Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Sørmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Ski i syd, Stuene/Grevestua i vest, Grønliåsen i nord og Skeidarkollen i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Siggerud. Preparering starter normalt på golfbanen på Greverud. Lysløypa på Greverud prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre. Lysløypa på Siggerud prepareres etter behov når det er nok snø. Lysløypa mellom Langhus og Ski, lysløypa i Nøstvetmarka, lysløypa på Vevelstad og lysløypa mellom Fløisbonn og Greverud blir preparert ved behov.

Løypene i Kråkstad, Tomter og Hobøl prepareres av Kråkstad IL og Hobøl idrettslag.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Sørmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
Beskrivelse kommer
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn 20.02.2013 3.2
424 Bjørndal - Myrer 11.01.2016 2.0
176 Bjørndal Idrettspark 12.03.2021 1.6
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 07.02.2018 8.9
1216 Bru - Holen 03.02.2019 1.2
205 Fløysbonn - Kloppa 29.11.2019 1.6
950 Fløysbonn - Myrer 12.02.2019 3.3
1218 Holen - Krokhol 02.01.2022 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 12.03.2021 2.0
951 Kloppa - Myrer 02.01.2022 2.1
1637 Langen 00.00. 0 5.1
1644 Langen S 00.00. 0 1.7
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 19.01.2021 4.6
175 Lysløypa i Grønliåsen 18.03.2019 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 12.03.2021 2.7
202 Lysløypa på Siggerud 11.11.2019 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 28.12.2021 2.3
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 01.04.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 07.02.2019 1.3
214 Siggerud - Holen 19.02.2021 1.7
589 Siggerud - Kloppa 17.02.2021 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 17.02.2021 5.3
Oppegård - Vevelstad
Beskrivelse kommer
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 14.03.2019 4.3
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 01.03.2020 3.4
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 02.01.2022 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 02.01.2022 1.5
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 30.12.2021 2.8
430 Rundløypa i Bøleråsen 11.11.2019 4.7
602 Rundløypa på Svartskog 14.01.2021 9.1
1049 Stallerud - Bru 03.02.2019 3.6
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 12.03.2021 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 12.03.2021 3.8
Ås - Kroer
Beskrivelse kommer
187 Brønnerudjordet 03.02.2019 1.1
587 Kroerløypa 30.01.2019 14.5
196 Lysløypa i Kroer 14.02.2018 3.2
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås 05.02.2019 5.3
590 Rustadjordet 12.03.2021 3.3
592 Rustadjordet - Kroerløypa 14.03.2019 1.5
191 Søråsjordet 03.02.2019 1.8
1496 Universitetet i Ås - Askjumskogen 12.03.2021 2.2
197 Vestbyrunden 14.03.2019 10.3
591 Vollebekkjordet 14.03.2019 2.6
593 Ås - Kråkstad 29.01.2019 10.0
199 Ås -Trampen 14.03.2019 4.1
Ski - Langhus
Beskrivelse kommer
738 Eikjol - Sterkerud 17.02.2021 2.4
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 17.02.2021 4.9
428 Lysløypa i Bollerudåsen 13.02.2019 3.0
204 Lysløypa Ski - Langhus 17.02.2021 2.7
1447 Løypenettet i Holstadmarka 13.02.2019 8.9
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 29.03.2018 13.8
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 02.02.2019 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 17.02.2021 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 02.02.2019 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 03.02.2019 8.7
215 Ski - Bjerkebekk 12.02.2019 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 19.03.2019 6.1
Kråkstad - Hobøl
Beskrivelse kommer
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] 05.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] 13.03.2018 1.3
948 Elvestad [E18] - Skotbu 19.02.2013 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole 13.03.2018 5.5
800 Kråkstad - Granerud 15.01.2021 3.3
944 Kråkstad - Skotbu 16.03.2019 6.1
594 Lysløypa på Kråkstad 16.01.2016 3.6
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 16.02.2019 1.3
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 16.02.2019 1.1
806 Skotbu - Vientjern 04.02.2021 3.8
943 Skotburunden 04.02.2021 4.8
942 Tomter idrettspark - Skotbu 25.01.2015 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern 04.03.2018 4.8
Lyseren - Mjær
Beskrivelse kommer
1446 Brevik (Steinenga) - Skimtefjell 26.01.2021 5.0
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 2.2
1485 Padderud - Lyseren - Brevik (Steinenga) 12.03.2021 2.1
1462 Tjernsli - Lyseren - Brevik (Steinenga) 17.02.2021 5.6
Gaupesteinmarka
Beskrivelse kommer
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 16.03.2019 4.6
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 19.02.2021 8.2
802 Granerud - Bjerkebekk 04.02.2021 3.2
801 Granerud - Vientjern 04.02.2021 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 16.02.2019 1.7
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta 08.02.2019 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] 16.02.2019 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] 16.02.2019 1.8
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 04.02.2021 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 04.02.2021 4.7
1641 Våg rundt 00.00. 0 5.9
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
Beskrivelse kommer
177 Sværsvann - Myrer 30.12.2021 4.5
Ytre Enebakk - Kirkebygda
Beskrivelse kommer
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 31.12.2021 2.1
1445 Larsbraaten - Padderud 12.03.2021 2.5
1642 Marikirke (Ytre Enebakk) - Bråtan 00.00. 0 2.2
337 Ytre Enebakk - golfbanen 11.11.2019 5.5
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] 00.00. 0 4.5

91 løyper vist, totalt 367.1 km.