Visste du at du kan vise føremeldingen fra Skiforeningen direkte på dine egne nettsider? Også sykkelruter, turforslag og mye annet spennende innhold fra Markadatabasen kan vises på samme måte. Dette er noe helt annet en bare en vanlig link til f.eks. føremeldingen - det er et system der de som besøker det nettstedet som du har ansvar for, ser hver enkelt løype med preppestatus - som en integrert del av dine sider. Du plukker selv ut løypene du ønsker å vise. Evt. kan du vise alle løypene i et bestemt område, f.eks. Nordmarka nord.

28526
Foto: Erik Unneberg - Nydelige forhold ned fra Vestergyllen

Nedenfor ser du hvordan du kan vise føremeldingen på de nettsidene som du har ansvar for.

Ønsker du å skrive ut dette dokumentet, er en PDF versjon tilgjengelig på

Du kan også vise annet innhold fra Markadatabasen enn føremelding på dine egne nettsider. Det står beskrevet i dette dokumentet:

Hva tilbyr vi?

Hver dag i skisesongen legger Skiforeningen ut føremelding for Oslomarka, Mossemarka, Follomarka, Nesoddmarka, Hurummarka, Hadelandsåsene, Gjøvik, Toten, Land, Nannestad, Hurdal, Nes og Eidsvoll. Føremeldingen består av en kort beskrivelse av forholdene i de ulike områdene og av lister med over 1400 navngitte løyper der du ser hvilken prepareringsstatus hver enkelt løype har. Du kan altså se om en løype prepareres i dag, eller er preparert i går eller tidligere. Du kan også se om løypa normalt prepareres med scooter eller med prepareringsmaskin for klassisk stil, fri teknikk eller begge deler. Løypa beskrives i tekst og bilder, du ser hvor lang den er, hvem som preparerer den, og hvor den går i terrenget. Den vises på et topografisk kart med høydeprofil, og med muligheter for utskrift. Les mer om føremeldingen i denne artikkelen:

Hva kan du vise på dine sider?

All denne informasjonen ligger i Markadatabasen på Skiforeningens nettsider, under adressen

Du kan selvsagt linke direkte til føremeldingen på våre sider. Men det kan kanskje være vel så attraktivt å vise hele eller deler av denne informasjonen på det nettstedet som du har ansvar for. Vår erfaring viser at mange ser på dette som interessant og brukervennlig informasjon som er med på å gjøre nettstedet mer spennende - og dermed bidrar til å øke trafikken.

Du kan bl.a. velge mellom å vise

  • føremelding for alle områder

  • føremelding for de områdene du selv velger

  • føremelding for utvalgte enkeltløyper innenfor ett eller flere områder

  • føremelding for løyper som prepareres av en bestemt organisasjon/kommune

  • føremelding for en spesiell type løyper, for eksempel lysløyper

  • løypene sammen med - eller uten - innledende tekst og bilde fra området

Det koster ingen ting å benytte systemet. Men det er nødvendig å registrere seg for å bruke det. Dette skyldes at vi ønsker å ha kontroll og oversikt over bruken bl.a. for å sikre oss mot eventuell overbelastning av Markadatabasen. Kontakt oss via dette kontaktskjemaet dersom du er interessert:

Da vil du få tilsendt den informasjonen du behøver for å komme i gang. Vi bistår fram til alt er på plass på dine sider.

Hvordan ser det ut?

Tilbudet passer bl.a. for idrettslag, organisasjoner, aviser, kommunale nettsteder, nettportaler osv. som har en lokal tilhørighet til de områdene som dekkes av Skiforeningens føremelding. Her ser du noen eksempler:

Navn Nettadresse

Løntjernbråten

http://www.løntjernbråten.no/preppestatus.aspx

Øståsen Skiløyper

http://www.hadeland-ski.no/loypestatus_ny.htm

Avisa Hadeland

http://www.hadeland.no/ski/ostasen/mylla/her-er-det-skifore/s/5-21-106159

Hakadal IL

http://www.hakadal-il.no/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=484

Lilloseter

http://www.lilloseter.no/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=72

Harestuaportalen

http://www.harestua.info/hil-ski-foremelding.html

Nes skianlegg

http://www.nesskianlegg.no/category/hovedkategori/foremelding

Hvordan gjør du det?

Som du ser av eksemplene ovenfor, vises løyper og evt. tekst og bilde inne i rammer (frames). Når du kontakter oss, får du tildelt en organisasjonskode. Denne setter du inn i et HTML fragment som du legger inn på nettsiden din. Denne HTML-koden vil starte opp et såkalt skript som henter den informasjonen du vil ha inn på sidene dine. Organisasjonskoden er "nøkkelen" som gir tilgang til den informasjonen du ønsker å motta. Den enkleste måten å benytte skriptet på, er ved hjelp av såkalte "inline frames" (IFRAME).

