Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Krokskogen - Hole

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

I tillegg til Skiforeningen, er det flere andre aktører som prepper løyper i dette området.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Krokskogen - Hole
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Rykkinn
Beskrivelse kommer
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 30.12.2021 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 19.03.2021 2.7
Ringkollen og omegn
Ringkollen og nærmeste omegn er først og fremst kjent for det fantastiske skiterrenget, og Skiforeningen setter opp skibuss hit straks det er skiføre. Her kommer skiføret tidlig og forsvinner sent, og du kan gå på ski videre sydover på Krokskogen eller østover og nordøstover og komme inn i Nordmarka. I sykkelsesongen settes det også opp sykkelbuss til Ringkollen.
1599 Borgersetra - Vassendvika 15.04.2021 3.6
1596 Borgersetra – Langtjern 02.01.2022 1.7
1602 Borgersetra – Vambu 02.01.2022 2.4
1598 Damtjern - Ringsmyrene 02.01.2022 2.5
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 05.03.2020 5.1
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 19.03.2021 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
457 Jonsetangen - Øyangen - kryss Uglaveien/Vambu (over vannet) 19.03.2021 1.8
243 Jonsetangen - Øyangen - Mosjøen (over vannet) 19.03.2021 3.9
230 Jonsetangen - Øyangen - Vesle Ugla (over vannet) 03.02.2021 2.6
1131 Jonsetangen - Øyangen - Østerdamsetra (over isen) 19.03.2021 2.9
1597 Langtjern - Damtjern 21.03.2021 2.8
226 Langtjern - Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 06.03.2020 6.6
97 Langtjern - Vesleflåtan - Storflåtan dam 13.03.2020 4.6
95 Lysløypa på Ringkollen 02.01.2022 3.5
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 29.12.2021 1.9
1594 Mosjøen V - Mosjøen Ø (over vannet) 13.04.2021 1.0
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
237 Ringkollen - Borgersetra - Vambu 03.03.2020 6.2
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka 01.03.2020 11.0
1643 Ringkollen - Damåsen - Smeden [Gamlebakka] 00.00. 0 2.8
1595 Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra 18.04.2021 4.0
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 14.04.2021 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 15.04.2021 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 06.03.2021 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 13.03.2021 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 30.12.2021 5.7
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 25.03.2021 1.8
229 Ringkollen - Svarttjerna - Viksetra - Damtjern 19.03.2021 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 03.03.2020 15.0
1484 Ringkolltoppen rundt 19.03.2021 4.2
458 Skileik på Ringkollen 02.01.2022 0.1
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 28.03.2021 3.2
1601 Treningsrunden 02.01.2022 7.0
1600 Vassendvika – Lauvliflaka 15.04.2021 3.5
1588 Vesle Ugla - Auretjern 14.01.2020 1.6
Damtjern med omegn
Beskrivelse kommer
1535 Atjern - Atjernsmyrene - Sandviksveien 13.03.2020 0.9
1562 Kulpåsen - Ringsmyrene 29.03.2021 0.9
69 Lauvliflaka - Atjern - Skamræk 30.12.2021 1.8
1214 Lauvliflaka - Ringsmyrene 30.12.2021 1.1
1564 Løvlia - Kulpåsen 29.03.2021 1.9
1566 Løvlia - Lauvliflaka 02.01.2022 1.5
1565 Ringsmyrene - Løvlia 02.01.2022 2.3
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) 25.03.2021 1.2
1464 Skamræk - Storflåtan 30.12.2021 3.5
Kleivstua - Løvlia
Beskrivelse kommer
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 30.12.2021 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 13.04.2021 2.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 12.02.2021 3.9
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 13.04.2021 2.3
1563 Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra 29.03.2021 2.1
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen 29.03.2021 1.8
468 Gyrihaugsetra - Løvlia [under kraftledningen] 03.01.2020 2.5
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 30.12.2021 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2019 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 26.03.2021 4.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 19.01.2021 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 30.12.2021 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 25.03.2021 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 02.01.2022 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua 25.03.2021 3.7
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 29.03.2021 7.4
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 12.03.2019 2.1
1223 Torgetjern - Frøshaug 02.01.2022 3.7
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 30.12.2021 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 02.01.2022 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 30.12.2021 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 13.04.2021 4.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 02.01.2022 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 26.03.2021 8.0
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 13.03.2021 6.9
85 Sollihøgda skileik 25.12.2019 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 02.01.2022 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 26.03.2021 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 22.02.2014 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 30.03.2021 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 30.03.2021 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 02.01.2022 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 13.04.2021 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua 02.01.2022 3.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
Holebygda
