til gruvedrift. Her er vi på sørsiden av gjerdet til et molybdenbrudd, og antagelig der kjentmannsposten sto i 1998-2000. På nordsiden holdt to menn i arbeidsklær på å rigge opp en ekstra sperring, fordi noen hadde sendt inn melding om et hull i bakken utenfor det opprinnelige gjerdet.

 • 10.12.2020 13:16 - av Nina Didriksen,
 • 11 treff

7 av 50 treff

#35868: Transformatorhus og gruveinngang i Sørumsåsen desember 2020

Dette gamle huset, sannsynligvis trafohuset, er blitt fotografert til Markadatabasen en rekke ganger, blant annet finner vi bilde nr. 27519 fra 1998 og perioden med kjentmannspost. Dagens bilde er tatt fra en litt annen vinkel, og viser også en sperret gang under huset.

 • 10.12.2020 13:06 - av Nina Didriksen,
 • 13 treff
8 av 50 treff

#35846: Bekken meandrer ut fra Nordre Småvann

Småvanna tilhører de forholdsvis få vannene i Marka som drenerer mot nord. I myrstrekningen nord for Nordre Småvann har bekken laget et fint buktende løp som er særlig tydelig nå når bekken er åpen og myra er dekket av snø. Småvannsbu ligger på åskammen rett opp for nordenden av vannet (venstre side av bildet), men er ikke synlig fra vannet.

 • 04.12.2020 14:43 - av Odd Tore Saugerud,
 • 12 treff

9 av 50 treff

#35845: Nå blir det trangt og bratt

Bekken fra Langemyrene renner i denne trange dalen med stup på østsiden der den et stykke deler plassen med skiløypa mellom Dikemark og Småvanna. På bildet skiller løypa og bekken lag, og løypa fortsetter i en ganske bratt bakke oppover, nå med stup på begge sider.

 • 04.12.2020 14:16 - av Odd Tore Saugerud,
 • 10 treff
10 av 50 treff

#35844: Det renner fortsatt i dryppet

Kjekstadmarka har også sitt drypp, eller kanskje heller sig helt inntil løypa mellom Dikemark og Småvanna. Nå renner det fortsatt såpass bra at den kanskje vil holde det gående til det blir skiføre, og blir en liten attraksjon eller opphav til en issvull da.

 • 04.12.2020 14:09 - av Odd Tore Saugerud,
 • 7 treff

11 av 50 treff

#35791: Mot vinter ved Aukeåsens eneste tjern

På Aukeåsen er det flere myrområder, men bare ett tjern som er såpass stort at det er tegnet inn på orienteringskartet over området. Her er det, en liten myrputt omgitt av litt takrørskog. Denne grå dagen ga det et skikkelig grått og vinterlig inntrykk.

 • 28.11.2020 14:51 - av Odd Tore Saugerud,
 • 15 treff
12 av 50 treff

#35790: Aukeåsen med Aukevarden 213 moh.

På toppunktet av Aukeåsen har folk funnet nok stein til å bygge en ganske stor pyramideformet varde. Den er omgitt av lange jernbolter boret ned i berget, sannsynligvis etter Kartverkets trigonometriske punkt her, hvor det skal ha stått et større tårn. Dessuten var det her en signalpost i et optisk telegrafsystem som ble anlagt i begynnelsen av 1800-årene.

 • 28.11.2020 14:40 - av Odd Tore Saugerud,
 • 9 treff

13 av 50 treff

#35789: Folksomt over stupet mot Bårsrudtjernet

På en liten flate med berg i dagen over stupet mot Bårsrudtjernet var det folksomt denne ganske sure og grå dagen. Bål og kaffekjele hørte til også her. Her var det god utsikt mot Oslofjorden ved Langåra.

 • 28.11.2020 14:34 - av Odd Tore Saugerud,
 • 9 treff
14 av 50 treff

#35788: Utsikt mot sydøst fra Aukeåsen 213 moh.

Aukeåsen med varden er 213 moh., men til tross for stup mot Bårsrudtjernet, er utsikten mot Oslofjorden mindre bra enn fra fortoppen. Dette skyldes at den er mer bevokst med furuskog. Mot Håøya er det likevel et vindu i skogen.

 • 28.11.2020 14:28 - av Odd Tore Saugerud,
 • 9 treff

15 av 50 treff

#35787: Gapahuk og utsikt på Aukeåsens fortopp

yr.no varslet sol og blått, men været valgte dis og grått. Likevel var det folksomt i området ved gapahuken på Aukeåsens fortopp, som ligger 100 meter lenger nord og tre meter lavere enn vardetoppen. Utsikten derfra innover i Oslofjorden er fin, med Nærsnes i forgrunnen. Til høyre for den stikker nordenden av Langåra frem.

 • 28.11.2020 14:16 - av Odd Tore Saugerud,
 • 15 treff
16 av 50 treff

#35720: Akebane ved Sletthellene

Vannet har frosset, og det var speilblankt på svabergene ved Sletthellene nord for Heggedal. Både her og mer inne i skogen ligger det mange steinblokker fra da det var steinbrudd her. De gamle bygningene på Dikemark sykehus er bygget av granitt herfra, leser vi i kjentmannsheftet fra 2000.

 • 22.11.2020 13:34 - av Nina Didriksen,
 • 29 treff

17 av 50 treff

#35721: «Bjønnehulen» tok nok ikke femti mann

Ifølge historien rommet hulen femti mennesker, men det er nok en mild overdrivelse. En spennende formasjon er den likevel, der den ligger rett vest for Svartvannsåsen og den trange Svartvannsdalen i Kjekstadmarka. Kjentmannsposten fra 1998 hang på en gran ved hulen, og med mindre det har vært hogst her i mellomtiden, er det sannsynligvis den på bildet.

 • 22.11.2020 13:21 - av Nina Didriksen,
 • 8 treff
18 av 50 treff

#35724: Menneskelige etterlatenskaper i Svartvannsdalen

Vi skjønte ikke helt om dette er restene av en sykkel, en moped eller noe annet, og det er heller ikke så godt å si hvordan den har havnet her. Ut fra terrengets beskaffenhet er det kanskje mest sannsynlig at den er kastet utfor den høye skrenten. Fjellveggene her er sikkert minst 20 meter høye.

 • 22.11.2020 11:59 - av Nina Didriksen,
 • 11 treff

19 av 50 treff

#35723: Svartvannsdalen på langs

Etter en svært bratt nedstigning fra Svartvannskollen utforsket vi den langsmale Svartvannsdalen i Kjekstadmarka. Det resulterte i to observasjoner av jerpe (sikkert den samme), og turfølget slo fast at dette er typisk jerpeterreng.

 • 22.11.2020 11:56 - av Nina Didriksen,
 • 7 treff
20 av 50 treff

#35722: Is på Svartvann

Mesteparten av Svartvann i Kjekstadmarka er islagt, men det er nok en stund til vi kan ta frem skøytene. Dessuten finnes det tjern som er lettere tilgjengelig, denne dalen er kronglete.

 • 22.11.2020 11:52 - av Nina Didriksen,
 • 6 treff

21 av 50 treff

#35719: En annen snarvei enn Bjønnekleiva

Fra Svartvannsåsen og ned i Svartvannsdalen går det en snarvei kalt Bjønnekleiva. Vi visste ikke om den, men fant en sti på kartet og kom oss greit ned. Ut fra bilde nr. 27843 var det neppe Bjønnekleiva vi gikk, men den var bratt nok og et artig turkrydder.

 • 22.11.2020 11:46 - av Nina Didriksen,
 • 11 treff
22 av 50 treff

#35725: Trig.punktet på Svartvannsåsen i Kjekstadmarka

Det er flott utsikt og nydelig terreng på Svartvannsåsen. På bildet ser vi sørvestover fra det høyeste punktet, 323 moh., der det også var en kjentmannspost i perioden 1992-1994.

 • 22.11.2020 11:27 - av Nina Didriksen,
 • 9 treff

23 av 50 treff

#35726: Langs pilegrimsleden i Kjekstadmarka

Langs Svartvannsåsens topp er det merket at det går en pilegrimsled, mest sannsynlig Tunsbergleden, som går fra Larvik til Haslum kirke i Bærum.

 • 22.11.2020 11:26 - av Nina Didriksen,
 • 6 treff
24 av 50 treff

#35710: Svarteputten: et sted for dødsing

Svarteputten i Asker ligger helt inntil E18 vest for Brendsrud, men helt usynlig fra den og andre veier i nabolaget. Tydeligvis en populær badeplass om sommeren, med spesialitet dødsing. Her kan man velge høyde fra plattform etter eget mot og ferdighetsnivå, eller etter Tarzan-metoden i tau. Vi nøyde oss med utsikten og en runde turorientering rundt Måsan.

