Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Hadelandsåsene

Skiforeningen har ingen prepping i dette området, men området er allikevel fullstendig dekket av Skiforeningens føremelding. Øståsen Skiløyper og Skjerva løypelag preparerer løypene på Øståsen, mens flere lokale idrettslag prepper områder nede i bygda, rundt Gran, Jaren og Brandbu, og i området vestover mot Randsfjorden.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Hadelandsåsene
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
1622 Sand - Lunner stasjon - Flatla 00.00. 0 2.9
Lygna med omegn
Området strekker seg på begge sider av RV4, sydøstover til Lushaugen og nordover til Åstjern. Midt i området ligger Lygnasæter hotell og vegkro, 630 m.o.h., med gode parkeringsmuligheter. Her finner du fantastisk skiterreng med lettgåtte løyper både nordover og sydover, og med tidlig skiføre.
483 Blokkhus - Vatningsbakken 02.01.2022 2.9
551 Fellessætra - Korssætersvingen 19.03.2021 3.0
491 Fellessætra - Åstjern 19.03.2021 2.0
482 Hengedykrysset - Blokkhus 02.01.2022 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 02.01.2022 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 02.01.2022 3.4
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 19.03.2021 2.4
509 Lushaughytta - Bustevollen 10.12.2021 1.8
1521 Lushaughytta - Lushaugen 17.04.2021 1.1
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken 27.03.2021 5.5
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 02.01.2022 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 13.04.2021 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 02.01.2022 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 02.01.2022 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 02.01.2022 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 30.12.2021 4.9
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen 29.11.2019 3.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna 29.12.2021 6.4
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 02.01.2022 3.8
500 Lysløypa ved Lygna 21.01.2021 3.2
1225 Åstjern - Vatningsbakken 27.03.2021 1.5
Lygna skisenter
Beskrivelse kommer
1304 5 km fri på Lygna skisenter 09.04.2021 5.0
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter 09.04.2021 5.0
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 02.01.2022 3.0
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 02.01.2022 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter 09.04.2021 10.0
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter 01.12.2021 0.8
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud
Området strekker seg fra Lushaugen ned til Koperud, og faller slakt i sydlig retning, med Gjøvik-Oslo-traseen som viktig skiløype i nord-syd-retningen. Men det er også øst-vest-forbindelser, f.eks. i retning Sagvollen, Risbakken, Skjerva, Nordre Opdalen og Ålsbygda.
1620 Aklangen - Avalsjøkalven 00.00. 0 4.1
1571 Breidtjernet - Kobberbakkene - Øvervåja 13.03.2021 2.5
1274 Bustevollen - Steinholen 11.12.2021 2.1
1573 Hovsvåja - Skjerva sag 29.12.2021 2.5
1615 Hovsvåja - Øvervåja 00.00. 0 1.4
640 Nordre Oppdalen - Koperud 19.02.2021 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda 19.02.2021 4.8
1569 Rundløype på Skjervevatnet [over isen] 12.03.2021 3.8
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 30.03.2021 14.0
1618 Sauebingen - Helvete - Stormyra - Skjerveknatten 00.00. 0 2.0
1617 Skalbrenna - Sauebingen 00.00. 0 0.6
1568 Skjerva sag - Fløyta - Koperud 19.03.2021 3.4
1572 Skjerva sag - Fløyta - Skardbrennvegen - Breidtjernet 13.03.2021 6.3
1619 Skjerva sag - Hesterær - Aklangen 00.00. 0 3.0
1567 Skjerva sag - Skjervemoen - Aklangen 25.03.2021 2.4
1749 Skjervenga - Sauebingen 00.00. 0 1.3
1570 Skytenrunden [over isen] 29.12.2021 9.2
1257 Steinholen - Risbakken 27.03.2021 2.3
1106 Steinsjørunden 30.03.2021 2.9
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 09.12.2021 4.0
642 Søndre Ålsbygda - Breidtjernet 08.02.2019 4.6
481 Ullvildsdalen - Breidtjernet - Langmyra - Koperud 30.03.2021 10.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 30.03.2021 7.3
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
Beskrivelse kommer
493 Bleiken [Skihytta] - Åstjern 10.12.2019 12.0
502 Brandbu - Blokkhus 09.02.2019 8.5
1117 Dæhlen - Egge 09.02.2019 1.6
1116 Dæhlen - Nedre Egge 23.12.2019 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk 19.02.2021 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa 19.02.2021 2.4
