Spenntirunden

Løype nr: 1153
Lengde: 6.5 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Delvis preparert
Prepareres av: Søndre Land kommune
Ferdig preparert: 23.01.2021
Delvis preparert: 03.04.2021 10:41

Oversiktskart

Beskrivelse

Flott løype i Søndre Land kommune på vestsiden av Randsfjorden. Løypa går mellom 500 og 600 moh., og deler av den går over flere fine myrdrag.

Starten er fra sørøstsiden av Kaldingen (Storkaldingen). Etter en snau kilometer i sørvestlig retning, er du oppe ved et løypedele. Her starter en rundløype på 4,7 kilometer, som naturlig nok kan gås begge veger.

Hvis du går rundløypa mot urviseren, når du Spennti 3,5 kilometer etter krysset. Herfra går løypa nordover, og 600 meter senere kommer det en løype inn fra høyre, fra Lusihus-krysset. Den løypa er 1,6 kilometer lang (lengden inngår ikke i den oppgitte distansen for Spenntirunden), og kan fungere som et alternativt startsted for å komme inn i rundløypa.

Når du er tilbake ved Kaldingen igjen, kan du evt. fortsette nordøstover på skogsbilvegen og gå ta turen innover mot Brattlia (løype 1612).Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Kaldingen