 • 20.11.2020 15:28 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff

25 av 50 treff

#35669: Bygdeborg oppå E18

Ved Fosskollen nord i Kjekstadmarka ligger restene av den gamle bygdeborgen. Skiltet står litt før du kommer til topps. Både her og på toppen er det gjemt en geocache, mens kjentmannsposten fra 1996 er en saga blott.

 • 08.11.2020 14:27 - av Nina Didriksen,
 • 16 treff
26 av 50 treff

#35664: Nullutsikt fra Fosskollen

I motsetning til på Glasåsen og Kraftkollen litt lenger nord var det hverken sol eller utsikt her på Fosskollen. Til gjengjeld var lyden fra bilene på E18 fremtredende. Kjentmannsposten fra 1996 sto ved det gamle trig.tårnet, men hverken det eller posten var å se, bare en bolt i berget.

 • 08.11.2020 14:18 - av Nina Didriksen,
 • 9 treff

27 av 50 treff

#35626: Mild novemberdag ved Stordammen

I dag var det tolv varmegrader inne ved Stordammen i Kjekstadmarka, og med litt sol av og til, var det ikke akkurat novembervær. Skogbunnen var ganske tørr her inne. Til høyre ser vi litt av Kjekstad golfbane.

 • 05.11.2020 13:16 - av Erik Unneberg,
 • 12 treff
28 av 50 treff

#35581: Altfor mildt!

På oktobers siste dag var det mildt og fuktig i Kjekstadmarka. Det regnet ikke, men det var avgjort ingen skogbrannfare etter mye regn den siste tiden. Bildet viser løypekrysset rett sør for Stordammen (som kan skimtes mellom trærne), ved Kjekstad golfbanes nordlige ende. Det blir nok en stund til det blir løyper her.

 • 31.10.2020 10:49 - av Erik Unneberg,
 • 6 treff

29 av 50 treff

#35582: Ingen krusninger på Stordammen

Det var helt vindstille ved Stordammen i formiddag, og skydekket forsøkte å sprekke opp, kun med delvis hell. Bildet er tatt på sørsiden av vannet, og på motsatt side var det noen som hadde montert hengekøye.

 • 31.10.2020 10:45 - av Erik Unneberg,
 • 4 treff
30 av 50 treff

#35391: Friskt på nærfjellet

Det ser skumlere ut enn det var, men her på kanten av Vardåsen gikk vi bokstavelig talt i tåka. Det går så vidt an å skimte et traktoregg til høyre over fjellkanten.

 • 23.09.2020 10:44 - av Nina Didriksen,
 • 20 treff

31 av 50 treff

#35389: Grå morgen ved Wentzelhytta på Vardåsen

Onsdagen opprant med regn, og det ble litt utfordrende å gå blåstien ned fra Wentzelhytta, siden den hovedsaklig består av svaberg og røtter. Det er også mulig å gå opp/ned i alpinbakken, det er kortere og brattere. Vi gikk opp den ene veien og ned den andre etter å ha tilbragt natten på hytta. De som sitter på taket, er kanskje de neste gjestene?

 • 23.09.2020 10:36 - av Nina Didriksen,
 • 16 treff
32 av 50 treff

#35390: Stor gapahuk ved Wentzelhytta

Det er plass til mange i gapahuken ved Wentzelhytta på Vardåsen i Asker.

 • 22.09.2020 19:21 - av Nina Didriksen,
 • 81 treff

33 av 50 treff

#35327: Vardåsen i morgensol

Vardåsen i tidlig morgensol i september. Bildet er tatt fra Bjerkøya i Asker. I forgrunnen har vi Oslofjorden og Blakstad sykehus.

 • 06.09.2020 06:46 - av Vigdis Jynge,
 • 17 treff
34 av 50 treff

#34518: Oppklarning ved Jutemyr

Dagen startet grå, men senere klarnet det opp, slik som her ved tjernet i Jutemyr ved foten av Vardåsen.

 • 10.05.2020 15:56 - av Erik Unneberg,
 • 41 treff

35 av 50 treff

#34519: Hjelpende planker

I denne delen av lysløype i Vardåsen er det lagt ut planker, noe som er til god hjelp for turfolk når det er vått i traseen.

 • 10.05.2020 15:55 - av Erik Unneberg,
 • 27 treff
36 av 50 treff

#34514: Vårdag ved Vardetjern

I dag startet turen ved skitrekket i Vardåsen, med tre varmegrader og snø i luften. Men etter hvert lettet det litt, og temperaturen steg også et par grader. Her ser vi Vardetjern fra sør.