503 Jaren skole - Sverasætra 10.03.2019 6.0
15 Lysløypa ved Skihytta på Bleiken 10.12.2019 2.0
1276 Moen skole - Badstuvegen 07.02.2021 3.3
1107 Trintomløypa 18.02.2015 3.0
Koperud - Brovoll - Råsjøen
Beskrivelse kommer
1621 Avalsjøkalven - Brovoll 00.00. 0 2.5
1712 Avalsjøkalven - Kalvedalen 00.00. 0 0.0
9 Brovoll - Flåtatjern 16.04.2021 4.0
958 Brovoll - Korsvatnvegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 30.12.2021 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 23.04.2021 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 30.12.2021 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering - Flåtatjern 10.04.2021 1.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 12.03.2021 3.6
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 16.04.2021 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra 16.04.2021 4.0
737 Korsvatnvegen - Korsvatnet - Langvatnet 23.04.2021 4.3
1691 Løype 1691 00.00. 0 0.0
1605 Nysetra - Langvatnet 17.04.2021 2.0
1745 Råbjørn V - Råbjørnhytta 00.00. 0 2.2
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 12.03.2021 2.4
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 17.03.2021 3.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 30.12.2021 2.0
1754 Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 00.00. 0 6.2
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 30.12.2021 4.8
1750 Wengen - Liuberget 00.00. 0 0.7
Tingelstad
Beskrivelse kommer
1345 Augedal gård - Markafeltet 19.03.2019 1.8
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad 19.02.2021 2.6
1096 Jorstad - Alm - Rækken 19.02.2021 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen 19.02.2021 2.7
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde 19.03.2019 2.3
1091 Julibakka - Rækstad - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 6.6
1090 Lysløypa i Tingelstad 19.02.2021 2.3
1346 Markafeltet - Julibakka 19.03.2019 3.6
1093 Markafeltet - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 3.1
1102 Nymoen - Grønmyr - Tingelstad idrettsplass 19.02.2021 5.1
1099 Rundløype Sanne skole 19.02.2021 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad 19.03.2019 3.0
1744 Rækken - Skreberg - Tingelstad idrettsplass 00.00. 0 2.2
1092 Tingelstad idrettsplass - Grunningen - Julibakka 19.03.2019 4.5
1101 Tingelstad idrettsplass - Kløvstad - Nymoen 19.02.2021 3.1
1350 Tingelstad idrettsplass - Lunde 26.02.2018 5.4
1094 Tingelstad idrettsplass - Rækken 19.03.2019 1.2
1347 Tingelstad idrettsplass - Røysum - Jorstad 19.03.2019 8.1
1100 Tingelstad idrettsplass - Sørvasslia - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 4.9
1348 Tingelstad idrettsplass - Østen - Jorstad 19.02.2021 4.7
Grindvoll
Beskrivelse kommer
1365 Ballangrud - Skytebanen 01.01.2022 2.2
1368 Finnlaus - Jordestua - Ballangrud 01.01.2022 2.2
1335 Finnlaus - Åslund 19.02.2021 1.3
1631 Flatla - Solheimstorget - Åslund 00.00. 0 2.6
1330 Grindvoll - Løken - Grimsrud 19.02.2021 5.1
1363 Grindvoll - Norum - Ballangrud 13.03.2019 1.7
1364 Grindvoll - Sprengen - Ballangrud 19.02.2021 2.0
1636 Kjørven - Skøyen 00.00. 0 1.7
1332 Løken - Grindvoll 19.02.2021 1.3
1632 Parten - Grønvoll 00.00. 0 2.8
1626 Parten - Lundby 00.00. 0 1.2
1633 Parten - Lunnerkollen - Grønvoll 00.00. 0 2.9
1331 Posthusmyra 23.02.2018 0.5
1334 Rundløype Løken 19.02.2021 0.8
1367 Skytebanen - Finnlaus 01.01.2022 1.7
1624 Skøyen - Finnlaus 00.00. 0 2.8
1366 Skøyen - Skytebanen 12.03.2021 0.8
1333 Skøyenrunden 19.02.2021 2.0
1459 Sørenggutua - Lunner barneskole 15.03.2021 1.6
1458 Sørenggutua - Ringen 15.03.2021 0.7
1623 Sørenggutua - Skøyen 00.00. 0 1.5
Vestre Gran
Beskrivelse kommer
1289 Betel - Lunde 19.02.2021 2.5
1288 Betel - Moger 19.02.2021 3.0
1294 Buhammeren rundt 13.03.2021 5.8
1296 Børmarkenrunden 19.02.2021 4.5
1287 Fjordvang - Betel 19.02.2021 3.1
1295 Grimsrud - Granlund 13.03.2021 3.4
1290 Grymyr - Betel 26.01.2021 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 19.02.2021 2.8
1693 Grymyr stadion 00.00. 0 0.4
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud 13.03.2021 3.7
1625 Lundby lysløype 00.00. 0 0.3
1297 Lunnerrunden vest 19.02.2021 3.2
1329 Lunnerrunden øst 13.03.2021 3.1
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 17.03.2021 1.8
1524 Rundløype Grymyr 19.03.2019 4.9
Lunner
1635 Grønvoll - Finnlaus 00.00. 0 1.1
1634 Grønvoll - Solheimstorget - Åslund 00.00. 0 1.3

139 løyper vist, totalt 469.1 km.