Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen]

Løype nr: 1220
Lengde: 2.8 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Skiforeningen
Ferdig preparert: 13.04.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne løypa er en del av Grenadertraseen, og starter i løypekrysset rett ovenfor skogsbilveien forbi Fjellsetra. Løypa følger en gammel driftsvei. Du går gjennom et variert og trivelig skogsterreng med enkelte morsomme kneiker.

Et par kilometer etter Fjellsetra tar løype 403 av mot venstre - denne går vestover mot Gyrihaugflaka og Skardtjern. Løypa har felles trasé med vår løype et lite stykke, før den tar av mot sørøst og fortsetter mot Kampevaddammen over Ingjerdsbrenna.

Vår løype ender ved Fjellseterbommen ved Store Lomma. Herfra går løype 79 til Kampevaddammen, mens løype 185 går til Løvlia.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
366 Krokskogrunde fra Kleivstua Kleivstua Kleivstua 33.4
92 Langt inn på Krokskogen By i Lommedalen Sollihøgda 41.1
257 Langtur fra Ringkollen til Hvalstad Ringkollen Hvalstad 57.4