Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka nord

Skiforeningens maskin i området preparerer fra henholdsvis Kikut eller Katnosa i syd, Kalvedalen/Trantjern i vest, Bislingen/Mylla/Grua i nord og Harestua/Stryken/Hakkloa/Mago "Holmenkollmarsjen "Elvann Delebekken og Helgeren i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Stryken og preparering starter normalt herfra i retning Svartbekken.

Lysløypa på Harestua prepareres til kveldstrening onsdag og torsdag.

Noen av de mest snøsikre løypene i Marka går på ubrøytede skogsbilveier, og i dette området kan vi ha mange mil med løyper på skogsbilveiene som ofte ligger ubrøytet til glede for friluftslivet. Svartbekken - Kalvedalen 12,5 km. Harestua - Skillingen Gjerdingen - Sandungskalven og Katnosa mm.

Mylla Løypeforening preparerer området Trantjern i vest, Svea i nord og Mylla i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Nordmarka nord
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Ringkollen og omegn
Ringkollen og nærmeste omegn er først og fremst kjent for det fantastiske skiterrenget, og Skiforeningen setter opp skibuss hit straks det er skiføre. Her kommer skiføret tidlig og forsvinner sent, og du kan gå på ski videre sydover på Krokskogen eller østover og nordøstover og komme inn i Nordmarka. I sykkelsesongen settes det også opp sykkelbuss til Ringkollen.
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 29.12.2021 1.9
Stryken - Harestua
Beskrivelse kommer
934 Harestua - Pipern - Buvann 25.02.2019 9.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 27.03.2021 3.3
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 12.03.2021 4.6
301 Harestua - Svartbekken 25.03.2021 4.4
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 27.03.2021 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 02.01.2022 5.0
350 Lysløypa på Harestua 16.03.2021 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 09.03.2020 2.6
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V (terrengløypa) 28.01.2021 3.6
1551 Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) 22.03.2020 4.5
1753 Råsjøkrysset - Sølvtjernet 00.00. 0 2.5
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 02.01.2022 5.9
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 31.03.2021 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 31.03.2021 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 17.03.2021 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 15.03.2019 2.4
107 Stryken - Nordvannet - Trehørningen 14.03.2019 8.4
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 28.03.2021 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 12.03.2021 2.9
106 Stryken - Stålmyra 13.04.2021 4.5
752 Svartvann - Fjellsjøen 02.01.2022 2.2
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 02.01.2022 1.3
1262 Brattvoll - Volla 15.04.2021 1.4
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 28.03.2021 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 12.03.2021 4.8
348 Grua - Nysetra 13.03.2021 2.0
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 23.04.2021 1.8
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 14.04.2021 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 27.03.2021 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 23.02.2021 4.5
1453 Kalvsjøhagen 12.03.2021 1.1
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 19.03.2021 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 13.03.2021 2.2
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 29.12.2021 3.0
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 07.05.2021 5.2
496 Myllsdammen - Belteren - Kalrasen 02.01.2022 1.8
1047 Myllsdammen - Bislingen [på veien] 11.12.2021 2.4
110 Myllsdammen - Flisbanen [Grønntjernløypa] 15.04.2021 2.2
346 Myllsdammen - Trantjern [Myllsliveien] 02.01.2022 4.7
220 Myllsdammen - Trantjern [over vannet] 02.01.2022 4.5
1369 Ringen - Kalvsjø 15.03.2021 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 15.03.2021 1.5
992 Roa - Kalvsjø 27.01.2019 3.4
1360 Roa - Ringen 27.01.2019 3.8
1622 Sand - Lunner stasjon - Flatla 00.00. 0 2.9
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 25.12.2019 3.0
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 15.04.2021 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 23.04.2021 2.7
343 Svea - Svesvika [over vannet] 02.01.2022 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 23.01.2021 1.5
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 29.12.2021 2.0
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 02.01.2022 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Myllsdammen 15.04.2021 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 15.04.2021 5.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 30.12.2021 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 16.12.2021 3.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 13.04.2021 1.2
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 19.03.2021 2.2
104 Bislingen - Grønntjern 23.04.2021 1.7
103 Bislingen rundløype 11.12.2021 3.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 18.04.2021 3.1
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 13.04.2021 2.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 22.04.2021 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 18.04.2021 1.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 19.03.2021 1.9
Jevnaker
Beskrivelse kommer
1372 Halvorsrud - Stormyra 19.03.2021 3.4
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud 25.12.2019 2.1
1479 Kinge skileik 20.02.2021 0.5
1478 Kingerunden 20.02.2021 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge 20.12.2019 4.9
1477 Klinkenberg lysløype 20.12.2019 1.2
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud 19.03.2021 2.4
1475 Myrskogen skianlegg - konkurranseløyper 25.03.2021 3.8
498 Prestmoen - Klinkenberg 22.03.2019 2.5
1481 Ragnhildrud - Kinge 20.02.2021 2.0
1480 Ragnhildrud skileik 20.02.2021 0.7
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 30.03.2021 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 26.12.2019 9.5
102 Gjerdingdammen - Gjerdingen - Kalvedalen [over vannet] 06.04.2018 4.4
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 15.03.2019 3.8
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 22.04.2021 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 30.12.2021 2.5
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 12.02.2021 2.4
221 Gjerdingen rundt 22.04.2021 10.9
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 02.01.2022 2.9
1592 Tverrsjøstallen - Abrahamsvika - Holoaseter 28.03.2021 2.8
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 19.03.2021 4.9
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 30.12.2021 4.6
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 18.03.2021 6.0
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 30.12.2021 3.0
223 Tverrsjøstallen - Tverrsjøen - Holoaseter (over vannet) 18.03.2021 2.5
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 13.04.2021 2.2
236 Ølja rundt 28.03.2021 7.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
1587 Fagervann - Auretjern 30.12.2021 1.9
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam 30.12.2021 4.3
100 Finnstad - Katnosa - Sandvikshytta [over vannet] 19.03.2021 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 19.03.2021 2.6
1591 Holoaseter - Katnosa - Sandvikshytta (over vannet) 28.03.2021 4.6
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 01.01.2022 11.7
1183 Sandvikshytta - Katnosa - Katnosdammen [over vannet] 01.01.2022 1.7
112 Sandvikshytta - Katnosa - Spålen Ø [over vannet] 28.03.2021 3.0
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 19.03.2021 2.5
1132 Sinnerdalen - Finnstad 14.04.2021 1.9
1589 Spålen N - Auretjern 28.03.2021 0.6
1590 Spålen N - Finnstad 19.03.2021 1.4
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 28.03.2021 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 28.03.2021 2.1
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 13.03.2020 7.0
1139 Store Sinnera - Auretjern 30.12.2021 2.1
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 19.03.2019 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 02.02.2021 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 12.03.2021 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 15.03.2019 4.0
359 Vesle Sandungen - Knappa 13.03.2020 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 29.03.2019 1.8
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
1148 Elnes - Mattismyr 20.03.2019 1.7
406 Mattismyr - Delebekken 06.03.2020 5.4
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 23.03.2021 4.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 16.03.2021 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 13.04.2021 6.6
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 23.03.2021 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 11.02.2021 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 23.03.2021 4.0
Grindvoll
Beskrivelse kommer
1459 Sørenggutua - Lunner barneskole 15.03.2021 1.6
1458 Sørenggutua - Ringen 15.03.2021 0.7

127 løyper vist, totalt 443.3 km.