Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka

Løype nr: 1213
Lengde: 3.2 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Delvis preparert
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 14.04.2021
Delvis preparert: 29.12.2021 13:15

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne løypa, i kombinasjon med løype 1566, er et landfast alternativ til Løvlia fra Gagnumseter, selv om den er noe lengre enn løype 1212 over Nibbitjern.

Løypa, som til å begynne med er felles med løype 1212, starter ved løypekrysset på nordøstsiden av Nordre Heggelivann, rett nedenfor Gagnumseter. Du går først over broen mellom dette vannet og Skamræk.

Så skilles løypene, og du fortsetter rett frem i løypedelet og tar fatt på stigningene på vestsiden av Gråbergtjern og opp til løypekrysset ved Stubdalsflaka. Dette området ligger ca. 600 moh., og er blant de vakreste på Krokskogen.

Vel oppe på myrdragene på Lauvliflaka ender løypa i et sentralt løypekryss, men fortsettelsen mot Løvlia går altså sørover (dvs. til venstre) i løype 1566, i vakkert terreng. Fra løypekrysset kan du også gå til høyre, dersom du vil til Atjern og videre østover (løype 69). Dersom du går rett frem i krysset, kommer du til Ringsmyrene (løype 1214) eller Vassendvika (løype 1600).Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
365 Heggelirunden Løvlia Løvlia 11.3
98 Skansebakken Løvlia tur-retur Skansebakken Skansebakken 34.6