Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka syd

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Nordmarka syd
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 13.03.2020 7.0
Holmenkollen Riksanlegg
Beskrivelse kommer
23 Gamle 50'n 01.03.2018 25.0
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 02.01.2022 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 29.01.2021 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 09.02.2021 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 09.02.2021 3.3
1607 Holmenkollrunden (V1) 00.00. 0 34.4
Frognerseteren - Bogstad
Beskrivelse kommer
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 14.04.2021 4.1
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 19.03.2021 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 19.03.2021 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 30.12.2021 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 30.12.2021 1.4
313 Bogstad - Bjørnsgard 15.02.2019 2.4
314 Bogstad - Lathus 15.03.2019 1.9
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 30.12.2021 1.3
2 Frognerseteren - Heggehullet 02.01.2022 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 29.12.2021 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 15.12.2021 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] 15.12.2021 7.3
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 13.04.2021 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 29.12.2021 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 13.04.2021 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua 02.01.2022 1.8
698 Huseby - Bogstad 30.12.2021 3.0
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 13.04.2021 7.8
1608 Lillevann - Rødkleiva 00.00. 0 0.6
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 14.12.2021 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 02.01.2022 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 18.02.2021 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 18.02.2021 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 20.12.2019 2.5
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 30.12.2021 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 30.12.2021 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr 01.01.2022 0.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 12.03.2021 8.1
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 30.12.2021 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 12.03.2021 2.8
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 30.12.2021 3.7
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 01.01.2022 1.8
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 13.03.2021 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 14.04.2021 2.0
Sognsvann - Ullevålseter
Beskrivelse kommer
1435 Gaustad - Tuggerud 02.01.2022 1.3
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 02.01.2022 5.3
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) 21.03.2019 2.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 25.03.2021 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 31.12.2021 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 02.01.2022 1.1
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 13.03.2021 4.0
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 16.02.2021 4.3
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 21.03.2019 5.5
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 19.03.2021 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 02.01.2022 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 02.01.2022 5.5
711 Sognsvann snøpark 02.01.2022 1.4
583 Tuggerud - Sognsvann 02.01.2022 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern 30.12.2021 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 13.12.2021 4.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
Beskrivelse kommer
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 13.04.2021 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 13.03.2021 8.0
363 Elveli - Finnerud 12.03.2021 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 23.03.2021 9.1
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 13.03.2021 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 02.01.2022 1.9
438 Fløyta - Vensåsseter 29.12.2021 2.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka 14.04.2021 3.2
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 12.03.2021 3.6
232 Galemyr - Skrubbdal 30.03.2019 3.3
213 Galemyr - Stormyra 20.03.2021 1.2
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 02.01.2022 1.5
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 01.04.2019 25.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 19.01.2021 54.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 24.03.2021 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 02.01.2022 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 15.04.2021 1.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 02.01.2022 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 11.03.2021 2.1
1606 Kringla - Langlia 00.00. 0 1.0
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 21.03.2019 9.1
1119 Langlia - Kveldrostjern 28.03.2021 2.3
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 13.03.2021 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 02.01.2022 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 21.03.2019 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 13.03.2021 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 21.03.2019 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 21.03.2019 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 22.01.2021 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 21.03.2019 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 02.01.2022 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 02.01.2022 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 20.03.2019 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 14.03.2020 4.9
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 04.03.2021 2.4
218 Skrubbdal - Fløyta 29.12.2021 2.6
71 Storebekkhytta - Dammyra 02.01.2022 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 24.03.2021 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 02.01.2022 4.4
1143 Svarten N - Kringla 28.03.2021 3.6
392 Svarten N - Spålen Ø 20.02.2021 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 20.03.2020 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 02.01.2022 4.2
703 Wyllerløypa - Bjordammen 30.12.2021 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 02.01.2022 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 16.02.2021 6.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 28.12.2021 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 12.03.2021 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 14.03.2019 6.2
364 Finnerud - Kobberhaughytta 19.03.2021 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 01.02.2021 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 08.03.2019 3.1
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 31.12.2021 1.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 16.03.2021 7.5
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 02.02.2021 3.6
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 19.03.2021 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa 02.02.2021 1.1
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 12.03.2021 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 15.03.2019 4.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 13.03.2021 0.8
494 Smedmyra - Kveldrostjern 13.03.2021 1.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 19.03.2021 1.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 28.12.2021 1.3
359 Vesle Sandungen - Knappa 13.03.2020 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 29.03.2019 1.8
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 31.12.2021 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 31.12.2021 0.7
Maridalen
Beskrivelse kommer
178 Damputtbekken - Sandermosen 28.12.2021 1.9
675 Dausjøen - Mobekken 29.12.2021 1.4
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.9
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen 12.03.2021 5.9
678 Hammeren - Sander 02.01.2022 3.3
127 Hammeren - Skar 02.01.2022 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen 13.03.2021 2.8
660 Kjelsås - Monsetangen 02.01.2022 2.4
777 Kjelsås - Sander 02.01.2022 3.4
680 Konkurranseløype Kjelsås 14.03.2021 1.0
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 22.03.2019 2.1
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 02.01.2022 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 19.01.2021 2.6
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 16.03.2021 1.2
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 13.03.2021 1.7
706 Lysløypa på Korsvoll 13.03.2019 2.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 16.03.2021 1.1
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 15.04.2021 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 02.01.2022 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 14.03.2021 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 26.03.2021 3.0
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 09.03.2013 6.0
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 02.01.2022 5.1
672 Movatn - Skillingsdalen 02.01.2022 2.5
676 Sander - Dausjøen 18.02.2021 1.5
677 Sander - Monsetangen 02.01.2022 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 28.12.2021 2.5
1629 Skar - Vaggesteinåsen 00.00. 0 1.8
709 Skar - Øyungen (vestlig) 02.01.2022 2.3
141 Skillingsdalen - Sinober 29.12.2021 2.6
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 19.02.2021 8.4
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 19.02.2021 4.9
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 19.02.2021 8.5
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen 31.12.2021 4.4
Parker og grøntområder
Beskrivelse kommer
1469 Ballerud golf 20.02.2019 1.4
1466 Bærum idrettspark 20.02.2019 1.4
1235 Frognerparken 22.02.2019 2.4
1468 Gjønnesjordet 10.03.2019 1.3
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen 10.03.2019 4.0
1241 Lysløypa på Brannfjell 02.01.2022 2.0
1454 Musejordet 10.12.2021 0.9
1234 Rundløype Holmendammen 01.03.2019 1.1
1240 Rundløype på Ekebergsletta 30.12.2021 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 08.02.2019 1.3
1236 Rundløype Voldsløkka 19.03.2021 1.0
1450 Slottsparken 25.02.2018 1.0
1474 Storøya 14.02.2019 2.0
1456 Søndre Hansebakkjordet 23.03.2019 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet 20.03.2019 2.0
1237 Torshovdalen 11.02.2021 1.7
1238 Tøyenparken 17.03.2021 1.5
1239 Valle Hovin 08.02.2019 1.0
1470 Veritasjordet 14.02.2019 1.1
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
131 Delebekken - Kikutstua 30.12.2021 11.0
1148 Elnes - Mattismyr 20.03.2019 1.7
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 30.12.2021 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 13.04.2021 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 19.03.2021 3.5
1482 Fredrikstad - Fløyta 30.12.2021 2.1
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 28.01.2019 3.6
736 Glitre - Aas gård [Nittedal på langs] 27.03.2019 4.5
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 13.03.2021 2.9
399 Holmetjern - Gørjahytta 24.02.2021 2.6
374 Lysløypa i Nittedal 31.12.2021 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 29.03.2021 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 04.04.2019 1.8
406 Mattismyr - Delebekken 06.03.2020 5.4
465 Slattum - Gaustadmåsan [Nittedal på langs] 19.02.2021 4.6
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 12.03.2021 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 12.03.2021 3.5
741 Svenskemyra - Varingskollen 09.03.2019 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 19.03.2021 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 30.12.2021 4.6
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 23.03.2021 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad 19.03.2021 3.0
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 12.03.2021 5.1
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 24.02.2021 3.0
368 Varingskollen - Holmetjern 12.03.2021 4.4
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 29.03.2021 4.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa 02.01.2022 0.6
1111 Vågedammen - Sørskogen 19.03.2021 4.3
Skumsjøen-området
Beskrivelse kommer
1630 Skrukli stasjon - Lomvika 00.00. 0 2.6

207 løyper vist, totalt 816.8 km.