Finnstad - Katnosa - Sandvikshytta [over vannet]

Løype nr: 100
Område: Nordmarka nord
Lengde: 4.0 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 19.03.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne løypa går hovedsakelig på isen, og ligger innenfor Spålen-Katnosa naturreservat. Det er derfor restriksjoner med hensyn til løypepreparering.

Starten er ved den idylliske plassen Finnstad, og løypa går først over Finntjern. Den kommer inn på land på østsiden av vannet. Den neste halve kilometeren går gjennom skogen, og det er utfor på denne strekningen.

Snart glir du inn på Aklangen, ut på Katnosa og bort til Sandvikshytta.

Herfra er det flere alternativer videre, bl.a. mot Snøploghøgda i løype 808, Katnosdammen (løype 1183) og Spålsbu (løype 112). Du kan også gå rett nordover mot Elgstøa i løype 1181.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km