Skriptet som gir tilgang

Eksempelet nedenfor viser hvordan en bruk av skriptet kan gi deg status for to utvalgte løyper. Alt som står i denne skraverte boksen skal legges inn som HTML-kode på den nettsiden man ønsker å vise informasjonen. Bredde og høyde endrer du alt etter hvordan nettsiden din er strukturert-

<IFRAME
scrolling="auto"
frameborder="0"
src="https://www.skiforeningen.no/marka/loyper_by_id.cgi?org=5&loypeid_in=49,52"
width="500"
height="300"
marginheight="10"
marginwidth="10">
</IFRAME>

Dette skriptet brukes av et nettsted som har fått tildelt organisasjonskode 5 og som viser status for løype nummer 49 og 52 i Markadatabasen. Det skal være komma mellom løypenumrene. Numrene finner du på denne nettsiden:

HTML er det kodespråket vanlige nettsider er laget i.

Men det er mange måter å vise preppestatus på, og de forskjellige mulighetene er beskrevet nedenfor.

Alle løyper i et område

I stedet for å vise enkeltløyper, kan du velge å vise status for samtlige løyper i et markaområde. Da erstatter du

loypeid_in=49,52

i eksempelet ovenfor med

area_id=nn

der "nn" erstattes med et av Markadatabasens områdenummer. Navn og nummer på områdene ser du nedenfor:

Tabell 1. Markaområdenes nummer og navn
Nr Områdenavn

1

Bærumsmarka

2

Follomarka

15

Hurummarka

3

Kjekstadmarka

4

Krokskogen - Hole

5

Lillomarka og Gjelleråsen

6

Nordmarka nord

7

Nordmarka syd

8

Romeriksåsene - Nannestad

9

Sørmarka

10

Vestmarka

11

Østmarka

14

Eidsvoll - Nes

20

Finnemarka

13

Gjøvik, Toten og Land

12

Hadelandsåsene

17

Hurdal - Feiring

18

Mossemarka

16

Nesoddmarka

19

Totenåsen

Da kan f.eks. kallet på skriptet se slik ut:

loyper_by_id.cgi?org=5&area_id=6

Alle løyper til en preppeansvarlig

Du kan også velge å bare vise de løypene som prepareres av en bestemt kommune eller organisasjon. Dette passer for eksempel godt for bruk på nettsidene til aktører som har ansvar for å preparere. Da viser man altså preppestatus kun for sine "egne" løyper.

I stedet for

area_id=nn

setter du da inn

prepbyid_id=nn

der "nn"" erstattes med Markadatabasens nummer på en av de preppeansvarlige organisasjonene. Navn og nummer på de som preparerer ser du nedenfor: ser du i tabellen under:

Tabell 2. Prepareringsansvarlige - nummer og navn
Nr Navn

31

Biri IL

75

Biristrand skole FAU

11

Bjørndal IF

59

Bokkedalen Løypelag

54

Brandbu IF

28

Breiskallen Sportsklubb

63

Bygdø idrettslag

73

Bækkelagets Sportsklub - Ski

3

Bærum kommune

33

Bødalen IF

25

Drøbak-Frogn IL for Skiforeningen

35

Eidsvoll kommune

19

Eina Sportsklubb

9

Enebakk IF

38

Feiring IL

14

Fenstad Skiklubb

55

Finnkollen IL

62

Finstad Sportsklubb

37

Gjelleråsen IF

32

Gjerdrum IL

20

Gjøvik kommune

34

Grindvoll IL

70

Hakadal IL

44

Halmsås & Omegn Skilag

67

Haugsbygd IF Ski

77

HIK, Ødemørkkomiteen/Moss Skiklubb

47

Hobøl Idrettslag

42

Holmsbu IF

36

Hurdal Hele Året

41

Huringen IF

40

Hurum Turistforening

64

IL Holeværingen Løypelag

53

Jaren IL

72

Jevnaker IF Ski

85

Kaldingen velforening

58

Kolbu KK

46

Kråkstad IL

4

Lier kommune

7

Lillestrøm kommune/Skedsmo skiklubb

84

Lunner vel

5

Lørenskog kommune

60

Markaskolen for Skiforeningen

17

Midtre Brandbu UIL - Ski

61

Moen Sportsklubb

8

Moss Skiklubb

10

Mylla løypeforening

52

Nannestad og Bjerke løypekjørerlag

43

Naturopplevelser nord i Nes

51

Nes skianlegg

45

Nesodden kommune

12

Nittedal IL for Skiforeningen

69

Norderhov UIL

29

Nordmarka skole for Skiforeningen

56

Nordre Eidsvoll IL

81

Nordre Østbygda vel

2

Oslo kommune, Bymiljøetaten

78

Redalen IL

79

Ringelia IL

6

Rælingen kommune

65

Samfunnshuset Lindheim

1

Skiforeningen

82

Skjerva løypelag

23

Solvoll IL

15

Strømmen og Lillestrøm skiklubb

30

Svartskog IF

48

Svea Skilag

26

Søndre Land kommune

50

Tingelstad IF

57

Totenåsløyper AS

21

Trevann IL

24

Varde IL

39

Vestby skiløypeutvalg

49

Vestre Gran IL

22

Vestre Toten kommune

27

Vind IL

80

Ås kommune - Kommunalteknikk

13

Åsen IL

68

Åskameratene U&IL

16

Øståsen Skiløyper

83

Øvre Vardal Sportsklubb

Ønsker du f.eks. preppestatus for alle løypene til preppeansvarlig nr. 35, kan kallet på skriptet se slik ut

loyper_by_id.cgi?org=5&prepby_id=35

Sortering av løypene

Hvis du velger å vise løyper enkeltvis, kan du ikke påvirke rekkefølgen de vises i. Løypene med sist (nyest) oppdatert status vil alltid vises først. Viser du derimot alle løyper i et område, eller alle løypene til en preppeansvarlig, kan du påvirke sorteringsrekkefølgen ved å legge inn "orderby" bakerst i skriptet. Rett bak area_id=nn legger du inn &orderby=parameter, der ordet "parameter" erstattes med et av følgende valg:

orderby-parameter Forklaring

navn

Sorterer løypene alfabetisk på navn

preptype

Sortererer løypene etter type

prepstatus

Sorterer løypene etter prepareringsstatus, sist preparert først

lysloype

Vis eventuelle lysløyper først

Her er et eksempel på løypevisning for Hadelandsåsen (område nr 12), sortert etter preppetype:

loyper_by_id.cgi?org=5&area_id=12&orderby=preptype

Dersom du ikke oppgir noe, blir løypene sortert etter navn.

Komplett med bilde og tekst

Ønsker du å se alle løypene i et område, sammen med et vinterbilde fra området og den innledende teksten som kort beskriver forholdene i dette området, kan skriptet for eksempel se slik ut:

loyper_by_id.cgi?org=5&area_id=4&area_text=yes&area_imgs=yes&orderby=prepstatus
Parameter Forklaring

org

Organisasjonskoden som er tildelt. Denne må alltid være med.

area_text=yes

Ønsker innledende tekst for området

area_imgs=yes

Ønsker siste vinterbilde fra området

area_id=4

Områdenummer i Markadatabasen, i dette tilfelle Krokskogen

orderby=prepstatus

Sorter løypelisten etter prepareringsstatus

Alle løypene fra et eller flere delområder

Markadatabasen opererer med mange geografiske delområder som representerer mindre geografiske enheter enn de store områdene. Delområdene er oftest definert slik at de omfatter typiske utgangspunkter for skiturer, eller områder med mange sentrale løypekryss. Hvis man er interessert i å bare vise løypene i noen slike delområder, og samtidig ønsker tekst og bilder fra hovedområdet, kan det f.eks. gjøres slik:

loyper_by_id.cgi?org=5&area_id=2&area_text=yes&area_imgs=yes&poigroup_id=707,708

Her hentes løyper fra delområde 707 og 708 i Follomarka (area_id=2). En liste over alle delområdene er vist under:

Tabell 3. Delområdenes nummer og navn
Nr Delområdenavn

300

Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud

200

Dikemark - Gullhella - Heggedal

723

Dokka - Østsinniåsen

500

Drøbak - Frogn

31

Fossum - Årnes - Abborvann

701

Gullverket

733

Holmenkollen Riksanlegg

21

Lygna med omegn

724

Nordåsen

1

Ringkollen og omegn

14

Stryken - Harestua

715

Hurummarka nord

620

Biri - Snertingdal

740

Damtjern med omegn

6

Frognerseteren - Bogstad

11

Grua - Mylla - Roa

738

Lygna skisenter

725

Nannestad - Maura

310

Oppegård - Vevelstad

5

Rykkinn

210

Røyken - Spikkestad

731

Styrimarka

707

Vestby - Hvitsten

716

Hurummarka sør

220

Bødalen - Åros

721

Fenstad - Skogbygda

30

Haga og omegn

610

Jevnaker

22

Kleivstua - Løvlia

20

Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud

127

Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen

34

Skoglund - Skui

110

Skytta - Gjelleråsen

7

Sognsvann - Ullevålseter

12

Svartbekken - Bislingen

709

Vestby - Hølen - Son

510

Ås - Kroer

718

Klokkarstua

632

Dikemark - Haukelia

9

Hakadal - Nittedal

19

Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken

727

Minnesund

320

Ski - Langhus

4

Sollihøgda - Sørsetra

32

Stein - Burud - Vensås

2

Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn

24

Tverrsjøen - Gjerdingen

708

Vestby - Garder

744

Holebygda

717

Holmsbu

705

Eidsvoll og omegn

16

Gjøvikmarka

13

Kikut og omegn

126

Koperud - Brovoll - Råsjøen

714

Kråkstad - Hobøl

3

Lommedalen

735

Skjetten - Strømmen

23

Spålen - Katnosa - Sandungen

29

Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud

746

Lunner

743

Lyseren - Mjær

722

Mossemarka nord

710

Nesodden nord

719

Skrukkelia

36

Tanum - Vestmarksetra

729

Totenåsen øst

120

Årvoll - Linderud - Grorud

706

Gaupesteinmarka

742

Gjøvik sør

10

Maridalen

633

Skedsmo og Gjerdrum

726

Tingelstad

703

Ås skole

125

Breisjøen - Sinober

702

Finstad - Hasleråsen

736

Grindvoll

732

Parker og grøntområder

15

Vardalsåsen nord

700

Råholt - Bergermoen

115

Solemskogen - Linderudkollen - Trollvannstua

33

Solli og omegn

400

Søndre Land østås - Vardalsåsen vest

734

Vestre Gran

40

Vardalsåsen sør

18

Raufoss med omegn

713

Jaerteigen

35

Lierdalen

27

Lørenskog - Rælingen

720

Minneåsen

739

Mossemarka sør

730

Totenåsen vest

100

Skumsjøen-området

17

Solvoll - Trevatna - Glåmhaugen

745

Nordre Østbygda

737

Einafjorden vest - Einafjorden øst

728

Søndre Land vestås

704

Feiring

37

Holmen - Semsvann - Bergsmarka

28

Losby - Vangen

711

Svestadskogen

712

Nordre Frogn

26

Sandbakken - Bysetermosen - Vangen

625

Streifinn - Vengsveien

631

Ytre Enebakk - Kirkebygda

Alle løypene fra flere enn ett område

Det er også mulig å vise status for alle løypene i mer enn bare et markaområde - inne i samme ramme. Det gjøres ved å oppgi numrene på de områdene man ønsker. Merk at denne måte å vise løypestatus på ikke kan kombineres med det å få bilder og tekst fra områdene. I eksemplet nedenfor vises løypestatus fra både Hadelandsåsene og Gjøvik, Toten og Land, hhv. område 12 og 13:

loyper_by_id.cgi?org=5&area_id_in=12,13

Bare lysløyper

Ønsker du vise kun lysløyper, setter du inn &lysloype=1. Dette er også mulig å kombinere med area_id.

Flere kolonner i tabellen

Avhengig av hvor god plass du har til å vise tabellen med preppestatus, kan du legge til flere kolonner med informasjon:

  • Ønsker du vise datoen siste gang løypa ble preparert, setter du inn &lp=1

  • Ønsker du vise lengden på løypa, setter du inn &km=1

Eksempel 1 - løyper på Hadelandsåsen

Til slutt et eksempel. Du ønsker å vise preppestatus for løypene på Hadelandsåsen, med kolonner for preppestatus, preppetype, distanse og dato for sist preparert. Du vil også vise bilde og områdetekst. Da må du sette inn følgende HTML koder på nettsiden der det skal vises. Du må også ha mottatt en organisasjons-id, og i dette eksempelet forutsetter vi at den er 1:

<IFRAME
scrolling="auto"
frameborder="0"
src="https://www.skiforeningen.no/marka/loyper_by_id.cgi?org=1&area_id=12&area_imgs=1&area_text=1&km=1&lp=1"
width="800"
height="500"
marginheight="10"
marginwidth="10">
</IFRAME>

Slik vil det se ut

Løypevisning utenfor skisesongen

Utenom skisesongen - når det ikke sendes ut føremelding - vil du enten få en helt tom tabell eller en tabell som viser løypestatus for siste føremelding som ble lagt ut. Dette er avhengig av hvordan du viser løypestatus. Bruker du area_id vil du alltid få løypestatus for løypene i angitt område siste dag det ble lagt ut føremelding for dette området. Men bruker du derimot prepby_id, kan det hende tabellen blir tom.

Men det fins et alternativ. Det er nemlig mulig å vise løypene også utenom "føremeldings-sesongen". De som besøker nettstedet kan jo ha nytte av å gjøre seg kjent med løypene da også løypesidene ligger jo der med beskrivelser, bilder og kart året rundt. Ønsker du denne løsningen, kan du lese mer om det i dette dokumentet: