Klokkarstua [Hovenga] - Semsporten

Løype nr: 1249
Område: Hurummarka
Lengde: 6.7 km
Preppetype: Klassisk
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Ikke preparert
Prepareres av: Huringen IF
Ferdig preparert: 06.02.2019

Oversiktskart

Beskrivelse

Løypa starter ved fotballbanen på Klokkarstua (Hovenga), der også lysløypa går fra. Den går over jordet mot Hurum kirke og gjør etter hvert en sving mot syd, forbi prestegården, og fortsetter over jordene ned mot Mølleveien.

Løypa krysser Mølleveien, og deretter Rv. 281. Den fortsetter over jordene langs Rv. 289, og følger skogsbilvei den siste delen, før den kommer inn på løype 893, ca. 200 meter øst for Semsporten. Den løypa går inn til Stikkvannshytta, et populært turmål i Hurummarka.

Løypa fra Hovenga til Semsporten er relativt flat med enkelte slake bakker.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Klokkarstua