 • 10.05.2020 14:29 - av Erik Unneberg,
 • 56 treff

37 av 50 treff

#34516: Grått vær, men grønt landskap

Tunge skyer over Asker i dag, med nedbør flere steder. Likevel er det et vårgrønt landskap vi ser under oss, her fra Haugeråsen i Vardåsen-området. Vi ser Vinnulstad gård midt i bildet, med Gjellumvannet bakenfor denne. Helt i bakgrunnen til venstre ser vi litt av Oslofjorden.

 • 10.05.2020 14:12 - av Erik Unneberg,
 • 24 treff
38 av 50 treff

#34517: Utsikt fra Haugeråsen

Utsikten fra Haugeråsen i Vardåsen-området er flott. I dag var det bløtt lys og duse farger i landskapet, i kontrast til hvordan det så ut herfra en høstdag i 2015, slik bilde nr. 24279 viser. Vien vi ser gå innover i bildet, leder mot Dikemark. På den går sykkelrute 434 fra Heggedal.

 • 10.05.2020 14:08 - av Erik Unneberg,
 • 33 treff

39 av 50 treff

#34515: Snøbyger ved Wentzelhytta

Det var ikke slik at det lavet ned, men noen lette snøbyger var det i alle fall ved Wentzelhytta i dag. Kanskje ikke så lett å se på bildet, bortsett fra mot selve hytta.

 • 10.05.2020 14:01 - av Erik Unneberg,
 • 26 treff
40 av 50 treff

#34512: Sur maidag ved Wentzelhytta

Ovenfor skitrekket i Vardåsen ligger dette huset. Det er Wentzelhytta, som ble bygget av kunstnerparet Wentzel på slutten av 1800-tallet. Nå er hytta kommet under DNTs vinger, og skal i år driftes av DNT Oslo og Omegn og Asker Turlag. I dag var det litt surt her opp, men fint turvær likevel.

 • 10.05.2020 13:59 - av Erik Unneberg,
 • 42 treff

41 av 50 treff

#33808: Endelig skiføre i Kjekstadmarka

 • 05.03.2020 11:03 - av Trygve Rud,
 • 30 treff
42 av 50 treff

#33806: Bertelsmyr badet i sol

 • 05.03.2020 10:33 - av Ole-Martin Rud,
 • 23 treff

43 av 50 treff
44 av 50 treff

#33330: Tidlig morgen på Eidsletta

Skiforeningens løypebas er tidlig ute for å klargjøre alt til barneskiskolen som begynner om en times tid.

 • 18.01.2020 07:59 - av Steinar Kjærnsrød,
 • 49 treff

45 av 50 treff

#32797: Fortsatt greit på Eid

Kunstsnøløypa på Eid gård fikk i dag påfyll av våt snø, på grensen til sludd, med temperatur på 1 plussgrad. Det var likevel helt greie forhold i den 570 meter lange runden, selv om det ikke var mange som dro hit i dag. Våte ble vi alle sammen, i alle fall.

 • 16.11.2019 13:45 - av Erik Unneberg,
 • 45 treff
46 av 50 treff

#32762: Runde etter runde

Med en runde på snaut 600 meter og en hel formiddag til disposisjon, ble det mange runder for skiløperne kanskje sikkert hadde sesongens første skitur på Eid denne helgen.

 • 10.11.2019 12:58 - av Erik Unneberg,
 • 54 treff

47 av 50 treff

#32760: Sesongen i gang på Eid

Både store og små koste seg i den godt preparerte løypa på Eid gård i dag.

 • 10.11.2019 12:58 - av Erik Unneberg,
 • 50 treff
48 av 50 treff

#32753: Full fart på Eid

Det var mange som hadde fått med seg at det var flotte forhold i kunstsnøløypa på Eid gård i dag. Runden er nå på 570 meter. Med minus 1 grad og noe nysnø, var det fint føre for både klassisk og fristil.

 • 10.11.2019 12:25 - av Erik Unneberg,
 • 67 treff

49 av 50 treff

#32617: Vakkert ved Stordammen

Solrikt og lite vind ved Stordammen i dag.

 • 27.10.2019 13:12 - av Erik Unneberg,
 • 77 treff
50 av 50 treff

#32619: Flott turdag i Kjekstadmarka

Fint turvær i Kjekstadmarka i dag. Solen skinte fra en skyfri himmel hele dagen, og det var nesten vindstille, Rett før dette bildet ble tatt, like ved Kjekstad, stod det et rådyr i skiløpertraseen som går innover i bildet, men det var ikke interessert i å bli fotografert.

 • 27.10.2019 11:25 - av Erik Unneberg,
 • 41 treff