Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Veståsen - Ådalen

Kommer

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Veståsen - Ådalen
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Ytre Ådal
Ytre Ådal er strekningen fra Nymoen og Vågård via Hallingby langs østsiden av Ådalselva og vestsiden av Hovseterhøgda, nord til Bergsund og Samsjøen på grensen mot Jevnaker.
1681 Grønvoll rundløype 00.00. 0 14.0
1680 Lysløypa i Hallingby 00.00. 0 1.3
1682 Møltemyra rundløype 00.00. 0 16.6
1692 Somdalenløypa 00.00. 0 18.0
Øvre Ådal
Øvre Ådal er strekningen fra Bergsund via Ringmoen og nordover langs østsiden av Sperillen og Begna, på begge sider av E16, via Nes i Ådal og til fylkesgrensen mot Innlandet i nord. I øst inkluderer dette deler av det naturskjønne området Fjorda og området nordenfor til Tørrsjøen.
1683 Lysløypa på Ringmoen 00.00. 0 1.2
1684 Ringmoen rundløype 00.00. 0 6.7
Jevnaker vestås
1695 Bergerbakken skole - Østre Buttentjern 00.00. 0 2.9
1702 Borstudalen - Tangnes 00.00. 0 3.4
1701 Flekkrøymyra - Borstudalen 00.00. 0 2.4
1699 Flekkrøymyra - Brennfu 00.00. 0 1.7
1700 Flekkrøymyra - Nordre Vælsvatnet - Borstudalen 00.00. 0 6.6
1697 Myrheim - Ruggetjern 00.00. 0 1.2
1698 Ruggetjern - Flekkrøymyra 00.00. 0 4.8
1703 Tangnes - Buvatnet 00.00. 0 6.3
1696 Østre Buttentjern - Ruggetjern 00.00. 0 1.2
Fjorda – Bjoneroa
Beskrivelse kommer
1721 Bakketangen - Lortræva 00.00. 0 1.8
1729 Bakketangen - Saltbufjorden - Overdragsla 00.00. 0 2.1
1714 Bjoneroa - Dalen 00.00. 0 4.4
1728 Båhus - Bakketangen 00.00. 0 1.6
1727 Båhus - Vestlandsfjorden 00.00. 0 1.1
1715 Dalen - Kleivsundet 00.00. 0 0.6
1720 Engevika - Bakketangen 00.00. 0 1.5
1734 Fløyta - Buvatnet 00.00. 0 4.0
1725 Granerud - Hakatjern - Svarttjern parkering 00.00. 0 2.3
1724 Granerud rundløype 00.00. 0 0.0
1730 Hovsætervika parkering - Haukfjorden - Overdragsla 00.00. 0 2.1
1717 Kleivsundet - Grønnmalen - Storgrunnvika 00.00. 0 1.4
1716 Kleivsundet - Velmunden - Lortræva 00.00. 0 2.7
1722 Lysløypa Granerud - Storgrunnvika 00.00. 0 1.3
1731 Overdragsla - Lønntjern - Fløyta 00.00. 0 3.2
1713 Rundløype Bjoneroa skole 00.00. 0 0.6
1719 Sevaldrudholmen 00.00. 0 2.5
1718 Storgrunnvika - Engevika 00.00. 0 0.8
1723 Storgrunnvika - Granerud (4-kilometeren) 00.00. 0 2.7
1732 Svarttjern parkering - Båhusfeltet - Vestlandsfjorden 00.00. 0 3.0
1726 Svarttjern parkering - Svarttjern - Båhus 00.00. 0 2.1
1733 Vestlandsfjorden - Fløyta 00.00. 0 3.2

37 løyper vist, totalt 133.3 km.