Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen]

Løype nr: 1045
Område: Nordmarka nord
Lengde: 2.9 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Delvis preparert
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 12.03.2021
Delvis preparert: 30.12.2021 09:55

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter et stykke fra Stryken stasjon, og går nordvestover mot Store Skillingen. Ca. 100 meter før Skillingsdammen fortsetter løype 753 videre øst for vannet.

Men vår løype går ut på isen, hvor den deler seg. En trasé følger østsiden av vannet langs land. Her er det solrikt, med flere koselige leirplasser.

Nord for Store Skillingen går løype 111 til høyre mot Harestua. Vår løype slutter like etter dette løypekrysset.

Fra nordvestenden av vannet fortsetter løype 108 på Gjerdingsveien til Gjerdingen. Løype 754 er en scooterløype som går opp gjennom skogen på høyre side. Den kan være et godt alternativ - ikke minst dersom Gjerdingsveien er brøytet. Løype 3 går til Gjerdingen via Nyseterveien.

Den andre traseen krysser Store Skillingen mot vest. Løypa fortsetter så inn på land og fram til den møter løypa som går i Nyseterveien. Har du tenkt deg i den retningen, er traseen over vannet kortest. Traseen vestover isen er for øvrig ikke regnet inn i samlet lengde på løypa.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
89 Tvers over Nordmarka Ringkollen Stryken 28.7

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Stryken