Langlia - Kveldrostjern

Løype nr: 1119
Lengde: 2.3 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 28.03.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne løypa er en del av Grenaderløypa, og starter i løypekrysset rett øst for Langlia. Her møtes løype 1606 fra Kringla og løype 963 fra Vesle Sandungen.

Første del av løypa går i lett terreng sørøstover langs Langlivannet. Etter 0,7 kilometer stiger den så opp mot løypekrysset ved Kveldrostjern, løypas endepunkt.

Herfra går løype 494 til høyre mot Smedmyra, mens løype 1266 går til venstre mot Knappa. Hvis du velger å fortsette rett frem - i Grenaderløypa - kommer du til Fyllingen (løype 1265).

Men hvorfor dette spesielle navnet Grenaderløypa? For det første - "grenader" (uttales med trykk på siste stavelse) er betegnelsen på en soldat som er vervet. Og vi skal tilbake i historien, til svenskekongen Karl XII og et av hans mange forsøk på å sette den norske hovedhæren ut av spill.

27. mars 1716 gjennomførte en ukjent skiløper den bragd å ta seg fram den ni mil lange veien fra Hakedal Verk i Hakadal til Gjellebekk Skanse i Lier. Han brakte med seg et budskap fra forpakteren på Hakedal Verk, Søren Løchstør, til den norske øverstkommanderende, general Lützow, om at "ca. tusen svenske dragoner var på vei mot Drammen med den hensikt å angripe de norske troppene i ryggen".

Til minne om denne innsatsen arrangeres hvert år Grenaderløpet fra Hakedal Verk til Asker.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km