Ved foten av Krokskogen ligger Holebygda, omkranset av Tyrifjorden. Dette er et av landets mest fruktbare jordbruksområder. Her dyrkes det korn, grønnsaker, frukt og bær. Området er mer eller mindre flatt, og om vinteren prepareres det skiløyper rett utenfor døra til de fleste som bor her. Utenom skisesongen er det fint å sykle på de mange veiene som knytter grendene sammen. Holebygda er også rik på historie. Seks sagakonger har tilknytning til bygda: Sigurd Hjort, Halvdan Svarte, Harald Hårfagre, Sigurd Syr, Olav den Hellige og Harald Hardråde. Den kjente eventyrsamleren og dikterpresten Jørgen Moe vokste opp på Mo gård. Fine startsteder for turer er bl.a. Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik og Helgelandsmoen.
1537 Hvervenmoenløypa 18.03.2019 4.6
1536 Lorerunden 18.03.2019 7.5
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage 10.03.2019 2.9
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage 19.01.2021 1.1
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo 18.02.2021 8.7
1542 Rundløypa på Storøya 25.02.2019 4.9
1707 Rundløype på Borger 00.00. 0 3.4
1539 Rundløyper på Røyse 18.03.2019 16.6
1538 Rundløyper på Steinssletta 18.03.2019 12.1
1708 Rundløyper på Sætrang 00.00. 0 4.9
1540 Rytterragerrunden 18.03.2019 4.6
1705 Steinsvika - Ringåsen - Tanbergmoen - Hvervenmoen 00.00. 0 12.9
1706 Tanbergmoen - Sætrang 00.00. 0 3.3
1694 Vik sykkelpark 00.00. 0 0.4
Lommedalen
Beskrivelse kommer
1472 Bergersletta 14.02.2019 1.1
357 By - Greinehytta 23.03.2021 4.9
405 Frøshaug - Djupdalen 23.02.2021 2.0
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 19.03.2021 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 31.12.2021 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 21.03.2021 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 19.03.2021 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 19.03.2021 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 19.03.2021 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 19.03.2021 7.5
988 Tobonn - By 26.03.2021 1.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 30.12.2021 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 20.03.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.03.2019 5.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 31.12.2021 5.2
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 19.03.2021 4.9
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 30.12.2021 4.6
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 18.03.2021 6.0
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 30.12.2021 3.0
223 Tverrsjøstallen - Tverrsjøen - Holoaseter (over vannet) 18.03.2021 2.5
236 Ølja rundt 28.03.2021 7.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
1587 Fagervann - Auretjern 30.12.2021 1.9
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam 30.12.2021 4.3
100 Finnstad - Katnosa - Sandvikshytta [over vannet] 19.03.2021 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 19.03.2021 2.6
1591 Holoaseter - Katnosa - Sandvikshytta (over vannet) 28.03.2021 4.6
112 Sandvikshytta - Katnosa - Spålen Ø [over vannet] 28.03.2021 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 14.04.2021 1.9
1589 Spålen N - Auretjern 28.03.2021 0.6
1590 Spålen N - Finnstad 19.03.2021 1.4
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 28.03.2021 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 28.03.2021 2.1
1139 Store Sinnera - Auretjern 30.12.2021 2.1
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
Beskrivelse kommer
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 13.04.2021 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 13.03.2021 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 13.03.2021 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 02.01.2022 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka 14.04.2021 3.2
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 12.03.2021 3.6
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 02.01.2022 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 19.01.2021 54.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 24.03.2021 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 02.01.2022 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 15.04.2021 1.8
1606 Kringla - Langlia 00.00. 0 1.0
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 21.03.2019 9.1
1119 Langlia - Kveldrostjern 28.03.2021 2.3
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 13.03.2021 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 02.01.2022 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 21.03.2019 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 13.03.2021 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 21.03.2019 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 21.03.2019 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 22.01.2021 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 21.03.2019 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 02.01.2022 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 02.01.2022 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 20.03.2019 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 14.03.2020 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra 02.01.2022 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 24.03.2021 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 02.01.2022 4.4
1143 Svarten N - Kringla 28.03.2021 3.6
392 Svarten N - Spålen Ø 20.02.2021 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 20.03.2020 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 02.01.2022 4.2
Tanum - Vestmarksetra
Tanum er et fint inngangspunkt fra øst for turer i Vestmarka. Det går stier og løyper fra Tanum kirke, evt. kan man kjøre bil opp til Vestmarksetra og starte herfra. Herfra er det glimrende å starte for barnefamilier, med kort avstand til f.eks. Gupu og Furuholmen der det er servering i helgene.
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu 14.04.2021 1.3
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann 30.12.2021 2.7

165 løyper vist, totalt 695.8 km.